Bwriad i agor swyddfeydd post Cymru?

Llun o Lanwnnen yn 2007 Caeodd swyddfa bost a siop Llanwnnen yn 2011

Straeon Perthnasol

Mae cymunedau Cymru yn gyfarwydd â swyddfeydd post yn cau mewn pentrefi yn ystod y degawd diwethaf.

Ond mae cynllun ar droed gan Swyddfa'r Post i ailagor canghennau ar safleoedd busnesau.

Mae'r newidiadau yn rhan o raglen fuddsoddi dros gyfnod o dair blynedd pan fydd tua hanner 12,000 o ganghennau Swyddfa'r Post yn cael eu troi'n ganghennau o fath newydd.

Yn ôl Swyddfa'r Post, mae'r buddsoddiad yn golygu na fydd unrhyw raglenni pellach i gau canghennau fel digwyddodd rhwng 2007 a 2009, pan gafodd 157 swyddfa bost eu cau.

Ymgynghoriad lleol

Bydd £1.34 biliwn gan Lywodraeth y DU yn cael ei wario ar foderneiddio'r rhwydwaith drwy gynllun Swyddfa'r Post Lleol.

Canghenau Lleol: Ymgynghori

 • Llanwnnen
 • Pontiets
 • Tredegar
 • Brymbo
 • Y Tymbl
 • Y Barri
 • Cwmllynfell
 • Penllwyn
 • Drury
 • Abercwmboi
 • Mostyn
 • Garnant

Mae 14 cangen Swyddfa'r Post Lleol eisoes wedi agor yng Nghymru ac mae 12 arall yn rhan o ymgynghoriad fydd yn para chwe wythnos.

Mae'r canghennau hyn yn cynnig ystod eang o wasanaethau Swyddfa'r Post ond does dim gwasanaeth adnewyddu treth car na gwasanaeth pasport.

Un o'r rheiny yw'r swyddfa bost ym Mhentre-bach ger Llanwnnen yng Ngheredigion.

Caeodd yr hen swyddfa bost yno ym mis Rhagfyr 2011 ond mae bwriad i agor y gangen newydd yn Central Garage ym mis Ionawr.

Dywedodd perchennog y garej, Mike Jones, fod gwir angen y gwasanaeth yn yr ardal.

'Ffyddiog'

"Does dim swyddfa bost yn gwasanaethu pentrefi Llanwnnen, Drefach, Cwrtnewydd, Cwmsychbant, Gorsgoch a Chribyn, felly roeddwn i'n meddwl y byddai'n syniad da i agor swyddfa bost yma," meddai.

Gwenda Parry Mae Gwenda Parry wedi bod yn paratoi am flwyddyn cyn medru agor Swyddfa'r Post ym Moelfre

"Mae pobl leol wedi dweud wrthyf eu bod yn rhyfedd o falch i gael y gwasanaeth oherwydd ni fydd yn rhaid iddyn nhw deithio i Lanbed neu Lanybydder i ddefnyddio swyddfa'r post."

Dywedodd Ymgynghorydd Newidiadau Maes Swyddfa'r Post, Lisa Barton: "Mae'r is-bostfeistr newydd a minnau'n ffyddiog y bydd y gangen fodern newydd hon yn fwy hwylus o ran cynnig gwasanaeth i'n cwsmeriaid ac y bydd yn diogelu gwasanaethau ar gyfer y dyfodol."

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar Ragfyr 18, 2012.

Fe gaeodd Swyddfa Post pentref Moelfre ar Ynys Môn tua phedair blynedd yn ôl.

Ers hynny mae'r trigolion wedi gorfod teithio i drefi Benllech neu Amlwch er mwyn cael gwasanaethau.

'Sachau yn llawn nwyddau'

Ond agorodd Swyddfa'r Post Lleol yn y 'Rhen Fecws yn y pentref ym mis Hydref.

Dywedodd y perchennog, Gwenda Parry, fod y swyddfa ar agor yr un oriau â'r siop, sef o 7:30am bob bore tan y bydd y siop yn cau gyda'r nos, ac y mae hefyd ar agor ar benwythnosau.

"Mae'n golygu y byddwn ni'n agored am fwy o oriau na Swyddfeydd Post arferol," meddai.

"Rydym wedi bod yn brysur iawn ac ry'n ni wedi synnu faint o bobl sy'n defnyddio'r swyddfa am eu bod yn gwerthu nwyddau ar y we.

"Mae rhai pobl yn dod â sachau yn llawn nwyddau yma.

"Rydym hefyd wedi synnu bod gymaint o bobl yn dal i godi eu pensiwn ar fore Llun er eu bod yn gallu ei godi unrhyw bryd erbyn hyn."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.