Yn erbyn cau cartrefi preswyl ar Ynys Môn

Preswylwyr cartrefi gofal Mae'r cyngor yn adolygu dyfodol chwe chartre' gofal

Straeon Perthnasol

Mae 'na brotestiadau wedi bod yn Sir Fôn yn erbyn cynlluniau posib i gau cartrefi gofal.

Ers yr haf mae 'na ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i gynnal ar ddyfodol y chwe chartre' gofal sydd dan ofal y cyngor, fel rhan o gynlluniau i arbed £13 miliwn o gyllid y cyngor erbyn 2016.

Undeb Unsain drefnodd y protestiadau'r tu allan i'r cartrefi ddydd Iau.

Dywedodd y cyngor eu bod yn ystyried yr ymateb "llethol" i'r ymgynghoriad cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Dywedodd Thelma Parry o gangen Môn o Unsain: "Yn ddealladwy, mae aelodau Unsain yn flin iawn am unrhyw ymdrechion i geisio cau ein cartrefi preswyl.

"Mae'r cartrefi hyn wrth galon y gymuned ac mae'r trigolion angen cefnogaeth.

"Rydym yn gwybod bod gennym gefnogaeth y gymuned leol sydd hefyd yn erbyn unrhyw doriadau neu ymgais i gau."

Demograffig

Mae tua 170 o drigolion oedrannus yn cael gofal yng nghartrefi'r cyngor.

CARTREFI GOFAL - CYNGOR YNYS MôN

 • Plas Penlan, Llangefni
 • Plas Crigyll, Bryn Gwran
 • Garreglwyd, Caergybi
 • Brwynog, Amlwch
 • Plas Mona, Llanfairpwll
 • Haulfre, Llangoed

Ond dywedodd yr awdurdod fod angen "ailfodelu" gwasanaethau cymdeithasol i oedolion wrth iddyn nhw geisio delio â'r cynnydd yn nifer yr henoed.

Erbyn 2032, mae disgwyl i 25% o'r boblogaeth fod dros 65.

Yn ogystal, mae 'na bwysau cynyddol ar gyllideb y cyngor sydd angen gwneud arbedion o £2.8 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesa'.

Bydd angen arbedion pellach o £10 miliwn erbyn diwedd 2016.

Llunio

Dywedodd cyfarwyddwr cymuned y sir, Gwen Carrington, fod adroddiad ar yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gartrefi preswyl yn cael ei lunio, ac fe ddiolchodd i bawb oedd wedi cyfrannu at y broses.

"Rydym yn hapus dros ben gyda nifer y bobl sydd wedi cymryd rhan a chyda'r ymateb sydd wedi dod i law," meddai.

"Mae'r wybodaeth yn cael ei hastudio ar hyn o bryd ac fe ddylai fod yn werthfawr wrth i ni edrych ar drawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion ar Ynys Môn yn y dyfodol.

"Bydd adroddiad ffurfiol yn amlinellu'r cyfleoedd a'r heriau yn cael ei gyflwyno i'r gweithgor yn ddiweddarach yn y gwanwyn."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.