'Diffyg hyder' mewn bwrdd iechyd

ysbyty Blaenau Ffestiniog Mae ysbyty Blaenau Ffestiniog ymhlith y pedwar fydd yn cau.

Straeon Perthnasol

Fe fydd Cyngor Sir Conwy yn trafod cynnig o ddiffyg hyder yn rheolwyr bwrdd iechyd.

Mae cynghorwyr y Ceidwadwyr, Plaid Cymru, a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi arwyddo'r cynnig yn sgil penderfyniad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i wneud nifer o newidiadau dadleuol, gan gynnwys cau pedwar ysbyty cymunedol.

Bydd y cyfarfod ddydd Llun, Ionawr 28.

Geiriad y cynnig yw: "Mae'r cyngor wedi colli ffydd yng ngallu uwchreolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddarparu gwasanaethau iechyd digonol ac effeithlon i bobl Conwy.

"Rydym yn galw ar Weinidog Llywodraeth Cymru i ymyrryd, gwrthod penderfyniadau'r bwrdd iechyd a rheoli'r Gwasanaeth Iechyd yn y gogledd yn uniongyrchol."

Galw ar gynghorau eraill

Mae'r cynnig yn galw ar gynghorau eraill y gogledd i weithredu yn yr un modd ac yn galw ar y Cynghorau Iechyd Cymuned i gyfeirio penderfyniadau'r bwrdd iechyd i'r Gweinidog Iechyd.

Fe benderfynodd y bwrdd fis diwethaf y dylid cau ysbytai Blaenau Ffestiniog, Y Fflint, Llangollen a Phrestatyn.

Bryd hynny dywedodd cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yr Athro Merfyn Jones bod cyfarfod y bwrdd wedi bod yn un hir a thrylwyr, gyda phob un o'r argymhellion a drafodwyd wedi eu cyflwyno gan feddyg.

"Dwi'n deall pam bod pobl mewn rhai lleoliadau yn siomedig", meddai'r Athro Jones.

"Yn yr ardaloedd hynny ble mae'r ysbytai yn mynd i gael gwasanaeth llawer gwell, dydy pobl ddim o'r un farn ond dwi'n deall hynny'n iawn ac mae angen i ni drafod ymhellach gyda chyfeillion yn y cymunedau hynny.

'Sialens

"Mae natur afiechydon yn newid oherwydd bod natur y boblogaeth yn newid, mae pobl yn byw llawer yn hŷn, mae pobl yn dioddef o afiechydon cronig, sydd ddim o reidrwydd angen iddyn nhw fynd i ysbyty.

"Mae'n debyg fod yn agos i 40% o bobl sydd yn ein hysbytai ni ddim angen bod yno. Felly'r sialens i'r gwasanaeth iechyd ar gyfer y dyfodol ydy sicrhau bod gynnon ni ddarpariaeth yn y cartre' ac yn agos i'r cartre' ar gyfer cleifion.

"Mae hwnnw gynnon ni mewn rhannau o Sir Ddinbych yn barod ac mi fydd y cynllun yma yn cael ei fabwysiadu ar draws y gogledd a dyna fydd yn allweddol bwysig yn nyfodol y gwasanaeth iechyd.

"'Dan ni'n sôn yn fan hyn am dimoedd arbenigol gyda chyfrifoldebau mawr, newydd mewn ffordd.

"Meddygon teulu fydd yn arwain hyn i gyd ... 'dan ni'n sôn am ofal cynhwysfawr ar gyfer cleifion yn eu cartre'."

Dywedodd bod angen ysbytai arbenigol lle y gall pobl sy'n wirioneddol wael gael y gofal gorau, ond bod y bwrdd hefyd am sicrhau nad yw pobl yn gorfod mynd i'r ysbyty heb fod angen.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.