Galw am ragor o rieni maeth yng Nghymru

Plentyn ac oedolion Mae Rhwydwaith Maethu Cymru yn galw am fwy o rieni maeth

Straeon Perthnasol

Mae elusen yn honni bod angen o leiaf 600 o rieni maeth ychwanegol yng Nghymru wrth i niferoedd y plant mewn gofal gynyddu.

Er i niferoedd y teuluoedd sy'n maethu gynyddu yn 2012, mae ffigyrau yn dangos cynnydd yn nifer y plant sydd yng ngofal cynghorau lleol am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Yn ôl Rhwydwaith Maethu Cymru, mae yna dros 4,300 o blant yn byw gyda theuluoedd maeth yng Nghymru.

Dywed yr elusen fod adrannau gwasanaethau cymdeithasol bellach yn fwy tebygol o drefnu gofal yn gynharach i blant mewn angen.

Maen nhw hefyd wedi clywed gan weithwyr o fewn y sector gofal fod pwysau economaidd yn effeithio ar allu rhai teuluoedd i ymdopi ac aros gyda'i gilydd fel uned.

Mwy o gymorth

Mae yna alw arbennig am deuluoedd sy'n hapus i roi cartref i blant anabl, pobl ifanc yn eu harddegau a brodyr a chwiorydd.

Gyda 13% o rieni maeth yn ymddeol neu'n penderfynu rhoi'r gorau iddi bob blwyddyn, mae angen rhagor i gamu i'r adwy.

Heb ragor o gymorth, mae'r elusen yn pryderu y bydd plant yn gorfod aros gyda theuluoedd maeth sy'n bell o'u teuluoedd a'u hysgolion, neu sydd ddim yn gallu cynnig y cymorth priodol.

Gall hyn arwain at ragor o chwalfa ym mywyd y plentyn ifanc wrth iddyn nhw orfod symud cartref dro ar ôl tro.

Dywedodd Freda Lewis, cyfarwyddwr Rhwydwaith Maethu Cymru, "Er bod gwasanaethau maethu yn llwyddo i ddenu mwy o deuluoedd maeth, mae'r cynnydd parhaol yn nifer y plant mewn gofal yn golygu ein bod angen cannoedd mwy ohonyn nhw.

"Rydym yn ymwybodol fod gwasanaethau maethu yn chwilio am deuluoedd ar gyfer plant yn eu harddegau, plant anabl a grwpiau o frodyr a chwiorydd.

"Mae'r plant yma angen bywyd teuluol sefydlog er mwyn iddyn nhw allu tyfu a chyflawni eu potensial.

"Trwy fod yn ofalwyr maeth, mae pobl yn gallu eu helpu nhw i gael y cyfle am ddyfodol positif, i wneud yn dda yn yr ysgol a bod yn llwyddiannus yn eu bywydau."

Ychwanegodd fod y gwasanaethau maethu yn chwilio am bobl o gefndiroedd gwahanol ac o oedrannau amrywiol, a phobl sengl a phriod.

"Beth sy'n bwysig yw eu bod eisiau gweithio gyda phlant ac efo'r sgiliau cywir i'w helpu," meddai.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.