Toriadau ac arbedion: Manylion pob cyngor yng Nghymru

Arian Mae undeb Unsain wedi dweud bod yr arbedion yn 'rhybudd o gyfnod economaidd anodd iawn'

Straeon Perthnasol

Mae cynghorau Cymru'n anelu at arbedion o £145m drwy doriadau yn ystod y flwyddyn ariannol nesa' oherwydd cyfnod economaidd anodd.

Mae undeb Unsain wedi dweud bod yr arbedion yn "rhybudd o gyfnod economaidd anodd iawn".

Isod mae'r manylion hyd yn hyn am ddiffygion ariannol, toriadau, arbedion, a chynnydd treth y cyngor ymhob cyngor yng Nghymru:

Diffygion, toriadau ac arbedion cynghorau 2013-14

Cynghorau Cymru Toriadau, arbedion a diffyg cyllideb Cynnydd treth y cyngor Dyddiad Penderfyniad Manylion arbedion

Ffynhonnell: Awdurdodau lleol, manylion treth cyngor oddi wrth Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac ymchwil y BBC

Cyngor Sir Abertawe

£7.7m

3.8%

Chwefror 14

Yn anelu at arbedion 'drwy ystyried ymddeol cynnar a diswyddiadau gwirfoddol, codi treth y cyngor a defnyddio £2.2m o gronfeydd wrth gefn'

Cyngor Sir Blaenau Gwent

£4.2m

4.6%

Mawrth 6

Adleoli staff. 'Yn ymrwymedig i amddiffyn gwasanaethau llinell flaen'

Cyngor Bro Morgannwg

£5.4m

4.8%

Chwefror 25

Toriadau o £4.4m ac yn defnyddio £1m o gronfeydd wrth gefn. 'Y toriadau'n cynnwys lleihau oriau cogyddion ysgolion cynradd'

Cyngor Sir Caerdydd

£22.5m

0%

Chwefror 28

Yn anelu at dorri 300 o swyddi. Rhai gwasanaethau oedd i fod i gau wedi eu hachub am y tro.

Cyngor Sir Caerffili

£5.1m

2.35%

Chwefror 27

Angen arbed £6m erbyn 2016. Wedi ymrwymo i osgoi diswyddiadau gorfodol 'lle bo hynny'n bosib'

Cyngor Sir Caerfyrddin

£3.9m

3%

Chwefror 26

Un o'r newidiadau mwyaf dadleuol oedd cyflwyno taliadau parcio ar y Sul fydd yn golygu £56,000 yn ychwanegol y flwyddyn

Cyngor Sir Casnewydd

£12m

3.5%

Chwefror 26

Eisoes mae mwy na £7m o arbedion wedi bod yn ogystal â £5m o arbedion rheoli. Toriadau ym maes y celfyddydau a cherddoriaeth wedi bod yn ddadleuol.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

£7m

3.9%

Chwefror 27

'Diffyg ariannol o bron i £22m dros bum mlynedd.' Ffïoedd a thaliadau uwch ar gyfer rhai gwasanaethau

Cyngor Sir Ceredigion

£1.3m

3%

Chwefror 28

Yn ystyried newidiadau ran rheolaeth toiledau cyhoeddus a chasglu sbwriel

Cyngor Sir Conwy

£5.1m

3.9%

Chwefror 21

Diswyddiadau fyddai'n effeithio ar wasanaethau cymdeithasol, ond bwriad i wneud arbedion drwy 'adolygu, ad-drefnu ac ailfodelu gwasanaethau'

Cyngor Sir Ddinbych

£3m

2%

Chwefror 19

Arbedion mawr drwy 'leihau lefelau tostrwydd' a 'chraffu ar gytundebau'

Cyngor Sir Y Fflint

£5.5m

3%

Mawrth 1

Yn ystyried newidiadau trefniadol oherwydd toriadau yn y cyllid ar gyfer llywodraeth leol, costau cynyddol a mwy o alw am wasanaethau

Cyngor Gwynedd

£1.9m

3.5%

Chwefror 28

Dechreuodd strategaeth arbedion yn 2009. Angen arbedion o £1.9m yn 2013-14. 'Mwy o ddarbodaeth' ond yn addo ceisio lliniaru'r effeithiau.

Cyngor Merthyr Tudful

£5.5m

3.2%

Chwefror 27

'Gostyngiadau cyllidebol neu gynlluniau effeithlonrwydd ym mhob adran'

Cyngor Sir Fynwy

£4.3m

0%

Chwefror 28

'Dim toriadau i wasanaethau llinellau flaen na chynnydd yn nhreth y cyngor.' Ond angen arbedion o £16m o fewn pedair blynedd

Cyngor Sir Penfro

£1.6m

2.95%

Chwefror 28

'Torri swyddi efallai'n opsiwn' oherwydd bod angen arbed £700,000 trwy gynllun effeithlonrwydd a £460,000 oherwydd newidiadau yn rheolaeth toiledau cyhoeddus a chasglu sbwriel

Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

£3.7m

3.5%

Chwefror 27

Bydd 'adolygiadau effeithlonrwydd, arbedion ym maes cytundebau, mwy o gydweithredu ac ailstrwythuro staffio'

Cyngor Powys

£22.3m

2.75%

Chwefror 21 (gohirio)

Cyllideb wedi ei chytuno sy'n golygu 4% yn llai o staff, tua 125 o bobl

Cyngor Rhondda Cynon Taf

£9.6m

3.95%

Heb gadarnhau

'Cynigion yn cynnwys casglu sbwriel bob yn ail wythnos ... adolygu gweithgarwch glanhau strydoedd a thorri porfa ...'

Cyngor Torfaen

£7.3m

3.35

Chwefror 26

'Diswyddiadau gwirfoddol, codi tâl cinio ysgol o 5c, a chodi taliadau cartrefi preswyl a nyrsio, a chostau claddu a llogi cyfleusterau mewn parciau'

Cyngor Wrecsam

£3.2m

2.75%

Chwefror 27

Adolygiad yng Ngorffennaf 2012 wedi dangos diffyg cyllidebol o £34m yn ystod y pum mlynedd nesa'

Cyngor Sir Ynys Môn

£3.1m

5%

Mawrth 5

'Ychydig o ddiswyddiadau'. 7% o arbedion effeithlonrwydd ymhob adran

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.