Cynyddu nifer y parthau 20 mya yng Nghymru?

Arwydd 20mya Roedd tua chwarter o'r plant gafodd eu hanafu wrth gerdded yn y degawd diwethaf yn teithio rhwng y cartref a'r ysgol

Straeon Perthnasol

Dylai awdurdodau lleol Cymru gyflwyno mwy o barthau 20 m.y.a., yn ôl grŵp o Aelodau Cynulliad.

Bydd y Cynulliad ddydd Mercher yn trafod manteision posibl mwy o barthau 20 m.y.a. yn nhrefi a dinasoedd Cymru.

Cyflwynwyd y Ddadl Aelodau Unigol gan yr ACau Joyce Watson, Peter Black, Jocelyn Davies a Byron Davies.

Maen nhw'n honni y bydd mwy o gyfyngiadau cyflymder yn gwarchod cerddwyr, yn enwedig plant.

Cyfyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i gyflwyno parthau 20 m.y.a. ond nid oes gan y llywodraeth y grym i newid cyfyngiadau cyflymder Prydeinig.

Eisoes mae'r parthau 20 m.y.a. wedi eu cyflwyno y tu allan i ysgolion ond mae ACau wedi dweud y gallan nhw gael eu cyflwyno mewn ardaloedd lle mae tai ac adeiladau.

Yn ôl ymchwil Llywodraeth Cymru, mae llai o anafiadau ffyrdd wedi eu cofnodi mewn ardaloedd lle mae cyfyngiadau cyflymder wedi eu gostwng o 30 i 20 m.y.a.

Yn ôl gweinidogion, gostyngodd cyfradd anafiadau ffyrdd 48% dros gyfnod o dair blynedd ar Stad Sandfields ym Mhort Talbot ar ôl i gyfyngiad cyflymder o 20 m.y.a. gael ei gyflwyno yno.

Mae cynghorau sir wedi derbyn £11.5m oddi wrth Lywodraeth Cymru eleni i gyflwyno mwy o barthau cyfyngiad cyflymder ac mae gweinidogion wedi dweud y byddai traffig arafach yn gwneud ffyrdd yn fwy diogel ac yn annog mwy o bobl i gerdded a seiclo.

Plant rhwng wyth ac 11 oed a phobl ifanc rhwng 12 a 15 oed yw'r ddau grŵp o gerddwyr sydd fwyaf mewn peryg o gael eu lladd neu gael eu hanafu'n ddifrifol.

'Rheolau'r Ffordd Fawr'

Roedd tua chwarter o'r plant gafodd eu hanafu wrth gerdded yn y degawd diwethaf yn teithio rhwng y cartref a'r ysgol.

Dywedodd yr AC Llafur, Joyce Watson y gallai parthau 20 m.y.a. gael eu cyflwyno ger ysgolion pan fyddai plant o gwmpas.

Dywedodd AC y Ceidwadwyr, Byron Davies, fod "plant yn dod yn gyntaf".

"Dyna'r neges oedd yn arfer cael ei chyfleu gan Reolau'r Ffordd Fawr," meddai. "Ond erbyn hyn mae'n debyg bod ceir yn rym mawr yn ein byd."

Mae'r cynnig gerbron y Cynulliad:

 • Yn nodi mai cerddwyr oedd 21% o'r rheini laddwyd ac a anafwyd yn ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru yn 2011;
 • Yn cydnabod y manteision a brofwyd o gael cyfyngiadau cyflymder o 20 m.y.a. o ran lleihau nifer y rhai sy'n cael eu lladd a'u hanafu;
 • Yn galw ar awdurdodau lleol i gynyddu nifer y parthau 20 m.y.a. yng Nghymru.

Cynhelir y ddadl yn ystod Cyfarfod Llawn yn y Senedd am 1:30pm.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.