Trysorlys i 'gymeradwyo cynlluniau i ledu'r M4'

Traffig ger twneli Brynglas, Casnewydd, ar yr M4 Cafodd cynlluniau i ledu traffordd yr M4 eu cyhoeddi'n wreiddiol yn 2004

Straeon Perthnasol

Gallai cynlluniau i ledu traffordd yr M4 ger Casnewydd gael cefnogaeth gan y Trysorlys, yn ôl adroddiadau yn y wasg.

Mae papurau newydd y Times a'r Independent yn adrodd y bydd y Canghellor cynlluniau i gefnogi traffordd doll newydd fel rhan o adolygiad gwariant y llywodraeth ym mis Mehefin.

Yn ei gyllideb fis Mawrth, roedd George Osborne wedi dweud ei fod yn awyddus i wario £3 biliwn ar gynlluniau isadeiledd er mwyn roi hwb i'r economi.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ffordd liniaru'r M4 yn 2004, cyn eu rhoi o'r neilltu yn 2009.

Dywedon nhw fis Mawrth eu bod yn "ystyried" sut i leddfu problemau traffig ar y draffordd o gwmpas Casnewydd.

Mae trafodaethau'n parhau rhwng llywodraethau'r DU a Chymru ar ffyrdd o ariannu gwelliannau i'r M4 yn ne Cymru.

Tollau

Start Quote

Mae'r M4 yn borth i Gymru ac yn chwarae rhan allweddol mewn denu buddsoddiad ar adeg anodd”

End Quote Leighton Jenkins CBI Cymru

Yn ôl adroddiadau papur newydd, bydd y Trysorlys yn cadarnhau buddsoddiad fydd yn caniatáu Llywodraeth Cymru i ledu'r draffordd ac yna i ad-dalu rhywfaint o'r benthyciad drwy godi toll am ddefnyddio'r ffordd.

Mae arweinwyr busnes wedi rhybuddio fod problemau traffig mawr yn yr ardal wedi niweidio economi de Cymru.

Mae Cymdeithas y Cyflogwyr, y CBI, wedi dweud bod adeiladu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 ger Casnweydd yn "flaenoriaeth amlwg".

Dywedodd Leighton Jenkins, cyfarwyddwr cynorthwyol CBI Cymru:

"Mae'r M4 yn borth i Gymru ac yn chwarae rhan allweddol mewn denu buddsoddiad ar adeg anodd.

"Mae'r CBI wedi bod yn glir iawn - mae lledu'r M4 yn hanfodol ar gyfer at lwyddiant tymor hir Cymru ac rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a'r DU i geisio rhoi cynllun hyfyw ar waith."

Trafodaethau

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Dydyn ni ddim yn gwneud sylw ar adroddiadau ond, fel y dywedwyd o'r blaen, rydym wedi bod yn pwyso ar Lywodraeth y DU i gael pwerau benthyca er mwyn codi'r cyllid ar gyfer buddsoddi mewn isadeiledd. Mae'r trafodaethau hynny'n parhau.

"Yn y cyfamser, rydym yn parhau i ystyried nifer fawr o ymatebion i'n hymgynghoriad ar welliannau i'r M4 rhwng Magwyr a Chas-bach."

Dyw llywodraethau'r DU ddim wedi ymateb i'r adroddiadau diweddaraf.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Bryn TerfelCyngerdd i ddathlu pen-blwydd

  Bryn Terfel yn cyhoeddi manylion am gyngerdd i ddathlu ei ben-blwydd yn 50.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.