Dim achos wedi ymchwiliad £11 miliwn

Dr Prana Das Cafodd Dr Prana Das niwed i'r ymennydd yn dilyn lladrad treisgar yn ei gartre'

Straeon Perthnasol

Mae'n debygol y bydd un o'r ymchwiliadau mwya' i honiadau o esgeulustod a thwyll mewn cartrefi gofal yn dod i ben heb achos llys.

Dyw hi ddim yn ymddangos y bydd meddyg, sy'n wynebu cyhuddiadau yn sgil yr ymchwiliad, yn mynd o flaen ei well oherwydd rhesymau meddygol.

Cafodd Dr Prana Das niwed i'r ymennydd oherwydd lladrad treisgar yn ei gartre'r llynedd.

Roedd yr ymchwiliad, Ymgyrch Jasmine, wedi costio £11.6 miliwn.

Wedi gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd, penderfynwyd gadael y cyhuddiad yn erbyn Dr Das ar gofnod.

Mae Heddlu Gwent wedi croesawu'r penderfyniad y gallai'r achos ailddechrau os bydd cyflwr y meddyg yn gwella.

Ymchwiliad cyhoeddus

Start Quote

Trwy gydol yr ymchwiliad rydym wedi ceisio cefnogi'r teuluoedd a byddwn yn parhau i wneud hyn”

End Quote Dirprwy Brif Gwnstabl Jeff Farrar Heddlu Gwent

Yn y cyfamser, mae Aelod Seneddol Caerffili Wayne David wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus i safonau cartefi gofal Cymru.

"Roedd ymgyrch yr heddlu'n fawr ... a'r enghreifftiau o gam-drin yn ofnadwy.

"Felly mae'n hanfodol fod gwersi'n cael eu dysgu a bod safonau'n gwella yn sgil ymchwiliad yr heddlu."

Yn ôl y Dirprwy Brif Gwnstabl, Jeff Farrar, nod yr heddlu drwy gydol yr ymchwiliad, oedd "ceisio'r gwirionedd a sicrhau cyfiawnder".

'Anhygoel'

Ychwanegodd: "Dyma'r ymchwiliad mwya' cymhleth a heriol gan Heddlu Gwent a nifer o asiantaethau eraill. Dyma hefyd yr ymgyrch mwya' proffesiynol rwyf wedi bod yn rhan ohono mewn 30 mlynedd o blismona.

"Yn ystod yr achos mae 'na ddigwyddiadau cwbl anhygoel wedi bod na allai neb fod wedi'u rhagweld, gyda'r ymosodiad ar y prif ddiffynnydd.

"Mae'r anafiadau a gafodd yn golygu na allwn barhau â'r achos."

Clywodd y llys ddydd Gwener diwetha' y gellid ailddechrau'r achos yn ddiweddarach petai Dr Das, cyfarwyddwr Puretruce Health Care, yn gwella.

Dywedodd Mr Farrar: "Rydym yn croesawu hyn. Trwy gydol yr ymchwiliad rydym wedi ceisio cefnogi'r teuluoedd a byddwn yn parhau i wneud hyn. Rydym yn meddwl amdanyn nhw ar yr adeg anodd yma."

Esgeulustod

Roedd Dr Das yn wynebu cyhuddiadau'n ymwneud ag esgeulustod a thwyll mewn dau gartre' gofal - Cartre' Gofal Brithdir yn Nhredegar Newydd, ger Bargoed, a The Beeches ym Mlaenafon.

Ac roedd cwmni Puretruce Health Care yn wynebu dau gyhuddiad o fethu â sicrhau nad oedd perygl i iechyd a diogelwch preswylwyr Brithdir.

Roedd Dr Das, 66 oed, yn wynebu dau gyhuddiad o ganiatáu neu gynllwynio i fethu â chyflawni dyletswydd fel cyfarwyddwr Puretruce, gyda'r methiannau hyn yn gyfystyr ag esgeulustod.

Roedd hefyd wedi'i gyhuddo o ladrata mewn perthynas â thair siec, oedd â chyfanswm o £23,080.65, ac yn wynebu pedwar cyhuddiad o gyfrifon ffug gyda chyfanswm o £314,656.65.

Fydd ei gyd-ddiffynnydd, Paul Black, o Sir Gaerloyw, ddim yn sefyll ei brawf wedi i'r llys benderfynu na fyddai'n briodol iddo wneud hynny ar ei ben ei hun.

Dos anghywir

Cafodd Ymgyrch Jasmine ei sefydlu ym mis Hydref 2005 wedi i Gladys Thomas, claf 84 oed yng nghartre' gofal Bryngwyn Mountleigh yn Nhrecelyn, gael ei chludo i'r ysbyty ar ôl cael dos anghywir o feddyginiaeth. Bu farw'n ddiweddarach.

Fe blediodd nyrs yn y cartre' yn euog i gyhuddiad o esgeulustod ar y sail nad oedd wedi rhoi'r feddyginiaeth gywir.

Cafodd wyth o ofalwyr a nyrsys eu cyhuddo o esgeulustod bwriadol mewn perthynas ag anafiadau ar gorff y claf ond daeth yr achos i ben dair wythnos cyn mynd i'r llys yn 2008.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.