Trydaneiddio rheilffordd y gogledd?

Trên Arriva yn Wrecsam

Straeon Perthnasol

Mae Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio llunio cynllun busnes er mwyn trydaneiddio rheilffordd gogledd Cymru.

Bydd y llywodraeth yn cydweithio ar y cynllun gyda'r consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol Taith.

Cadarnhaodd Mr Sargeant y byddai'r cynllun yn cynnwys holl fuddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i ogledd Cymru.

Fe fydd y cynllun newydd yn manteisio ar waith blaenorol, gan gynnwys Astudiaeth Drafnidiaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru.

Sbardun

Start Quote

Mae blaenoriaethau ein Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn cydnabod bod trafnidiaeth yn sbarduno sawl agwedd ar economi Cymru”

End Quote Carl Sargeant Gweinidog Trafnidiaeth Cymru

Wrth wneud y cyhoeddiad, dywedodd Mr Sargeant: "Dw i am weld gogledd Cymru yn cael ei chysylltu'n iawn â seilwaith trydan y DU, a chysylltiadau effeithiol ar draws y ffin.

"Mae blaenoriaethau ein Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn cydnabod bod trafnidiaeth yn sbarduno sawl agwedd ar economi Cymru, a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar wneud y prif goridorau ffyrdd a rheilffyrdd o'r dwyrain i'r gorllewin yn fwy dibynadwy, a'u galluogi i gludo mwy o deithwyr.

"Mae moderneiddio rheilffordd gogledd Cymru yn elfen hollbwysig o'r uchelgais hwn.

"Yn wir, mae'n bosib y bydd hyn yn gwella gwasanaethau rheilffyrdd yn fawr, ac yn rhoi hwb i economi'r rhanbarth.

"Bydd hynny, yn ei dro, yn helpu i drechu tlodi."

'Achos cadarn'

Dywedodd y Cynghorydd Mike Priestley, Cadeirydd Taith: "Mae datblygu rhwydwaith rheilffyrdd y rhanbarth, er mwyn cefnogi twf economi gogledd Cymru, yn elfen hollbwysig o'n strategaeth drafnidiaeth.

"Byddwn yn gweithio gyda'r Gweinidog, arweinwyr yr awdurdodau lleol a'r cyd-fyrddau, a rhanddeiliaid allweddol eraill i sicrhau bod yr achos busnes yn un cadarn, a'i fod yn cysylltu â chynlluniau posibl eraill i fuddsoddi yn rheilffyrdd y wlad."

Bu Mr Sargeant yn cwrdd ag Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan, Patrick McLoughlin, ym mis Tachwedd y llynedd er mwyn pwysleisio pwysigrwydd moderneiddio rheilffordd y gogledd er mwyn gwella cysylltiadau â'r rhanbarth.

Daw cyhoeddiad y gweinidog yn dilyn cyhoeddiad cwmni Network Rail yn gynharach yn yr wythnos yn amlinellu sut y byddan nhw'n gwario buddsoddiad mawr yn y rheilffyrdd yng Nghymru.

Roedd eu cynlluniau yn datgan yr amserlen i drydaneiddio'r lein rhwng Llundain ac Abertawe a hefyd rheilffyrdd y cymoedd, yn ogystal â gwaith ar signalau a thrac i wella'r rhwydwaith ar draws Cymru.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.