Adroddiad: Magu plentyn yn costio £207,000 yng Nghymru

Plant mewn ysgol Dywed yr adroddiad fod cost addysg i blentyn yng Nghymru wedi codi i £68,817

Straeon Perthnasol

Cymru yw un o'r lleoedd rhataf ym Mhrydain i fagu plant yn ôl ymchwil newydd.

Mae 'na amcangyfrif bod cost bwydo, prynu dillad ac yn y blaen o'r crud tan fod y plentyn yn 21 oed dros £200,000.

Yn ôl adroddiad gan gwmni Yswiriant Liverpool Victoria ar gyfartaledd mae'r gost o fagu plentyn yng Nghymru wedi codi £50% yn ystod y degawd diwethaf i £207,120.

Dywed adroddiad Cost Plentyn fod rhieni'n gwario £66,647 yn fwy nag oedden nhw yn 2003.

'Pwysau aruthrol'

Er hynny Cymru yw'r ardal rataf ond un yn y Deyrnas Unedig i fagu plant.

Y rhanbarth rhataf yw Gogledd Ddwyrain Lloegr lle mae'r gost o godi plentyn yn £206,495.

Llundain yw'r ardal ddrytaf i fagu plentyn. Y gost ym mhrifddinas y DU yw £234,263 o'i gymharu â'r cyfartaledd yn y DU o £218,000.

Dywed yr adroddiad fod cost addysg i blentyn yng Nghymru wedi codi i £68,817 gan gynnwys gwisg ysgol, clybiau ar ôl ysgol, a thaliadau dysgu prifysgolion.

Yn ôl yr adroddiad mae costau gofal plant hefyd yn cynyddu. Mae 'na amcangyfrif bod gofalwyr plant yn costio £60,000 i deuluoedd.

Yn ôl yr elusen Achub y Plant mae'r ffigyrau'n dangos y pwysau aruthrol mae teuluoedd yn gorfod dioddef.

'Tlodi'

Dywedodd Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru, Mary Powell-Chandler: "Mae' na beryg y bydd mwy o blant yng Nghymru yn dioddef tlodi oherwydd bod costau byw yn codi, y toriadau i fudd-daliadau, a diffyg gwasanaethau gofal plant fforddiadwy.

"Mae ein hymchwil yn dangos bod plant yn poeni am nad oes digon o arian gan eu teuluoedd a bod mwy na hanner o'r rheini sydd yn dioddef tlodi yn dweud bod diffyg arian yn achosi anhapusrwydd neu straen i'w rhieni.

"Felly mae'n bwysig iawn i Lywodraeth Cymru ddwysáu'r camau i frwydro yn erbyn tlodi ymysg plant a chyrraedd eu targed yn 2020."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn pryderu bod newidiadau i'r system budd-daliadau sy'n cynnwys budd-daliadau plant, gan Lywodraeth y DU, yn cael effaith negyddol arwyddocaol ar deuluoedd yng Nghymru yn ystod y cyfnod anodd hwn i'r economi.

"Mae canfyddiadau ein hymchwil ynghylch asesu effaith diwygiadau lles yng Nghymru yn awgrymu bod cartrefi gyda phlant yn cael eu heffeithio fwyaf gan y diwygiadau o'i gymharu â chartrefi heb blant a chartrefi pobl sydd wedi ymddeol."

Cost magu plentyn yng Nghymru

Categori Cost ar gyfartaledd

Ffynhonnell: Liverpool Victoria

Gofal Plant

£60,751

Addysg (Dim yn cynnwys ffioedd preifat)

£68,817

Bwyd

£19,270

Dillad

£9,614

Gwyliau

£16,195

Teganau a diddordebau

£7,917

Hamdden ac adloniant

£6,821

Arian Poced

£3,873

Dodrefn

£2,221

Personol

£975

Arall

£10,666

Cyfanswm

£207,120

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.