Byrddau cyrff: 'Angen mwy o ferched'

Menyw Mae Gweinidogion Cymru wedi ysgrifennu i'r holl gyrff sector cyhoeddus

Straeon Perthnasol

Mae angen penodi mwy o ferched i fyrddau cyrff cyhoeddus, meddai Llywodraeth Cymru.

Mae wedi gosod targed i fenywod gael eu penodi i o leiaf 40% o'r lleoedd ar fyrddau cyhoeddus.

Mae'n tynnu sylw at enghraifft Chwaraeon Cymru, y sefydliad cenedlaethol ar gyfer hyrwyddo chwaraeon sydd wedi ceisio apelio at ferched.

Dan arweiniad y cadeirydd Laura McAllister, aeth y cydbwysedd rhwng y rhywiau ar fwrdd Chwaraeon Cymru o wyth dyn ac un wraig i bump o ferched a naw o ddynion yn 2012.

Cysylltwyd gydag ymgeiswyr benywaidd posibl yn uniongyrchol a'u hannog i wneud cais, a newidiodd Chwaraeon Cymru eiriad eu deunydd cais i'w wneud yn fwy atyniadol i ferched.

Fe wnaeth nifer y merched sy'n gwneud cais i ymuno â'r bwrdd dreblu yn 2012 ar ôl y newidiadau.

'Gwrthdroi'r duedd'

Start Quote

Mae mwy a mwy o dystiolaeth yn dangos bod llai a llai o fenywod yn ymgymryd â swyddi cyhoeddus neu wleidyddol”

End Quote Jane Hutt AC Gweinidog Cydraddoldeb

Heriodd y Gweinidog Cydraddoldeb Jane Hutt y cyrff sector cyhoeddus, y pleidiau gwleidyddol a'r cyfryngau i chwarae eu rhan i gynyddu nifer y menywod a benodir i swyddi cyhoeddus yng Nghymru.

Dywedodd Ms Hutt: "Mae mwy a mwy o dystiolaeth yn dangos bod llai a llai o fenywod yn ymgymryd â swyddi cyhoeddus neu wleidyddol.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wrthdroi'r duedd hon, ond mae gan bawb rôl i'w chwarae i wella cynrychiolaeth menywod o ran penodiadau cyhoeddus - o'r cyrff sector cyhoeddus i'r Pleidiau gwleidyddol a'r cyfryngau.

"Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i sicrhau y bydd o leiaf 40% o'r penodiadau i swyddi cyhoeddus yng Nghymru yn fenywod.

"Ond mae angen i bob sefydliad chwarae ei ran i'n helpu ni i gyflawni'r targed uchelgeisiol hwn".

Camau

Mae Gweinidogion Cymru wedi ysgrifennu i'r holl gyrff sector cyhoeddus yn gofyn iddynt gymryd camau i gynyddu nifer y menywod a grwpiau eraill sy'n cael eu tangynrychioli ar eu Byrddau.

Gofynnwyd i gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru gymryd y camau cychwynnol hyn:

 • Trafod y canfyddiadau arfer da a luniwyd gan Astudiaeth Achos Chwaraeon Cymru ynghyd â''u Bwrdd, a chytuno ar gynllun gweithredu i gynyddu amrywiaeth, gan gynnwys camau i'w cymryd yn y broses ymgeisio.
 • Cynnal gwerthusiad o gyfansoddiad y Bwrdd a nodi targedau uchelgeisiol i gynyddu nifer y menywod.
 • Paratoi adroddiad byr i Lywodraeth Cymru ar y cynnydd a wnaed erbyn diwedd Gorffennaf 2013.

Ychwanegodd Jane Hutt: "Rwy'n hyderus y gallwn gynyddu nifer y menywod a grwpiau eraill a dangynrychiolir ar Fyrddau sector cyhoeddus yng Nghymru, ond mae hyn yn gofyn am ymrwymiad.

"Rydym am i bawb dynnu sylw at unrhyw lwyddiant a gafwyd fel y gallwn ysbrydoli menywod o bob cenhedlaeth i ymgymryd â'r rolau pwysig hyn."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.