Carwyn Jones yn cyhoeddi newidiadau i'w gabinet

Mark Drakeford Mark Drakeford yw'r Gweinidog Iechyd

Straeon Perthnasol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi ad-drefnu ei gabinet yn annisgwyl.

Lesley Griffiths yw'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau tra bod Carl Sargeant yn Weinidog Tai ac Adfywio.

Penodwyd Mark Drakeford, AC Gorllewin Caerdydd, yn lle Mrs Griffiths yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Fe yw'r yw'r unig wyneb newydd yn y cabinet ond mae Alun Davies sy'n symud o fod yn Ddirprwy Weinidog Amaeth i fod yn Weinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd.

Edwina Hart yw'r Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ac mae Leighton Andrews yn dal i fod yn Weinidog Addysg.

John Griffiths yw'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon newydd ac mae Jane Hutt yn parhau'n Weinidog Cyllid.

Adroddiad Tomos Livingstone

Daeth cyhoeddiad ar wefan Twitter fod Llywodraeth Cymru yn ad-drefnu'r cabinet.

Dadleuol

Mae newid gweinidog yn digwydd pan mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn bwriadu cyflwyno newidiadau dadleuol i wasanaethau ysbytai.

Y portffolio iechyd yw un o'r mwya' yn y cabinet gyda chyllideb adrannol o bron £6 biliwn.

Cafodd Mr Drakeford ei ethol yn AC yn 2011 i olynu Rhodri Morgan ac mae'n gyn-gadeirydd pwyllgor trawsbleidiol y Cynulliad ar iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn Athro Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd yn cynghori Mr Morgan.

Bydd Gwenda Thomas yn parhau'n Is-weinidog gyda chyfrifoldeb am Wasanaethau Cymdeithasol ac mae Jeff Cuthbert yn parhau fel Dirprwy Weinidog am Sgiliau ac yn ychwanegu technoleg at ei gyfrifoldebau.

DADANSODDIAD

Roedd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi ar Twitter ac roedd yn annisgwyl iawn. A dweud y gwir, roedd nifer o Aelodau Cynulliad y tu allan i Gaerdydd ac yn gorfod gyrru'n ôl er mwyn gwybod beth oedd eu ffawd.

Yn sicr, iechyd yw'r maes mwya' dadleuol ac mae modd dweud bod y penderfyniad i newid gweinidog oherwydd canfyddiad bod y llywodraeth yn colli'r ddadl gyhoeddus am ad-drefnu gwasanaethau ysbytai.

Mae record Mark Drakeford yn gadarn yn y maes hwn ac fe fydd yn gallu esbonio beth y mae'r llywodraeth yn ceisio ei wneud. Roedd 'na deimlad nad oedd Lesley Griffiths wedi cyfathrebu'r neges yn effeithiol.

'Hen wynebau'

Bydd Janice Gregory yn parhau'n Brif Chwip a Huw Lewis yn aros yn y cabinet fel y Gweinidog gyda chyfrifoldeb am Gymunedau a Thaclo Tlodi.

Wrth ymateb i'r newidiadau, dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R T Davies, mai'r "un hen wynebau" oedd yn dal yno.

"Y gweinidogion yma sydd wedi bod yn gyfrifol am gyllideb y Gwasanaeth Iechyd, methiant systemig yn y byd addysg a llai o ffyniant yng Nghymru dros y degawd diwethaf.

"Mae'n gyfle sydd wedi ei golli, nad oedd Carwyn Jones yn ddigon dewr i ddiswyddo a disodli gweinidogion oedd yn perfformio'n wael."

Dywedodd Peter Black ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol fod yr ad-drefnu'n "ddibwys" ac mai'r canlyniad oedd bod un wyneb newydd yn y cabinet tra bod y gweddill yn "archebu cardiau busnes newydd".

"Mae pobl Cymru yn haeddu mwy na symud pobl o gwmpas.

"O dan Lafur Cymru mae'r Gwasanaeth Iechyd ar ymyl y dibyn, dyw'r system addysg ddim yn derbyn cyllid digonol ac mae'r economi ymhell y tu ôl i weddill y DU."

Gan fod y manylion wedi eu cyhoeddi ar Twitter, dywedodd Lindsay Whittle o Blaid Cymru ei bod hi'n "gwbl annerbyniol" rhedeg glwad yn y fath fodd.

"Mae gwleidyddion wedi cael eu symud o gwmpas ond mae angen ailystyried polisïau a does 'na ddim tystiolaeth y bydd hynny'n digwydd o ran ad-drefnu ysbytai.

"Ond mae pobl Cymru eisiau newid y polisïau."

'Uchelgeisiol'

Wrth gyhoeddi'r newidiadau, dywedodd y Prif Weinidog fod y newidiadau er mwyn i'r llywodraeth barhau i gyflwyno "rhaglen uchelgeisiol, datblygu economi Cymru a chreu gwlad o gyfloedd a chyfiawnder cymdeithasol".

"Swyddi a datblygu economi Cymru o hyd yw ein prif flaenoriaeth," meddai.

"Ond fe fyddwn ni hefyd yn gweithio yn ddiflino i wella sut rydyn ni'n cyflawni ein gwasanaethau cyhoeddus.

"Oherwydd fy addewid i wneud popeth i warchod pobl Cymru dwi wedi creu portffolio newydd yn benodol i wella bywydau'r rhai sy'n byw yn yr ardaloedd tlota', adeiladu cymunedau a chreu cyfleoedd i bawb.

"Dwi'n falch o fod â thîm cryf ac ymroddedig sy'n rhannu fy ngweledigaeth i o Gymru gadarn a llawn addewid ..."

CABINET LLYWODRAETH CYMRU

Prif Weinidog Cymru

Carwyn Jones

Gweinidog Iechyd

Mark Drakeford

Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Lelsey Griffiths

Gweinidiog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Edwina Hart

Gweinidog Cymunedau a Thaclo Tlodi

Huw Lewis

Gweinidog Addysg

Leighton Andrews

Gweinidog Tai ac Adfywio

Carl Sargeant

Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

John Griffiths

Gweinidog Cyllid

Jane Hutt

GWeinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Alun Davies

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Jeff Cuthbert

Dirprwy Weinidog Gofal Cymdeithasol

Gwenda Thomas

Prif Chwip

Janice Gregory

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.