Arolwg: Cefnogaeth sefydlog i ddatganoli trethi

Arian Awgrym fod dau o bob tri o blaid pwerau trethi

Straeon Perthnasol

Mae arolwg barn yn awgrymu fod y gefnogaeth i fwy o ddatganoli grym i'r Cynulliad Cenedlaethol wedi aros yn ei unfan ers y llynedd.

Gwnaed yr arolwg blynyddol ar gyfer Gŵyl Ddewi ar ran BBC Cymru gan ICM.

Mae'r ganran sy'n cefnogi grymoedd dros drethi hefyd wedi aros yr un fath, dau allan o bob tri.

Yn ôl yr arolwg roedd 36% am i'r Cynulliad gael mwy o rymoedd - yr un nifer ag yn 2012.

Roedd 28% o'r farn fod y grymoedd presennol yn ddigonol, o'i gymharu â 29% y llynedd.

Dywedodd 30% na ddylai'r Cynulliad fod ag unrhyw reolaeth o drethi, roedd hynny yn cymharu â 29% y llynedd.

Daw'r arolwg barn ar ôl i Gomisiwn Silk gyhoeddi ei adroddiad cyntaf fis Tachwedd diwethaf.

Cefnogaeth i'r arweinwyr

Roedd y Comisiwn o'r farn y dylid cynnal refferendwm ar y cwestiwn a ddylai Llywodraeth Cymru gael y pwerau i amrywio trethi.

Bu cynnydd yng nghanran y bobl oedd am i Gymru fod yn annibynnol, o 7% y llynedd i 9% eleni.

Gwelwyd gostyngiad yn y rhai oedd am gael gwared ar y Cynulliad, o 22% y llynedd i 20% eleni.

O ran gwleidyddion Carwyn Jones, wnaeth dderbyn y ffigyrau mwyaf calonogol.

Roedd 55% yn credu ei fod yn gwneud gwaith da, 21% yn dweud nad oedd yn gwneud gwaith da, a 24% ddim yn gwybod.

O ran arweinwyr gwleidyddol yng Nghymru, Leanne Wood oedd nesaf. Roedd 37% yn credu ei bod yn gwneud gwaith da, 23% o'r farn nad oedd yn gwneud gwaith da a 40% ddim yn gwybod.

Pan holwyd am David Cameron, dywedodd 32% ei fod yn gwneud gwaith da, tra bod 54% o'r farn nad oedd yn gwneud gwaith da. Doedd 14% ddim yn gwybod.

Arolwg: Arweinwyr y pleidiau

Arweinydd Gwaith da Ddim yn dda Dim yn gwybod Sêl bendith

Fynhonnell: Arolwg ICM

David Cameron, Ceidwadwr David Cameron, Ceidwadwr

32%

54%

14%

-22

Ed Miliband, Llafur Ed Miliband, Llafur

31%

50%

19%

-19

Nick Clegg, Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg, Democratiaid Rhyddfrydol

21%

63%

15%

-42

Carwyn Jones, Llafur Carwyn Jones, Prif Weinidog, Llafur

55%

21%

24%

+34

Andrew RT Davies, Ceidwadwyr Cymru Andrew RT Davies, Ceidwadwyr Cymru

26%

31%

42%

-5

Kirsty Williams, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

29%

27%

44%

+2

Leanne Wood, Plaid Cymru Leanne Wood, Plaid Cymru

37%

23%

40%

+14

Fe wnaeth ICM gysytllu a 1,000 o oedolion yng Nghymru ar y ffon rhwng Chwefror 20 a 25.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Maes yr Eisteddfod GenedlaetholBargeinion y brifwyl yn Sir Gâr

  Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig tocynnau am £10 ar gyfer y brifwyl eleni i bobl sydd yn eu prynu mewn da bryd.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.