'Her fawr' wrth brynu Maes Awyr Caerdydd?

Maes Awyr Caerdydd Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru brynu Maes Awyr Caerdydd dros y misoedd nesa'

Straeon Perthnasol

Mae ystadegau newydd yn awgrymu bod her fawr yn wynebu Llywodraeth Cymru wrth iddyn nhw fynd ati i geisio prynu Maes Awyr Caerdydd.

Mae ffigyrau cychwynnol yr Awdurdod Hedfan Sifil yn dangos bod mwy o deithwyr sy'n teithio yn ôl ag ymlaen o Gymru yn defnyddio Maes Awyr Bryste yn hytrach na'r safle yn y Rhws.

Yn ôl ystadegau blaenorol, roedd ychydig dros filiwn o deithwyr wedi defnyddio Maes Awyr Caerdydd yn ystod 2012 - gostyngiad o ryw 200,000 ers 2011.

Roedd bron chwe miliwn wedi defnyddio Maes Awyr Bryste yn ystod yr un cyfnod.

Ond mae'r ffigurau newydd yn awgrymu bod ychydig yn fwy o deithwyr oedd yn teithio'n ôl ac ymlaen o Gymru wedi defnyddio Bryste yn hytrach na Chaerdydd yn ystod hanner cynta'r flwyddyn.

Amcangyfrifir fod hyn yn cyfateb i ryw 1.1 miliwn o deithwyr dros gyfnod o flwyddyn.

Mae'r ystadegau wedi'u seilio ar arolwg yr Awdurdod Hedfan Sifil o deithwyr ym Mryste, arolwg yr oedd y maes awyr wedi ei roi i Aelodau Cynulliad.

Pryderon

Start Quote

Rwyf o blaid cystadleuaeth ar bob cyfri, does gen i ddim cwyn hefo hynny, ond yr hyn yr hoffem ni weld ydy cystadleuaeth deg”

End Quote George Ferguson Maer Bryste

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gymryd perchnogaeth ar Faes Awyr Caerdydd dros y misoedd nesa'.

Maent yn ceisio cytuno ar bris gyda'r perchnogion Abertis o Sbaen wrth iddyn nhw hefyd edrych ar gyfrifon y maes awyr.

Er bod Maes Awyr Bryste mewn sefyllfa gryfach, mae maer y ddinas yn pryderu y gallai pryniant Llywodraeth Cymru greu cystadleuaeth annheg.

Mewn cyfweliad â rhaglen Sunday Politics y BBC, dywed George Ferguson fod gan y ddau faes awyr broblemau ond y byddai'n well petaent yn cydweithio.

"Rwyf o blaid cystadleuaeth ar bob cyfri, does gen i ddim cwyn hefo hynny, ond yr hyn yr hoffem ni weld ydy cystadleuaeth deg.

'Perygl'

"Y perygl yw y bydd Cymru'n rhoi cynigion arbennig ar dreth ac yn y blaen ac na fydd hynny'n deg.

"Dyna, rwy'n credu, ydy pryder Maes Awyr Bryste.

"Ond mae gennym ddau faes awyr anfoddhaol yn fy nhyb i.

"Does yna'r un ohonyn nhw mewn lleoliad da. Dydw i ddim yn argymell maes awyr ar foryd fel mae Boris yn sôn amdano ond byddai'n wych petai modd cyfuno'r ymdrechion.

"Ond y broblem yw bod un safle o dan berchnogaeth breifat ac un sy'n mynd i fod yn gyhoeddus ac mae hynny'n mynd i wneud cydweithio yn anodd."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi "penodi tîm o ymynghorwyr arbenigol a chontractwyr, sy'n cynnwys KPMG ac Eversheds" i'w helpu gyda'u hymchwil.

"Fel yr ydym wedi dweud droeon, fyddai ddim yn addas gwneud unrhyw sylw pellach ar y pryniant arfaethedig tra'n bod ni'n cynnal y gwaith ymchwil hwnnw."

"Petai'r cyfle yn dod yn y dyfodol, byddem yn hapus i edrych ar y posibilrwydd o gydweithio rhwng y ddau faes awyr."

Mae'r BBC hefyd wedi gwneud cais am ymateb gan Feysydd Awyr Caerdydd a Bryste.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.