Cynllun tai Sir Ddinbych: 280 yn gwrthwynebu

Ymgyrchwyr yn Rhuthun Mae gwrthwynebwyr i'r cynllun wedi cynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus a ralïau

Straeon Perthnasol

Mae cyngor Sir Ddinbych wedi derbyn 280 o wrthwynebiadau i gynllun dadleuol i godi 1,000 o dai ychwanegol yn y sir fel rhan o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Ddydd Mawrth bydd cabinet y cyngor yn derbyn yr adborth i'r ymgynghoriad

Yn gynharach ym mis Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Ninbych nos Wener i wrthwynebu'r cynllun.

Yn ôl arolygwyr cynllunio, mae angen y cartrefi i ddiwallu anghenion y sir yn y dyfodol.

Camau nesaf

Ond mae rhai sy'n gwrthwynebu'n dweud nad oes angen y tai ac y bydden nhw'n amharu ar gymunedau gwledig.

O'r cychwyn cynta' mae 'na ddadlau wedi bod yn Sir Ddinbych, a'r cynlluniau i dreblu maint Bodelwyddan trwy godi 1,700 o dai newydd yn bwnc llosg amlwg.

Ar draws y sir, mae tir ar gyfer 7,500 o gartrefi ychwanegol wedi'i glustnodi. Ond nawr mae arolygwyr cynllunio am i'r cyngor ddod o hyd i 21 safle ar gyfer 980 yn rhagor o dai.

Bydd adroddiad fydd yn mynd gerbron y cabinet ddydd Mawrth yn rhoi adborth ar yr ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad ynghyd ag amlinelliad o'r camau nesaf ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol.

Dywed yr adroddiad: "I gyd, mae 370 o sylwadau wedi eu derbyn gan ryw 140 o ymatebwyr yn ymwneud â'r safleoedd tai ychwanegol...o'r rhain roedd rhyw 280 yn wrthwynebiadau.

"Cafwyd ymatebion gan amrywiol ymatebwyr gan gynnwys trigolion lleol, cyrff cenedlaethol, tirfeddianwyr, asiantwyr a datblygwyr, nifer ohonynt yn hyrwyddo safleoedd eraill ac felly wedi gwrthwynebu'r cyfan neu'r rhan fwyaf o'r safleoedd a restrwyd."

Yn ôl yr adroddiad os bydd y cyngor yn penderfynu peidio â chyflwyno'r safleoedd ychwanegol i'r arolygwyr byddai methu â symud ymlaen â'r Cynllun Datblygu Lleol ar y pwynt hwn yn golygu, mwy na thebyg y byddai'r arolygwyr yn penderfynu nad yw'r cynllun yn 'gadarn' a byddai'n rhaid i'r cyngor dechrau o'r dechrau eto.

Twf poblogaeth

Yn ôl yr adroddiad byddai hyn yn golygu oedi mabwysiadu'r cynllun am o leiaf 3-4 blynedd.

Un o'r safleoedd newydd dan sylw ydy Brwcws ger Dinbych, lle y gallai 150 o dai gael eu codi mewn dau gae. Yma, fel mewn rhannau eraill o'r sir, mae 'na bryderon am effaith unrhyw dai ychwanegol.

Mae 'na wrthwynebiad yn Rhuddlan hefyd, lleoliad posib ar gyfer 100 o dai newydd.

Ond yn ôl rhai sy'n gweithio ar y cynllun datblygu, maen nhw wedi ystyried nifer o ffactorau.

Dyw sefyllfa Sir Ddinbych ddim yn unigryw - mae 'na ddadlau mewn siroedd fel Conwy a Wrecsam hefyd. Ac yn ôl rhai, dyw'r rhagolygon ar gyfer twf poblogaeth ddim yn realistig.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud nad yw'r llywodraeth yn rhoi gorchmynion i awdurdodau lleol ar fater darpariaeth tai.

Arolygwr cynllunio annibynnol sy'n penderfynu a yw cynllun datblygu lleol yn dal dŵr, meddai.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.