Pwerdy: Amheuon am system oeri

Pwerdy Penfro Y pwerdy: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ysgrifennu at Lywodraeth Prydain

Straeon Perthnasol

Gallai pwerdy Penfro orfod newid ei system oeri dŵr gan fod ofnau am effeithiau'r dechnoleg ar fyd natur.

Mae dogfen sydd wedi dod i ddwylo BBC Cymru yn dweud bod y Comisiwn Ewropeaidd yn poeni cymaint nes bod llythyr swyddogol, sy'n gofyn am egluro'r troseddu honedig, wedi ei anfon at Lywodraeth Prydain.

Mae'r comisiwn yn rhestru 18 trosedd a phedair deddf Ewropeaidd a allai fod wedi eu torri yn yr achos cynta' o'i fath yn erbyn pwerdy ym Mhrydain.

Ond mae RWE npower, gododd y pwerdy, wedi dweud eu bod wedi craffu ar ddatblygu'r pwerdy.

Cafodd y pwerdy ei agor dri mis yn ôl ac mae wedi costio biliwn o bunnau i'w adeiladu.

Start Quote

Pan mae'r dŵr yn cael ei arllwys i mewn i'r aber mae'r tymheredd wyth gradd yn uwch ac mae potensial i filiynau o bysgod gael eu sugno i mewn”

End Quote Joe Hennon Llefarydd Amgylchedd Comisiwn Ewropeaidd
'Miliynau o bysgod'

Dywedodd Joe Hennon, llefarydd amgylchedd y comisiwn: "Rydyn ni'n poeni am y system oeri ... mae dŵr yn dod i mewn un pen ac yn cael ei bwmpio y pen arall.

"Pan mae'r dŵr yn cael ei arllwys i mewn i'r aber mae'r tymheredd wyth gradd yn uwch ac mae potensial i filiynau o bysgod gael eu sugno i mewn.

"Fel arfer, dylai'r DU fod wedi cynnal asesiad oherwydd bod y pwerdy mewn safle cadwraeth."

Mae pryderon y comisiwn wedi eu seilio ar gyngor gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

Ers wyth mlynedd mae gwyddonwyr y CCGC wedi cyfeirio at effaith debygol adeiladu'r math hwn o bwerdy ar safle cadwraeth forol.

Mae'r comisiwn wedi rhestru'r 18 o reolau a allai fod wedi eu torri mewn nodyn troseddu ac yn sôn am dorri deddfau amddiffyn cynefinoedd, defnydd o nitradau, rheoli llygredd ac asesu effeithiau amgylcheddol.

Niweidio

Hefyd mae ymchwil wedi dangos y gallai miliwn o bysgod gael eu niweidio o fewn rhyw dair wythnos oherwydd y dŵr a dynnir o Afon Cleddau i oeri pum tyrbin er mwyn cynhyrchu trydan.

Gallai tri neu bedwar biliwn o bysgod bach, pysgod cregyn a chynrhon morol bob blwyddyn gael eu lladd wrth gael eu sugno i mewn i'r system ddŵr.

Ond mewn cyfweliad fis Mai dywedodd un o brif swyddogion RWE npower, Kevin McCullough, fod y dechnoleg orau yn cael ei defnyddio.

"Dylid cofio fod pwerdai ers y cychwyn cyntaf wedi defnyddio dŵr i oeri prosesau ...

"Rydym wedi cydweithio â'r awdurdodau perthnasol, gan gynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd.

'Prosesau'

"Nhw sydd wedi edrych ar ein prosesau, ein datganiadau dulliau a nhw sydd wedi gweithio gyda'r contractwyr, y cynllunwyr ac maen nhw wedi bod yn fodlon ar yr hyn sydd wedi digwydd.

"Mae'r dechnoleg yn y pwerdy ar flaen y gad, yr un orau ar gael yn y byd ..."

Ond mae Comisiwn Ewrop yn anghytuno, a'r nodyn troseddu yn dweud bod y system oeri wedi ei dewis "oherwydd cost a chyfleustra".

Nid oedd Asiantaeth Amgylchedd Cymru am wneud cyfweliad ond mewn datganiad dywedodd llefarydd fod y "rheolaeth ddisgwyliedig ar gyfer ardal gadwraeth mewn lle".

Doedd gweinidogion llywodraethau Prydain a Chymru ddim am gael eu holi chwaith.

Ond mae gofyn i Adran Ynni Prydain ymateb i swyddogion Ewrop cyn y Nadolig.

Os bydd modd profi'r honiadau, fe allai ymchwiliad orfodi newid system oeri'r pwerdy a sicrhau bod iawndal yn cael ei ystyried yn y dyfodol.

Cyfeiriad trydar Iolo ap Dafydd yw @apdafyddi

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.