Yr Uchel Lys yn gwrthod cais i newid canlyniadau Saesneg TGAU

Arholiadau Llywodraeth Cymru yn dweud na fydd yna ail-adrodd o ddigwyddiadau'r llynedd

Straeon Perthnasol

Mae cais dadleuol gan arweinwyr ysgolion, undebau athrawon a chynghorau i newid graddau TGAU wedi ei wrthod gan yr Uchel Lys.

Mae'n golygu na fydd graddau miloedd o ddisgyblion yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a rhai yng Nghymru, ddim yn cael eu newid.

Roedd tua 10,000 o ddisgyblion wedi methu llwyddo i gael gradd C - y radd sydd ei angen er mwyn mynd ymlaen i addysg bellach a gwaith.

Cafodd papurau TGAU yng Nghymru eu hail-farcio gan arwain at ffrae wleidyddol.

Fe ddaeth y cais wedi i gannoedd o ysgolion Lloger fynnu adolygiad am nad oedd y graddau yn cyfateb yng Nghymru a Lloegr wedi'r ail-farcio.

Yn y cyfamser mae'r corff arholiadau CBAC wedi codi pryderon y gallai'r sefyllfa welodd ail-raddio miloedd o bapurau TGAU Saesneg yng Nghymru'r llynedd godi eto eleni.

DADANSODDIAD

Cododd y problemau'r llynedd yn rhannol am fod y modd y cafodd papurau eu marcio yn Lloegr wedi cael effaith negyddol ar y papurau yng Nghymru. Y sefyllfa ddelfrydol ydi y byddai'r ddau rheoleiddiwr, Ofqual yn Lloegr a'r llywodraeth yng Nghymru yn cytuno ar gynllun hollol eglur sy'n golygu bod gradd TGAU yng Nghymru gyfystyr â gradd TGAU yn Lloegr, er bod y cwricwlwm yn gallu bod yn wahanol a bod arholiadau yn wahanol.

Mae hyn yn bwysig am fod angen gwybod er enghraifft fod gradd B yr un fath ym mhob man gan y gall gael effaith ar Lefel A ac ar allu rhywun i fynd i brifysgol neu i gael swydd. Mae cyflogwyr drwy Brydain eisiau gwybod bod y graddau yn gyfartal yn Lloegr a Chymru.

Dywed CBAC nad ydyn nhw'n gwybod a ydi'r trafodaethau wedi digwydd...rhwng Ofqual a Llywodraeth Cymru. Os nad ydi'r canllawiau clir wedi eu gosod yna fe allai'r un dryswch godi eto.

Dydi hyn ddim yn golygu nad ydi'r trafodaethau yn digwydd ac fe gafodd y trafodaethau eu cynnal yr un adeg y llynedd ac mae CBAC angen yr eglurder i sicrhau na fydd yr un peth yn digwydd eto.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud y byddan nhw'n sicrhau na fydd sefyllfa debyg yn codi eto a bod sylwadau'r Cydbwyllgor yn rhai hurt.

Fe gododd y dryswch y llynedd ar ôl honiadau bod yr arholiadau wedi eu marcio yn rhy llym yng Nghymru, Lloger a Gogledd Iwerddon.

Roedd yna ddyddiau anodd i filoedd o ddisgyblion TGAU yng Nghymru'r llynedd.

Wedi eu siomi gyda'u canlyniadau iaith Saesneg, roedd 'na drin a thrafod a fyddai ail-raddio yn golygu marciau uwch?

Yn y pen draw, i dros i 2,000 ohonyn nhw, mi gododd y radd.

Mae CBAC yn dweud eu bod nhw'n aros am eglurhad gan Lywodraeth Cymru fel mater o frys na all yr un sefyllfa godi eleni.

Wrth ymateb mi ddywedodd y llywodraeth eu bod nhw'n sicrhau na fydd yna ail-adrodd o ddigwyddiadau'r llynedd.

"Fel mae CBAC yn ymwybodol rydym yn cymryd camau i sicrhau na fydd y sefyllfa yn ail-adrodd eleni," meddai llefarydd.

Ychwanegodd na fyddan nhw'n caniatau i'r un fethodoleg a ddefnyddir yn Lloegr gael ei ddefnyddio i bennu canlyniadau ymgeiswyr yng Nghymru."

Dydi'r trafodaethau yma ddim yn cael effaith ar yr arholiadau eu hun.

Yr wythnos diwethaf fe wanaeth Gweiniodg Addysg Cymru, Leighton Andrews, groesawu penderfyniad i gadw'r arholiad TGAU yn Lloegr.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.