Menter iaith yn dod i ben

Seremoni'r Orsedd Cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol ei chynnal ym Mro Morgannwg y llynedd

Straeon Perthnasol

Mae un o fentrau iaith Cymru yn dod i ben ar ôl i Lywodraeth Cymru roi'r gorau i'w hariannu.

Lai na chwe mis ers i'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal ym Mro Morgannwg, fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal cyn bo hir i ddirwyn Menter y Fro i ben.

Mae Menter y Fro wedi bod mewn bodolaeth ers dros ddegawd.

Cafodd ei sefydlu i hyrwyddo'r Gymraeg ym Mro Morgannwg, ac mae'n un o dri ar hugain o sefydliadau tebyg ledled Cymru.

Dros y blynyddoedd mae wedi bod yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Gyda'r bwrdd wedi dod i ben, Llywodraeth Cymru sydd bellach yn gyfrifol am ddosbarthu grantiau i gyrff sy'n hybu'r iaith, ac ni fydd Menter y Fro yn derbyn arian yn y flwyddyn ariannol nesa'.

O'r herwydd, fe fydd y fenter yn dod i ben.

'Pryderon'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Cymerwyd y penderfyniad i ddiweddu ariannu ar gyfer Menter y Fro yn dilyn pryderon am allu'r Fenter i ddarparu gwasanaethau Menter Iaith yn yr ardal.

"Rydym wedi clustnodi £30,000 ar gyfer ardal Bro Morgannwg er mwyn datblygu darpariaeth newydd a fydd yn cynnig cyfleoedd i deuluoedd, plant, pobl ifanc, a dysgwyr yr ardal i ddefnyddio'u Cymraeg.

"Byddwn yn gweithio'n agos gyda Mentrau Iaith Cymru i ddatblygu'r ddarpariaeth newydd hon."

Mae'r newyddion bod Menter y Fro yn dod i ben yn "siom" i bennaeth un o ysgolion cynradd Cymraeg y Barri, Rhydian Lloyd o Ysgol Gwaun y Nant, ond yn y Bont-faen, dywedodd Catherine Watkin Thomas, un o hoelion wyth Merched y Wawr yn yr ardal, ei bod hi'n credu y bydd gweithgareddau Cymraeg yn mynd yn eu blaen heb Fenter y Fro.

Fe fydd cyfarfod cyffredinol arbennig i aelodau Menter y Fro yn cael ei gynnal yn y Barri Nos Lun, Chwefror 11, lle bydd y fenter yn dod i ben yn swyddogol.

Menter Iaith Cyllid 2013-14

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Mentrau iaith Cymru

£61,500

Môn

£89,132

Hunaniaith (Gwynedd)

£83,715

Conwy

£97,678

Dinbych

£81,583

Y Fflint

£72,591

Wrecsam/Maelor

£36,540

Maldwyn

£72,591

Cered (Ceredigion)

£103,068

Brycheiniog

£28,451

Sir Benfro

£90,279

Gorllewin Sir Gâr

£66,921

Bro Dinefwr

£93,000

Cwm Gwendraeth

£87,791

Y Fro (Bro Morgannwg)

£0

Abertawe

£102,145

Castell Nedd Port Talbot

£77,415

Bro Ogwr

£59,435

Rhondda Cynon Taf

£107,768

Merthyr

£58,400

Caerffili

£95,552

Caerdydd

£84,591

Blaenau Gwent

£42,750

Casnewydd

£47,250

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.