8,000 o droseddau tra ar fechnïaeth

llys Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud nad yw'r mwyafrif llethol sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu.

Straeon Perthnasol

Fe gafodd bron i 8,000 o droseddau eu cyflawni yng Nghymru'r llynedd gan ddiffynyddion oedd wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe gyflawnodd 3,735 o ddiffynyddion y 7,982 o droseddau pan oedden nhw ar fechnïaeth yn 2012.

Cafodd BBC Newyddion Ar-lein y wybodaeth wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'r troseddau yn cynnwys 2,222 achos o ddwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn, 548 trosedd o drais yn erbyn y person a 34 o droseddau rhywiol.

Yn 2011 roedd 9,286 o droseddau gan bobl oedd ar fechnïaeth yng Nghymru, 10,087 yn 2010, a 7,800 yn 2009.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud nad yw'r mwyafrif llethol sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu.

Rhoddwyd mechniaeth i 40,181 yng Nghymru yn 2011, sef y flwyddyn ddiwethaf y mae'r wybodaeth honno ar gael.

'Gofal eithriadol'

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Mater i'r heddlu a'r llysoedd yw penderfynu caniatáu mechnïaeth, yn seiliedig ar ffeithiau llawn ym mhob achos.

"Maen nhw'n edrych ar yr holl dystiolaeth ac yn cymryd gofal eithriadol mewn achosion yn ymwneud â throseddau treisgar.

"Dyw'r mwyafrif llethol o bobl sy'n cael mechnïaeth ddim yn ail-droseddu ac, yn aml, mae'r amodau'n gaeth, gan gynnwys tagiau electronig a chyrffyw.

"Ond mewn rhai achosion mae rhai diffynyddion sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu, ac fe ddylid rhoi dedfrydau hirach iddyn nhw o ganlyniad".

'Penderfyniadau anodd'

Dywedodd Harry Fletcher o Gymdeithas Cenedlaethol Swyddogion Prawf (NAPO): "Dyw'r ffigyrau ddim yn syndod o gofio nodweddion y boblogaeth sydd ar fechnïaeth.

"Er enghraifft, maen nhw'n fwy tebygol o fod wedi bod o dan ofal awdurdodau lleol, yn ddi-waith ac o ddioddef gyda phroblemau iechyd meddwl.

"Mae'r penderfyniadau sy'n wynebu ynadon yn rhai anodd ".

Ond dywedodd ei fod yn poeni am oblygiadau newidiadau a gyhoeddwyd fis diwethaf gan Ysgrifennydd Cyfiawnder San Steffan, Chris Grayling, i'r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru a Lloegr.

Fe fydd y newidiadau yn golygu y bydd cwmnïau preifat a grwpiau elusennol yn cael cymryd cyfrifoldeb am fonitro troseddwyr yn y gymuned.

"Mae'n symudiad ideolegol yn llwyr, ac yn cael ei frysio heb ystyried y goblygiadau yn iawn, ac os bydd y cynllun yma yn mynd yn ei flaen, fe fydd yn peryglu'r dasg o warchod y cyhoedd".

Bydd y cynlluniau yn destun ymgynghoriad cyn cael eu cyflwyno.

Trosedd 2012

Ffynhonnell: Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Trais yn erbyn y person

548

Troseddau rhywiol

34

Bwrgleriaeth

438

Lladrad

60

Dwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn

2,222

Twyll a ffugio

156

Difrod troseddol

156

Troseddau cyffuriau

961

Troseddau diannod* eraill

578

Troseddau modurol diannod

25

Troseddau diannod ddim yn cynnwys rhai modurol

2219

Troseddau modurol diannod

585

Yr holl droseddau

7,982

Troseddwyr

3,735

*Mae troseddau llai difrifol, a elwir yn droseddau diannod, yn cael eu clywed mewn llysoedd ynadon.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.