Cynllun tai Sir Ddinbych: Cyngor llawn i ystyried

Ymgyrchwyr yn Rhuthun Mae gwrthwynebwyr wedi cynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus a ralïau

Straeon Perthnasol

Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno y bydd rhaid i'r cyngor llawn ystyried cynllun i godi 1,000 o dai ychwanegol yn y sir fel rhan o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Derbyniodd y cyngor 280 o wrthwynebiadau i'r cynllun dadleuol.

Yn eu cyfarfod ddydd Mawrth penderfynodd y cabinet fod angen mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol amserol ar gyfer y sir a'u bod yn derbyn yr adroddiad a'r argymhellion a gafwyd fel ymateb i'r ymgynghoriad.

Roedden nhw'n argymell y dylai'r cyngor llawn ystyried y mater ar Ragfyr 4.

Yn gynharach ym mis Tachwedd roedd cyfarfod cyhoeddus yn Ninbych yn gwrthwynebu'r cynllun.

Yn ôl arolygwyr cynllunio, mae angen y cartrefi i ddiwallu anghenion y sir yn y dyfodol.

Amharu

Ond mae rhai gwrthwynebwyr wedi dweud nad oes angen y tai ac y bydden nhw'n amharu ar gymunedau gwledig.

O'r cychwyn cynta' mae'r cynlluniau i dreblu maint Bodelwyddan drwy godi 1,700 o dai newydd wedi bod yn bwnc llosg amlwg.

Yn y sir mae tir ar gyfer 7,500 o gartrefi ychwanegol wedi'i glustnodi ond mae arolygwyr cynllunio am i'r cyngor ddod o hyd i 21 safle ar gyfer 980 yn rhagor o dai.

Dywed yr adroddiad: "... mae 370 o sylwadau wedi eu derbyn gan ryw 140 o ymatebwyr yn ymwneud â'r safleoedd tai ychwanegol ... o'r rhain roedd rhyw 280 yn wrthwynebiadau.

"Roedd yr ymatebion oddi wrth drigolion lleol, cyrff cenedlaethol, tirfeddianwyr, asiantwyr a datblygwyr, nifer ohonynt yn hyrwyddo safleoedd eraill ac felly wedi gwrthwynebu'r cyfan neu'r rhan fwyaf o'r safleoedd a restrwyd."

Os na fydd cyngor yn o blaid y safleoedd ychwanegol, meddai'r adroddiad, ni fyddai modd symud ymlaen â'r cynllun datblygu a byddai'n rhaid i'r cyngor ddechrau o'r dechrau.

150 o dai

Yn ôl yr adroddiad, byddai hyn yn golygu gohirio'r cynllun am o leiaf 3-4 blynedd.

Un o'r safleoedd newydd dan sylw ydy Brwcws ger Dinbych, lle y gallai 150 o dai gael eu codi mewn dau gae. Yma, fel mewn rhannau eraill o'r sir, mae 'na bryderon am effaith unrhyw dai ychwanegol.

Mae 'na wrthwynebiad yn Rhuddlan hefyd, lleoliad posib ar gyfer 100 o dai newydd.

Ond yn ôl rhai sy'n gweithio ar y cynllun datblygu, maen nhw wedi ystyried nifer o ffactorau.

Dyw sefyllfa Sir Ddinbych ddim yn unigryw - mae 'na ddadlau mewn siroedd fel Conwy a Wrecsam hefyd. Ac yn ôl rhai, dyw'r rhagolygon ar gyfer twf poblogaeth ddim yn realistig.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud nad yw'r llywodraeth yn rhoi gorchmynion i awdurdodau lleol ar fater darpariaeth tai.

Arolygwr cynllunio annibynnol sy'n penderfynu a yw cynllun datblygu lleol yn dal dŵr, meddai.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.