Iechyd: Methu argyhoeddi'r etholwyr

Protestwyr y tu allan i gyfarfod o'r bwrdd iechyd yn Sir y Fflint pan gafodd newidiadau eu cadarnhau y mis diwethaf Protestwyr y tu allan i gyfarfod o'r bwrdd iechyd yn Sir y Fflint pan gafodd newidiadau eu cadarnhau y mis diwethaf

Straeon Perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru wedi methu argyhoeddi'r etholwyr o'r angen i newid gwasanaethau ysbytai Cymru, yn ôl arolwg barn a gomisiynwyd gan BBC Cymru.

Dywedodd bron i dri chwarter o'r rhai a holwyd y dylai eu hysbytai cyffredinol lleol barhau i ddarparu'r ystod bresennol o wasanaethau.

Gyda chynlluniau i newid gwasanaethau ysbytai yng ngogledd, canolbarth a gorllewin Cymru eisoes yn achosi stormydd gwleidyddol, a chyda chynlluniau ar gyfer y de eto i'w cyhoeddi, mae canlyniadau'r arolwg yn newyddion drwg i Lywodraeth Cymru.

Dim ond 23% o'r 1,000 o bobol a holwyd gan ICM oedd yn dweud y dylai cleifion deithio allan o'u hardaloedd i dderbyn gwell gwasanaeth, tra roedd 74% yn dymuno gweld eu hysbytai lleol yn parhau i ddarparu'r ystod bresennol o wasanaethau.

Arweinwyr

Ond mae'n ymddangos nad yw'r ffrwgwd ynghylch iechyd wedi niweidio poblogrwydd Carwyn Jones.

Ef o bell ffordd yw'r arweinydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru, gyda Leanne Wood yn ail, Kirsty Williams yn drydydd ac Andrew RT Davies yn bedwerydd.

Ond mae'r pedwar i gyd yn fwy poblogaidd nag Ed Miliband, David Cameron a Nick Clegg.

Yn ôl ICM yn ogystal roedd:

 • Carwyn Jones oedd â'r lefel gymeradwyaeth uchaf o bell ffordd ymysg arweinwyr gwleidyddol Cymru a'r DU, gyda 55% yn credu ei fod yn gwneud gwaith da, o gymharu â 21% a ddywedodd ei fod yn gwneud gwaith gwael - lefel gymeradwyaeth o 34 pwynt. Sgoriodd David Cameron -22, Ed Miliband -19 a Nick Clegg -42. Sgoriodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad Andrew RT Davies -5, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams 2 ac arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood 14. Ond roedd cyfran uwch o bobl ddim yn gwybod pa sgôr i roi i arweinwyr y pleidiau Cymreig.
 • 36% o bobl eisiau Cynulliad mwy grymus, roedd 20% eisiau dileu'r sefydliad, a 9% yn credu y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol y tu allan i'r DU.
 • 66% yn credu y dylai'r Cynulliad gael o leiaf peth grym i amrywio trethi.
 • 47% o'r farn y dylai'r Cynulliad fod yn gyfrifol am blismona, 27% yn dweud y dylai'r grym hwnnw aros gyda Llywodraeth y DU, a 21% yn credu mai awdurdodau lleol ddylai fod yn gyfrifol.
 • 46% o bobl yn credu bod Cymru yn cael ei chyfran deg o doriadau gwariant llywodraeth y DU, tra bod 36% yn credu bod Cymru yn cael ei thario'n fwy caled nag y dylai.

Mae cynlluniau'r byrddau iechyd yn y gorllewin a'r gogledd wedi eu beirniadu'n hallt gan brotestwyr, ond mae prif weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi rhybuddio y gallai gwasanaethau iechyd "ddymchwel" oni bai bod ailstrwythuro o fewn ein hysbytai.

Wedi i'r cynlluniau gael eu cyhoeddi dywedodd Helen Birtwhistle, Cyfarwyddwr Conffederasiwn Gwasanaeth Iechyd Cymru, bod rhaid i'r gwasanaeth iechyd wneud gwelliannau sylweddol.

"Mae'r byrddau iechyd wedi gweithio yn galed i gasglu barn cynifer ar y modd y dylai'r gwasanaethau ateb gofynion y dyfodol.

"Mae'r cynlluniau yn edrych ar wasanaethau arbenigol ac mae'n fwriad o hyd gan y gwasanaeth iechyd i gynnig y mwyafrif o ofal y tu allan i ysbytai a hynny yn agos at gartrefi'r cleifion".

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.