Pryder arbenigwr am driwantiaeth

Disgybl Dywedodd yr Athro Ken Reid fod plant mor ifanc ag wyth oed yn absennol heb ganiatâd

Straeon Perthnasol

Mae lefel triwantiaeth mewn rhai ardaloedd yng Nghymru hyd at bum gwaith yn fwy na'r lefel yn Lloegr, yn ôl arbenigwr.

Dywedodd yr Athro Ken Reid, sydd wedi cynghori Llywodraeth Cymru ynglŷn â sut i daclo triwantiaeth, fod plant mor ifanc ag wyth oed yn absennol heb ganiatâd.

Mae ystadegau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dangos bod 9,800 yng Nghymru a Lloegr yn 2011 yn euog o beidio â sicrhau bod eu plant yn mynd i'r ysgol tra oedd 2,250 yn 2001.

Ar raglen Jason Mohammad ar Radio Wales dywedodd Yr Athro Reid: "Mae lefel triwantiaeth mewn rhai ardaloedd o'r de, Cymoedd y De a'r gogledd-ddwyrain rhwng pedair a phum gwaith yn fwy na'r lefel yn Lloegr.

"Ond mae lefel triwantiaeth mewn nifer o awdurdodau eraill yng Nghymru ar yr un raddfa â Lloegr."

Wyth oed

Start Quote

Dwi ddim o blaid carcharu rhieni am beidio â sicrhau bod eu plant yn mynychu'r ysgol mewn rhai achosion, ond pan nad yw rhieni yn fodlon cydweithio â'r ysgol efallai mai carcharu yw'r unig opsiwn”

End Quote Neil Foden Pennaeth Ysgol Friars, Bangor

Ychwanegodd fod plant rhwng wyth oed ac 11 oed yn chwarae triwant.

"Roedd mwy na 12% o blant rhwng wyth oed ac 11 oed yn absennol o'r ysgol heb ganiatâd am fwy na 25 diwrnod mewn blwyddyn yn un o gymoedd y de," meddai.

Dywedodd Neil Foden, Prifathro Ysgol Friars ym Mangor: "... dwi ddim o blaid carcharu rhieni am beidio â sicrhau bod eu plant yn mynychu'r ysgol mewn rhai achosion.

"Ond pan nad yw rhieni yn fodlon cydweithio â'r ysgol efallai mai carcharu yw'r unig opsiwn."

Ym mis Tachwedd lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar sut i ddelio â thriwantiaeth.

Ar y pryd dywedodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews fod taclo'r broblem yn flaenoriaeth wrth wella safonau addysg yng Nghymru.

Mae'r llywodraeth yn ceisio barn am gyflwyno dirwy o £60 i'w thalu o fewn 28 diwrnod yn achos rhieni sy' ddim yn sicrhau bod eu plant yn mynd i'r ysgol.

£120

Byddai'r gosb yn codi i £120 os yw'r rhieni yn talu'r ddirwy rhwng 28 diwrnod a 42 ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ddydd Mercher dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Dyw disgyblion ddim yn dysgu os nad ydyn nhw yn y dosbarth ...

"Dyna pam mae manylion presenoldeb myfyrwyr yn rhan o'r system fandio ar gyfer ysgolion uwchradd ac o ganlyniad mae awdurdodau lleol yn cymryd y mater o ddifrif.

"Mae ein Cynllun Gweithredu Gwella Ysgolion yn amlinellu ein cynlluniau i wella'r system addysg yng Nghymru, gan gynnwys camau i wella presenoldeb.

"Ac mae gweithredu'n effeithiol yn rhan allweddol o fynd i'r afael â phresenoldeb isel mewn ysgolion."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.