Rhieni i allu cymharu data perfformiad ysgolion Cymru

Gwefan Fy Ysgol Leol Mae'r holl wybodaeth i'w gael ar y wefan newydd

Straeon Perthnasol

Gall rhieni ganfod pa mor dda mae ysgolion eu plant yn perfformio drwy wefan newydd.

Mae Fy Ysgol Leol yn cynnwys gwybodaeth am bob un ysgol uwchradd a chynradd sydd o dan reolaeth awdurdodau lleol Cymru.

Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am gyraeddiadau disgyblion mewn arholiadau, lefelau presenoldeb a data am staffio a chyllid.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod eisiau mwy o dryloywder ond mae un o undebau athrawon yn dweud nad yw cymharu ysgolion sy'n wynebu sialensiau gwahanol "yn gwneud synnwyr.

Mae'r wefan hefyd yn cynnwys cysylltiad i adroddiadau arolygwyr ac yn dangos faint o arian mae ysgolion yn ei wario ar bob disgybl.

Ers blwyddyn bellach mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ysgolion mewn pum band sy'n ystyried canlyniadau TGAU, presenoldeb a nifer o ddisgyblion sy'n cael cinio ysgol am ddim.

Bandio

Ond dydi'r llywodraeth ddim wedi mynd mor bell ag ail-gyflwyno tablau cynghrair a gafodd eu dileu yng Nghymru yn 2001.

Er gwaetha sicrwydd nad yw bandio i fod i dynnu sylw pa ysgolion sydd ddim yn perfformio orau mae undebau athrawon wedi gwrthwynebu'r polisi ac wedi galw am ddileu'r cynlluniau i gyflwyno hyn ar gyfer ysgolion cynradd.

Start Quote

Rydym eisiau annog rhieni i fod yn rhan o welliannau ysgolion”

End Quote Leighton Andrews Gweinidog Addysg Cymru

Mae'r wefan newydd yn dangos pa mor dda mae ysgolion yn ei wneud o'i gymharu ag ysgolion eraill yn yr un ardal ac yng ngweddill Cymru.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews bod y math yma o ddata yn dod yn fwy cyhoeddus.

"Mae'r wefan yn rhoi darlun cliriach i rieni am berfformiad ysgolion ar draws Cymru.

"Mae gwella tryloywder ystadegau ysgolion yn caniatáu i rieni gael trafodaeth gyda gwell gwybodaeth am godi safonau ein hysgolion.

"Rydym eisiau annog rhieni i fod yn rhan o welliannau ysgolion ac rydym yn darparu'r wybodaeth ar gyfer hynny."

Mae undeb NUT Cymru wedi gofyn pam fod y llywodraeth yn dyfalbarhau gyda bandio os ydi'r wybodaeth ar gyfer hynny ar gael yn gyhoeddus drwy'r wefan newydd.

"Rydym yn gwbl gefnogol i rieni fod yn cael y wybodaeth sydd ei angen am ysgolion eu plant," meddai Owen Hathway o'r undeb.

"Mae atebolrwydd yn holl bwysig.

"Yr hyn sydd ddim yn gwneud synnwyr ydi cymharu dwy ysgol, yn aml ysgolion cwbl wahanol yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ddaearyddol.

"Mae cyflwyno'r wefan yma yn codi'r cwestiwn be ydi'r angen am y system bandio."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.