Tŷ'r Cyffredin i drafod mesur lobïo

Tŷ'r Cyffredin Mae'r rheolau yn cyfyngu ar wariant adeg etholiad cyffredinol

Straeon Perthnasol

Mae rhai elusennau wedi mynegi pryder ynglŷn â chynlluniau Llywodraeth y DU i gyflwyno rheolau newydd ynghylch lobïo yn San Steffan.

Bydd aelodau seneddol yn trafod y newidiadau ddydd Mawrth.

Dywed Cyngor Cenedlaethol y Sefydliadau Gwirfoddol (NCVO) eu bod yn credu y bydd y rheolau newydd yn rhwystro elusennau rhag mynegi barn ar gyfnodau allweddol wrth i'r pleidiau drafod polisïau.

Y nod yw gosod cyfyngiadau ar grwpiau lobïo yn ystod cyfnod etholiad cyffredinol ar gyfer San Steffan.

Yn ôl llefarydd ar ran Downing Streeet ni fyddai'r Mesur Tryloywder yn effeithio ar elusennau sy'n ymgyrchu ar faterion polisi.

Byddai'r drefn newydd yn sefydlu cofrestr o grwpiau lobïo.

Yn ystod etholiad cyffredinol ni fyddai'r grwpiau ar y gofrestr yn cael gwario mwy na £390,000 ar lobïo.

Ymhlith yr elusennau sydd wedi mynegi pryder mae Oxfam, Y Lleng Prydeinig a Byddin yr Iachawdwriaeth.

'Creu Anhrefn'

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards yn honni y gallai'r newidiadau beryglu democratiaeth yng Nghymru.

Er bod y newidiadau yn ymwneud ag etholiadau San Steffan mae o'n credu y bydd yn creu dryswch gyda grwpiau lobïo yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd.

"Fe allai greu anhrefn, a bydd gofyn i'r Comisiwn Etholiadau farnu a yw grŵp penodol yn ymgyrchu ar fater yn ymwneud â'r Cynulliad neu San Steffan.

"Fe allai democratiaeth yng Nghymru ddioddef a bydd yna gyfyngu ar ymgyrchoedd grwpiau ac elusennau oherwydd etholiad San Steffan - ond ni fydd yr un rheolau yn dod i rym yn ystod etholiadau'r Cynulliad.

Un arall sy'n anhapus gyda'r newidiadau sy'n cael eu cynnig yw AS Llafur Caerffili, Wayne David.

Start Quote

Fe allai greu anhrefn, a bydd gofyn i'r Comisiwn Etholiadau farnu a yw grŵp penodol yn ymgyrchu ar fater yn ymwneud â'r Cynulliad neu San Steffan”

End Quote Jonathan Edwards AS Plaid Cymru, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Mae Mr David - llefarydd diwygio gwleidyddol y Blaid Lafur - wedi disgrifio'r mesur fel un "draconaidd" a fyddai'n gallu atal elusennau yng Nghymru rhag ymgyrchu ar rai materion yn gyhoeddus.

Datgan diddordeb

"Mae'r llywodraeth yn gosod cyfyngiadau anferth ar allu mudiadau elusen i ymgyrchu."

Mae Llywodraeth y DU yn mynnu mai pwrpas y mesur yw gwneud ymgyrchoedd sy'n cael eu cynnal gan fudiadau am resymau gwleidyddol yn gliriach, drwy orfodi mudiadau i ddatgan diddordeb a chyhoeddi gwariant.

Dywedodd Andrew Lansley, arweinydd Tŷ'r Cyffredin, fod y newidiadau arfaethedig yn cyd-fynd a sefydlu côd ymddygiad gwirfoddol newydd ar gyfer y gyfundrefn lobïo.

"Nid ein bwriad yw rheoleiddio'r holl gyfundrefn lobio. Nid ydym yn bwriadu creu bwystfil biwrocrataidd."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.