74% yn croesawu'r Gemau Olympaidd yn ôl

Gemau Olympaidd Er y teimladau positif at y gemau, nid oes llawer wedi gweld effaith hir-dymor

Straeon Perthnasol

Byddai dros 70% o bobl yn croesawu'r Gemau Olympaidd yn ôl i Brydain yn y dyfodol, ond dim ond 20% sydd wedi gweld effaith y Gemau ar yr economi neu eu hardal leol yn ôl pôl newydd.

Mae pôl BBC o bobl Cymru a Lloegr wedi darganfod bod y mwyafrif yn teimlo bod y Gemau wedi bod gwerth y buddsoddiad, ond dim ond cyfran fach sydd wedi gweld effaith uniongyrchol y Gemau yn 2012.

Mae'r canlyniadau yn dangos bod 74% o'r bobl a ofynnwyd eisiau gweld y Gemau Olympaidd yn dychwelyd i Brydain yn eu bywydau nhw, ac mae 69% yn credu bod y Gemau wedi rhoi gwerth am arian.

Ond mae'r effaith leol ychydig yn wahanol. Dim ond 32% sydd wedi gweld effaith ar gyfleusterau chwaraeon yn eu hardal, ac mae llai na chwarter wedi gweld effaith bositif ar yr economi.

Teimladau positif

Er bod y pôl yn dangos teimladau positif gan y mwyafrif tuag at Llundain 2012, mae'n dangos nad ydy'r rhan fwyaf wedi teimlo effaith hirdymor.

Roedd llai 'na 21% o bobl yn teimlo bod y Gemau wedi arwain at wella gwasanaethau cyhoeddus yn eu hardaloedd, a dywedodd 88% nad oedd y Gemau wedi newid faint o ymarfer corff yr oedden nhw'n ei wneud.

Cyn y Gemau, roedd gobaith y byddai'r digwyddiad yn sbarduno mwy o bobl i ddechrau gwneud mwy o ymarfer corff drwy ymuno a chlybiau a rhoi cynnig ar chwaraeon newydd.

Ond dim ond 11% o'r 150 o Gymry a gafodd eu holi dywedodd eu bod wedi cynyddu faint o ymarfer corff maen nhw'n ei wneud ers y Gemau.

'Cynnydd mawr'

Start Quote

Byddai unrhyw un sy'n dod i weld un o'r sesiynau hyfforddi ar nos Lun neu nos Iau yn medru gweld yr effaith mae'r Gemau wedi cael yma.”

End Quote Ann Cooper Clwb Athletau Amatur Caerdydd

Ond mae un clwb athletau wedi gweld newid mawr dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Clwb Athletau Amatur Caerdydd wedi cael niferoedd mawr o bobl ifanc yn ymuno, o ganlyniad i'r Gemau Olympaidd yn ôl un aelod:

"Mae cynnydd mawr iawn wedi bod, pobl iau rhan fwyaf. Mae'r cynnydd mor fawr bod rhestr aros i ymuno a'r clwb o 40 o blant," meddai Ann Cooper, ysgrifenyddes Clwb Athletau Amatur Caerdydd.

"Mae rhieni wedi gweld y gemau, gweld bod gan eu plant rhyw botensial, a'i weld fel cyfle iddyn nhw gael mwy o ymarfer corff. Ond mae llawer yn dweud bod cael bod yn rhan o glwb yn un o'r atyniadau mawr hefyd."

"Byddai unrhyw un sy'n dod i weld un o'r sesiynau hyfforddi ar nos Lun neu nos Iau yn medru gweld yr effaith mae'r Gemau wedi cael yma."

Mae Ms Cooper yn credu bod y Gemau wedi bod gwerth y buddsoddiad:

"Yn bendant oeddent. Mae'r Gemau wedi adnewyddu byd chwaraeon yn ei gyfanrwydd, a byddwn i'n bendant yn cefnogi cynnal y Gemau yma eto."

"Gyda Gemau'r Gymanwlad yn dod i fyny nesaf, dylai'r diddordeb barhau."

Fred Evans Roedd Fred Evans, a enillodd fedal arian yn 2012 yn aelod o glwb St Joseph's
Ymgyrch newydd

Yn sgil rhybudd diweddar bod toriadau yn lleihau effaith parhaol y gemau, mae un ymgyrch newydd yn ceisio sicrhau bod gwaddol y gemau yn para yng Nghymru a dros Brydain.

Cafodd ymgyrch 'Cadwch y Ffydd' ei lansio ym mis Gorffennaf, a'r bwriad yw casglu £1 miliwn i ddatblygiad chwaraeon.

Mae Sported, sy'n gyfrifol am yr ymgyrch yn dweud bod mentrau chwaraeon yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc roi cynnig ar chwaraeon, a hefyd yn helpu atal troseddu, defnyddio cyffuriau ac ymuno gyda gangiau.

Yn ôl Sported mae 120 o fentrau chwaraeon yng Nghymru yn elwa o'r gwaith, gan gynnwys Clwb Bocsio St Joseph's yng Nghasnewydd, sydd yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Dywedodd sefydlydd y clwb bod chwaraeon yn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau plant:

"O fewn Pillgwenlli mae'r 'Front Line', lle mae cyffuriau yn cael eu gwerthu."

"Mae rhai o'r hyfforddwyr yn mynd yno yn aml i siarad gyda phobl ifanc, a'u hannog a'u perswadio i roi cynnig ar focsio a newid eu bywydau."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.