Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Protest am ddiswyddiadau

Myfyrwyr yn protestio yn Llanbedr Pont Steffan ddydd Gwener Dechreuodd y brotest am 10:30am ddydd Gwener

Straeon Perthnasol

Mae tua 60 myfyriwr prifysgol yn protestio oherwydd y gallai mwy o ddarlithwyr gael eu diswyddo.

Fore Gwener aeth myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i adeilad campws Llanbedr Pont Steffan.

Dywedon nhw na fydden nhw'n gadael tan i'r brifysgol gytuno i'w galwadau i beidio â diswyddo staff yn ystod y flwyddyn academaidd.

Ym mis Ionawr fe gyhoeddwyd y gallai rhagor o bobl golli eu swyddi yn y brifysgol.

Toriadau

Yn 2009 collodd 46 eu swyddi ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan fisoedd cyn iddyn nhw uno â Choleg y Drindod Caerfyrddin.

Mae cyfnod ymgynghori wedi dechrau ond dyw hi ddim yn glir faint o swyddi allai gael eu colli y tro hwn.

Campws Llanbed Prifysgol y Drindod Dewi Sant Mae'r myfyrwyr yn gwrthod gadael prif adeilad campws Llanbedr Pont Steffan

Deellir bod staff wedi eu hysbysu y gallai mwy o doriadau effeithio ar nifer o adrannau.

Mae'r rhain yn cynnwys yr adrannau Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol Astudiaethau Islamaidd, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Busnes, Cyfrifiadureg, Marchnata a Chyfathrebu, a Chymraeg ac Astudiaethau Dwyieithog.

Cyfyngiadau ariannol

Dywedodd un o'r protestwyr, Zoe Towers, sy'n fyfyriwr Hanes Crefydd: "Rwyf wedi colli fy nhiwtor personol sydd wedi cael ei ddiswyddo ac rwy'n adnabod nifer o fyfyrwyr eraill sydd yn yr un sefyllfa â mi.

"Mae hyn yn effeithio ar ein haddysg wrth inni baratoi ar gyfer sefyll arholiadau gradd.

"Rydym yn mynnu bod y brifysgol yn sicrhau na fydd staff academaidd yn cael eu diswyddo yn ystod y flwyddyn academaidd.

"Wrth gwrs, rydym yn deall bod angen gwneud toriadau yn ystod cyfnod o gyni economaidd ond nid yw gwneud toriadau yn ystod y flwyddyn academaidd yn gynhyrchiol."

Mae llefarydd ar ran Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dweud: "Bu'n rhaid i bum adran ar gampysau Llanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin gael eu hailstrwythuro oherwydd bod nifer y myfyrwyr yn golygu bod nifer y cyrsiau yn yr adrannau hyn yn llai na'r disgwyl."

Dywedodd fod y brifysgol yn nesáu at derfyn y broses sydd wedi cynnwys cynllun diswyddo gwirfoddol ac ail-leoli nifer fach o staff.

'Rheoli'

"Wedi i aelodau staff gael eu diswyddo'n wirfoddol mae'r brifysgol wedi rheoli drwy ddosbarthu modiwlau i aelodau eraill o'r staff gyda'r un arbenigedd neu gynnig modiwlau amgen i fyfyrwyr.

"Mae'r brifysgol wedi cysylltu â'r myfyrwyr sydd wedi eu heffeithio drwy e-byst, llythyrau a chyfarfodydd wyneb yn wyneb."

Yn gynharach eleni galwodd Undeb y Myfyrwyr y brifysgol ar yr Is-Ganghellor, Medwyn Hughes, i dderbyn gostyngiad sylweddol i'w gyflog oherwydd bod y sefydliad yn wynebu cyfyngiadau ariannol.

Mae dros 300 o bobl wedi arwyddo deiseb ar-lein yn galw ar gyflog Yr Athro Hughes i aros yn £140,000 am y pum mlynedd nesaf.

Ym mis Hydref unodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe ac mae 13,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y sefydliad.

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi dweud bod angen lleihau nifer y prifysgolion yng Nghymru.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.