Llywodraeth Cymru yn rhoi £82m yn fwy i'r Gwasanaeth Iechyd

Stethosgop

Straeon Perthnasol

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £82 miliwn yn ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Roedd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wedi dweud ym mis Tachwedd 2011 na fyddai mwy o arian ar gael na fyddai mwy o arian ar gael i'r gwasanaeth pe bai'n mynd i ddyled eto eleni.

Ond yna bythefnos yn ôl dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru y gallai dyled y gwasanaeth fod cymaint â £130 miliwn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ym mis Ebrill 2013.

Dywedodd Ms Griffiths bod yr arian yn cael ei roi oherwydd "pwysau digynsail" ar y gwasanaeth eleni wrth iddi gyhoeddi ei hadolygiad canol blwyddyn o'r gwasanaeth.

Pwysau sylweddol

Start Quote

Mae'r adolygiad hwn yn cefnogi'r datganiad bod angen newidiadau i'r gwasanaeth er mwyn sicrhau gwasanaethau iechyd cynaliadwy i'r dyfodol”

End Quote Lesley Griffiths Gweinidog Iechyd Cymru

Mae'r adolygiad yn pwysleisio ymdrechion y gwasanaeth i gadw lefelau perfformiad, gan gynnwys triniaeth gyflymach am strôc, llai o achosion o salwch fel MRSA sy'n cael eu dal mewn ysbytai a lleihau rhestrau aros am driniaeth orthopedig

Ond mae'r adolygiad hefyd yn dangos cynnydd o 10% yn nifer y cleifion dros 85 sy'n mynd i'r ysbyty - sy'n llawer uwch na'r rhagolygon - gan roi pwysau sylweddol ar y gwasanaeth.

Mae'r £82 miliwn o arian wrth gefn sydd wedi ei roi i'r gwasanaeth yn cyfateb i 1.5% o gyllideb y gwasanaeth.

'Heriol'

Dywedodd Ms Griffiths: "Tra bod yr adolygiad yn dangos nifer o welliannau safon o fewn y gwasanaeth yng Nghymru, mae newid yn y demograffig yn cael mwy o effaith ar y gwasanaeth na'r rhagolygon gwreiddiol.

"Mae'r cynnydd yn nifer y cleifion dros 85 oed sy'n mynd i'r ysbyty ar frys yn golygu aflonyddu ar wasanaethau sydd wedi eu trefnu o flaen llaw...mae risg o dargedau'n cael eu methu.

"Bydd yr arian ychwanegol yn caniatáu i'r gwasanaeth reoli'r pwysau presennol a chadw safon y gofal.

"Mae'n bwysig cydnabod bod y gwasanaeth yn un o'r sefyllfaoedd mwyaf heriol o safbwynt arian.

"Dyna pan yr wyf wedi ymrwymo i gyflwyno newidiadau i drefn gyllidol i wasanaeth gan gynnwys adolygiad o sut y gallwn ddarparu trefn ariannol fwy hyblyg fel y mae'r Archwilydd Cyffredinol a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi argymell.

"Byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach am hynny maes o law.

"Mae'r adolygiad hwn yn cefnogi'r datganiad bod angen newidiadau i'r gwasanaeth er mwyn sicrhau gwasanaethau iechyd cynaliadwy i'r dyfodol.

"Bydd y newidiadau, sy'n cynnwys ehangu'r ddarpariaeth o ofal iechyd yn y gymuned, yn help i roi gwasanaethau iechyd ar seiliau cadarnach drwy gadw pobl allan o'r ysbytai."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.