Chwech dal yn yr ysbyty wedi damwain yn Y Rhws

Safle'r ddamwain Dywedodd diffoddwyr fod hon yn "ddamwain ddifrifol"

Mae gyrrwr wedi sôn am ei "brofiad ofnadwy" tra bod pedwar o blant a dwy fenyw yn yr ysbyty o hyd.

Roedd damwain ffordd y tu allan i Ysgol Gynradd Rhws ym Mro Morgannwg fore Iau.

Cafodd naw eu hanafu.

Troi drosodd

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i Heol Fontygary yn Y Rhws am 08:50am ddydd Iau.

Yn ôl adroddiadau, roedd car Audi A3 tywyll wedi troi drosodd gan anafu nifer.

Dyw swyddogion yr heddlu ddim yn disgrifio'r digwyddiad fel gweithred fwriadol.

Dywedodd y gyrrwr 61 oed, Robert Bell fod y profiad yn "ofnadwy".

"Yn ôl fy wyres, oedd yn y car, fe ges i bwl o beswch cyn mynd yn anymwybodol.

"Sdim syniad 'da fi beth ddigwyddodd.

"Y peth nesa' oedd 'mod i'n dihuno ac yn wyneb i waered."

"Codi i'r awyr"

Safle'r ddamwain Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle tua 8:50am ddydd Iau

Dywedodd pobl leol wrth y BBC fod car wedi taro postyn o flaen yr ysgol ac yna "yn codi i'r awyr."

Ychwanegodd tyst: "Fe glywodd rhieni swn bang ac roedden nhw'n meddwl mai gwn oedd e.

"Doedden nhw ddim yn gwybod beth ddigwyddodd.

"Mae rhai o'r mamau wedi dod i nôl eu plant a mynd â nhw adref. Maen nhw i gyd wedi cael ysgytwad."

Start Quote

Fe glywodd rhieni sŵn bang ac roedden nhw'n meddwl mai gwn oedd e. Doedden nhw ddim yn gwybod beth ddigwyddodd."”

End Quote Llygad dyst

Llygad dyst

Dywedodd un o'r bobl leol wrth y BBC ei bod hi wedi clywed adroddiadau am gerbyd yn gwyro cyn taro pobl.

"Roedd y wraig gyntaf y siaradais i gyda hi yn dweud bod ei ffrind yn mynd â'i chi am dro pan welodd hi gar yn taro yn erbyn y fenyw lolipop tu allan i'r ysgol," meddai.

"Roedd y fenyw lolipop yn helpu nifer o blant i groesi'r hewl ar y pryd."

Karin Williams Karin Williams, y fenyw lolipop gafodd ei tharo gan gar tu allan i'r ysgol gynradd

"Sŵn mawr a sgrechen"

Dywedodd llygad dyst a ffoniodd y gwasanaethau brys: "Roeddwn i yn mynd â'r ci am dro ... pan gerddais rownd y gornel fe welais i'r car yn yr awyr."

"Roedd yr hewl yn llawn plant yn cyrraedd yr ysgol - roedd yna sŵn mawr a llawer o sgrechen.

"Roedd plant yn gorwedd yn y ffordd wedi eu hanafu ac roedd rhieni a phobl a oedd yn pasio yn rhedeg atyn nhw i'w helpu.

"Fe alwes i'r gwasanaethau brys ac roedd yna rieni a pharafeddygon oedd ddim ar shifft yn helpu'r rhai oedd wedi anafu.

'10 ambiwlans'

"Roedd y fenyw lolipop yn sownd - y cwbl allwn i 'i weld oedd ei siaced o dan y car.

"Cafodd y plant welodd beth ddigwyddodd eu hebrwng i'r ysgol. Maen nhw yn cael eu cadw yno tra bod y gwasanaethau brys yn delio gyda'r sefyllfa.

"Roedd yna o leiaf 10 ambiwlans a phedair injan dân."

Roedd ffon y fenyw lolipop yn gorwedd yn y ffordd wrth ymyl y car Audi A3.

Lolipop Yr olygfa wedi'r ddamwain fore Iau

Start Quote

"Roedd y fenyw lolipop yn sownd - y cwbl allwn i weld oedd ei siaced o dan y car." ”

End Quote Llygad dyst

Cefnogaeth

Mae Cyngor Sir Bro Morgannwg yn rhoi cefnogaeth i staff a disgyblion yr ysgol gynradd ar ôl y digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Chris Elmore, aelod y Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Plant: "Mae swyddogion adran addysg y sir yn yr ysgol i roi cefnogaeth i staff ac mae 'na seicolegydd addysg yn gweithio gyda'r plant.

"Mae'r cyngor hefyd wedi bod yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys.

"Rydym ni yn edrych ar ba gymorth sydd ei angen ar y gymuned leol."

Mwy Am y Stori Hon

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Bryn TerfelCyngerdd i ddathlu pen-blwydd

  Bryn Terfel yn cyhoeddi manylion am gyngerdd i ddathlu ei ben-blwydd yn 50.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.