Arbed miliynau trwy reoli asedau yn well

Banknotes Trwy rheoli adnoddau yn well byddai gwasanaethau pwysig yn cael eu hamddiffyn meddai'r pwyllgor

Straeon Perthnasol

Trwy reoli eu hasedau yn well mi allai Llywodraeth Cymru arbed miliynau.

Dyna gasgliad adroddiad Pwyllgor Cyllid y cynulliad.

Mae'r ddogfen yn nodi bod gan adrannau'r Llywodraeth ddulliau gwahanol o reoli ei heiddo a bod angen un dull tebyg ar draws yr holl adrannau.

Yn y sector gyhoeddus mae'r llywodraeth yn gofyn i awdurdodau lunio strategaeth glir er mwyn gwneud arbedion a dyma beth y dylen nhw fod yn gwneud eu hunain meddai'r adroddiad.

Dywed cadeirydd y pwyllgor yr AC Jocelyn Davies:

"O fewn Llywodraeth Cymru, mae asedau wedi eu his-rannu'n ddryslyd, gydag adrannau gweinyddol gweinidogol yn cael blaenoriaeth dros gyfanrwydd integredig.

"Mae'r Pwyllgor o'r farn y byddai newid sylweddol yn y ffordd y caiff asedau eu rheoli - yn enwedig drwy well cydweithredu ar draws adrannau Llywodraeth Cymru, ac yn y sector cyhoeddus yn gyffredinol yng Nghymru - yn datgloi adnoddau gwerthfawr a fyddai'n diogelu gwasanaethau rheng flaen, ac rwy'n annog Llywodraeth Cymru i fabwysiadu ein canfyddiadau."

Arbed arian

Bwriad yr ymchwiliad gan y pwyllgor oedd edrych ar y ffordd yr oedd y Llywodraeth yn rheoli eu hasedau a gweld sut y mae'r llywodraeth yn rhoi cefnogaeth i'r sector gyhoeddus fel eu bod nhw yn gwneud yr un peth a hynny mewn ffordd effeithiol.

Yn ôl yr AC Jocelyn Davies mae hwn yn faes sydd yn dod yn fwy pwysig am fod angen arbed arian y dyddiau yma:

"Mae amodau economaidd newidiol wedi arwain at ddiddordeb newydd ym maes rheoli asedau, maes na fu llawer o sôn amdano hyd yma.

"Wrth i gyllidebau grebachu, mae arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru a'r DU yn dechrau sylweddoli bod angen i bob rhan o'r sefydliad fod mor effeithlon â phosibl: felly mae rheoli asedau yn dringo i fyny'r agenda.

"Yn syml, mae rheoli asedau'n effeithlon yn arbed arian. Po leiaf sydd gennych i wario ar lety, po fwyaf sydd ar gyfer gwasanaethau rheng flaen."

Diffyg gwybodaeth

Er bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiad bob blwyddyn sydd yn son am faint o arian maen nhw yn arbed mewn swyddfeydd gweinyddol, mae'r pwyllgor yn dweud bod angen iddyn nhw wneud hyn gydag asedau eraill megis ystadau diwydiannol a pharciau busnes.

Mae yna ddiffyg gwybodaeth hefyd ar draws y sector gyhoeddus a hynny yn gwneud hi yn anodd monitro perfformiad y cyrff gwahanol.

Yn ôl Jocelyn Davies mae angen i uwch rheolwyr cyrff rhoi mwy o flaenoriaeth i reoli asedau ac mae angen pwysleisio pwysigrwydd y maes:

"Ymddengys bod buddsoddi mewn effeithlonrwydd cefn swyddfa yn codi braw ar arweinwyr uchelgeisiol mewn byd sy'n rhoi'r holl bwyslais ar wasanaethau rheng flaen.

"Ond os nad oes modd mantoli'r cyfrifon, ni fydd gwasanaethau rheng flaen'."

Mae yna 14 o argymhellion wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.