Gwefannau papurau newydd yn fwy poblogaidd na'r copïau caled

Y Western Mail a'r Daily Post Mae gwerthiant papurau newydd Cymru wedi gostwng

Straeon Perthnasol

Mae Trinity Mirror, sy'n gyfrifol am bapurau newydd fel y Western Mail a'r Daily Post, wedi cyhoeddi bron £90 miliwn o elw cyn treth y llynedd.

Mae'r cyhoeddiad wedi i ystadegau ddangos bod mwy yn dewis darllen straeon newyddion ar y we ac am ddim yn lle prynu papurau.

Dyma arwydd bod y galw am newyddion yn newid ac mae'n gosod her i'r papurau traddodiadol.

Yn y dechrau roedd y we yn swnllyd ac yn araf ond erbyn hyn, i'r rhan fwyaf ohonom, mae'n brofiad cyflym.

Yn swyddfa'r Evening Post yn Abertawe mae cysylltiad cyflym yn hanfodol i'r newyddiadurwyr.

Mae gan yr Evening Post y cylchrediad mwyaf yng Nghymru - ychydig llai na 35,000 o gopïau sy'n cael eu gwerthu bob dydd, yn ôl y ffigyrau diweddara.

Cynnig mwy

Mae hyn yn uwch na'r Western Mail - sy'n gwerthu 23,000 o gopïau a hefyd yn uwch na'r Daily Post, sydd â chylchrediad o 29,500 o gopïau.

Ond mae'r nifer sy'n prynu papurau wedi bod yn disgyn ers blynyddoedd.

Start Quote

Rhaid i bethau newid ... angen mwy o adnoddau, mae'r rhai sy'n gwneud y papurau yn gorfod gwneud y wefan hefyd”

End Quote Cathryn Ings Cyn-olygydd y Carmarthen Journal

"Os ydych chi'n edrych ar beth sy' gan bapurau newydd i gynnig a beth sy' gan wefannau i gynnig, wel, ma' lluniau, ffilm, y diweddara, i gyd am ddim, ar y ffôn, ar y tabled, ...," meddai Cathryn Ings, cyn-olygydd y Carmarthen Journal.

"Os ydych chi'n edrych am beth sy yn y papur - rhaid talu ac mae'r stori yn hen, wedi cwpla."

Mae'r Evening Post yn cyhoeddi straeon ar y safle "thisissouthwales" ble oedd cynnydd o 65% yn nifer yr ymwelwyr bob mis, ar gyfartaledd, yn ail hanner 2012 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Ac mae hyn yn cyfateb i dros 380,000 o bobl yn ymweld â'r safle o fis i fis.

Roedd 'na gynnydd hefyd i'r Western Mail a'r Daily Post yn y nifer sy'n ymweld â'u gwefannau nhw.

Gwneud elw

Mae dros 1.4 miliwn yn mynd i wefan Wales Online ar gyfartaledd bob mis ble mae straeon y Western Mail, y South Wales Echo a phapurau'r cymoedd yn cael eu cyhoeddi ar-lein.

Cynnydd yw hwn o bron 30%.

Ar wefan y Daily Post ychydig llai na 378,000 o ymwelwyr sy'n mynd i'r wefan bob mis, cynnydd o 28%.

Er bod y twf yn narllenwyr ar-lein yn fawr, mae'r papurau newydd dal i ymladd i wneud elw o'r fenter.

Mae Trinity Mirror yn ymgynghori ar doriadau i swyddi a dyw'r hysbysebion oedd yn cynnal y copïau caled ddim eto'n cael yr un effaith ar-lein.

Dywedodd Marc Webber, cyn-is olygydd ar y Sun Online: "Mae 'na fwlch enfawr ar hyn o bryd rhwng yr arian sy'n dod o bapurau ac arian sy'n dod o'r we.

"Ond ar ddiwedd y dydd mae pobl yng Nghymru yn dewis defnyddio gwefannau fel Facebook a Walesonline ac ma' rhywun yn gallu gwneud elw o hyn os ydych chi'n cael y bobl iawn i werthu hysbysebion."

Mae'r papurau yn mynnu eu bod nhw'n targedu ffyrdd newydd o ddenu hysbysebion i'w gwefannau.

Yn ôl golygydd newydd yr Evening Post, Jonathan Roberts, mae'r cwmni yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr ar eu gwefan - a hyn, meddai, sydd tu ôl i fwy o ymwelwyr yn ddiweddar.

'Mwy o adnoddau'

Yn ôl Cathryn Ings, mae angen mwy o fuddsoddiad. "Ar hyn o bryd son nhw wedi ffindo shwt i wneud elw mas o'r gwefannau.

"Rhaid i bethau newid ... mae angen mwy o adnoddau, mae'r rhai sy'n gwneud y papurau yn gorfod gwneud y wefan hefyd."

Prin yw'r galw am gymorth ariannol o'r llywodraeth neu unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall i gefnogi'r diwydiant papurau yng Nghymru.

Ond wrth i'r newyddiadurwyr ddathlu llwyddiannau eu gwefannau, mae problemau ariannol y diwydiant yn dal i fygwth dyfodol rhai o'r papurau enwocaf.

Cyhoeddiad Ymwelwyr unigryw dyddiol Twf dyddiol flwyddyn ar flwyddyn % Ymwelwyr unigryw misol Twf misol flwyddyn ar flwyddyn %

Ymwelwyr unigryw ar gyfartaledd Gorffennaf - Rhagfyr 2012 Canran twf yn o'i chymharu â Gorffennaf-Rhagfyr 2011

thisissouthwales

18,640

53.1

380,128

64.9

dailypost.co.uk

16,937

29.6

377,643

28.3

Wales Online

63,062

27.6

1,408,765

29.1

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Bryn TerfelCyngerdd i ddathlu pen-blwydd

  Bryn Terfel yn cyhoeddi manylion am gyngerdd i ddathlu ei ben-blwydd yn 50.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.