Swydd newydd i Ieuan Wyn Jones

Ieuan Wyn Jones Arweiniodd Ieuan Wyn Jones ei blaid i mewn i glymblaid gyda Llafur yn 2007

Straeon Perthnasol

Mae cyn arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi cyhoeddi'n swyddogol y bydd yn rhoi'r gorau iddi fel Aelod Cynulliad Môn er mwyn helpu i "greu gwell economi i Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru".

Bydd ei benderfyniad yn arwain at gynnal is-etholiad ar yr ynys.

Cyhoeddodd Mr Jones y bydd yn gadael i fod yn brif weithredwr Parc Gwyddoniaeth Menai, fydd yn cael ei arwain gan Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth.

Cafodd y cyllid o £10 miliwn i sefydlu'r fenter ei gymeradwyo fel elfen o'r cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru er mwyn pasio cyllideb Llywodraeth Cymru yn Nhachwedd 2012.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Prifysgol Bangor eu bod yn chwilio "am berson amlwg" yng Nghymru i fod yn brif weithredwr y Corff Arbennig sydd wedi ei sefydlu i redeg Parc Gwyddoniaeth Menai.

Gan ddisgrifio ei hun fel un sydd "wedi ymrwymo i, ac yn angerddol am, greu gwell economi i Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru", dywedodd Mr Jones ei fod yn benderfynol o ddefnyddio ei sgiliau ac arbenigedd i sicrhau fod y Parc Gwyddoniaeth yn chwarae rhan flaenllaw yn cryfhau ac ehangu economi'r ardal.

Tynnodd sylw at y niferoedd uchel o bobl ifanc sydd yn gadael yr ardal ac at botensial prosiect y Parc Gwyddoniaeth i wrthdroi'r duedd honno drwy allu creu cyfleoedd gyrfa o werth uchel.

Gyrfa wleidyddol

DADANSODDIAD

Richard Wyn Jones

Richard Wyn Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dwi'n meddwl ei bod hi'n sioc go fawr, mae'n anarferol i wleidyddion adael yn ystod y tymor.

... rydan ni wedi cael pobl sydd wedi bod yn sâl am gyfnodau hir a heb roi'r gora iddi, felly i wleidydd fynd heb fod angen mewn ffordd, heb fod rhesymau meddygol neu deuluol mae hynny'n rhywbeth mawr iawn.

Pan gafodd o 'i ethol gyntaf yn 1987 roedd y syniad ei fod o'n mynd i fod yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru ddatganoledig yn ymddangos yn bell iawn i ffwrdd.

Dwi'n siŵr, wrth edrych dros y cyfnod, y bydd o'n teimlo bod llawer iawn mwy o lwyddiannau, uchelfannau na methiannau.

Mae pob bywyd gwleidyddol efo'r eiliadau yna sydd yn dywyll ac yn anodd ac mi gafodd o rai o'r rhai hynny ond, ar y cyfan, mae hi wedi bod yn yrfa drawiadol o lwyddiannus.

Mae'r cyfreithiwr o Ddinbych wedi cael gyrfa wleidyddol o bwys yng Nghymru, gan gynrychioli Plaid Cymru yn San Steffan rhwng 1987 a 2001.

Cafodd ei ethol yn Llywydd y blaid yn Awst 2000, ar ôl i Dafydd Wigley ildio'r awenau oherwydd rhesymau meddygol.

Yna fe arweiniodd ei blaid i rannu grym gyda Llafur ym Mae Caerdydd wedi etholiad y Cynulliad yn 2007.

Daeth yn Ddirprwy Brif Weinidog a chafodd gyfrifoldeb am bortffolio pwysig yr economi o fewn y llywodraeth glymblaid.

Daeth ei gyfnod fel arweinydd Plaid Cymru i ben wedi canlyniadau siomedig y blaid yn etholiad y Cynulliad yn 2011.

Cafodd Mr Jones ei olynu gan Leanne Wood ym mis Mawrth y llynedd.

'Braint ac anrhydedd'

Wrth wneud ei gyhoeddiad ddydd Mawrth, dywedodd Ieuan Wyn Jones:

"Mae hi wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd enfawr i mi gael cynrychioli a gwasanaethu pobl Ynys Môn, yn gyntaf yn Nhŷ'r Cyffredin ac yna yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Yn fy araith gyntaf i'r Senedd ym 1987, dywedais fy mod wedi cael fy ethol i roi Ynys Môn ar fap gwleidyddol Cymru, ac rydw i'n falch fy mod wedi gallu cyflawni canlyniadau go iawn i'r ynys, fel AS ac fel AC a thrwy fy rôl fel Arweinydd Plaid Cymru ac fel Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth.

Start Quote

Mae hi wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd enfawr i mi gael cynrychioli a gwasanaethu pobl Ynys Môn, yn gyntaf yn Nhŷ'r Cyffredin ac yna yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru”

End Quote Ieuan Wyn Jones AC Plaid Cymru, Ynys Môn

"Teimlaf ei fod wedi bod yn gymorth mawr i'r etholaeth gael llais ar y lefel uchaf ac rydw i'n falch fy mod wedi gallu cynrychioli f'etholwyr ar lefel genedlaethol hefyd.

"Hoffwn ddiolch o galon i bobl Ynys Môn am eu cefnogaeth a'u cymorth dros y chwe blynedd ar hugain ddiwethaf a mwy, ac rydw i'n benderfynol o barhau i wasanaethu eu buddiannau yn y rôl newydd yr wyf yn ei gymryd.

"Rydym wedi colli cenedlaethau di-rif o bobl ifanc o Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy oherwydd y diffyg cyfleoedd gyrfa o werth uchel. Mae yna nifer a fyddai, petai'r cyfle ganddynt, wrth eu bodd yn aros yn yr ardal, ond sy'n gorfod gadael i ddod o hyd i waith."

'Her newydd'

Start Quote

Mae ei benderfyniad i fynd i'r afael â'r her newydd o arwain y prosiect Parc Gwyddoniaeth yn barhad o'i ymrwymiad i'r ardal”

End Quote Leanne Wood AC Arweinydd Plaid Cymru

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:

"Mae gan Ieuan Wyn Jones record falch o wasanaethu pobl Ynys Môn am 26 mlynedd. Mae ei benderfyniad i fynd i'r afael â'r her newydd o arwain y prosiect Parc Gwyddoniaeth yn barhad o'i ymrwymiad i'r ardal.

"Does gen i ddim amheuaeth y bydd ei benderfynoldeb i drawsnewid yr economi leol er gwell yn gyrru'r prosiect parc gwyddoniaeth yn ei flaen yn llwyddiannus.

"Mae Plaid Cymru yn gwybod fod gwell dyfodol yn bosib i Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru, ac rydym yn benderfynol o weithredu ac adeiladu'r dyfodol gwell hynny.

"Mae'n rhaid i ni drawsnewid economi'r ardal - dydy gorwedd yn ôl a'i adael i siawns ddim yn opsiwn i ni.

"Mae Parc Gwyddoniaeth Menai yn rhan annatod o'r gwaith sydd angen ei wneud a dyna pam fod Ieuan mor benderfynol o'i wneud yn llwyddiant."

'Synnu'

Wrth siarad ar y Post Cyntaf ar Radio Cymru cyn y cyhoeddiad fore Mawrth, dywedodd y sylwebydd gwleidyddol Darran Hill nad oedd yn synnu fod Mr Jones yn gadael.

"Ond rwy'n synnu ei fod yn mynd nawr," meddai Mr Hill.

"Mae newid gyrfa fel hyn yng nghanol tymor Cynulliad yn bur anarferol.

"Mae bod yn 'incumbent' ar Ynys Môn wastad yn bwysig. Pan adawodd Ieuan Wyn Jones ei sedd yn San Steffan fe gollwyd y sedd i Lafur bryd hynny.

"Mae'n etholaeth unigryw a gall neb eistedd ar eu rhwyfau ar Ynys Môn."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.