S4C yn dathlu'r 30 oed ar y sgrîn

Logo S4C yn 30 Mae S4C yn 30 oed ar Dachwedd 1

Gydag S4C yn dathlu ei phenblwydd yn 30 oed eleni mae gan y sianel arlwy arbennig i nodi'r achlysur.

Bydd wythnos arbennig o raglenni

Tan yr wythnos ddiwethaf mae'r cyhoedd wedi cael cyfle i bleidleisio ar eu dewis nhw o 30 o hoff raglenni'r sianel mewn pum categori, plant, comedi, adloniant/cerddoriaeth, chwaraeon/digwyddiadau a drama.

Bydd y pum rhaglen yn cael eu darlledu bob nos yn ystod wythnos y pen-blwydd, rhwng Hydref 29 a Thachwedd 2.

Plant '82

Mae Plant y Sianel yn ôl ar y sgrin wrth i S4C ail-ymweld â chenhedlaeth o Gymry a aned yr un flwyddyn a'r Sianel, 1982.

Yng nghwmni'r ddarlledwraig Beti George cawn wybod beth ydi hanes y plant erbyn hyn, yn oedolion, rhai wedi priodi, rhai yn magu teulu, rhai wedi gwireddu breuddwydion ac eraill wedi wynebu trasiedïau ysgytwol.

Beti George Mae Beti George yn mynd ar drywydd y plant anwyd yn 1982

Yn y rhaglen S4C30 bydd cyfle i ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r Sianel dros y tri degawd diwethaf.

Un o wynebau gwreiddiol y Sianel, Siân Thomas, fydd yn chwythu'r llwch oddi ar raglenni'r archif.

"Dyw e bendant ddim yn teimlo fel 30 o flynyddoedd," meddai Siân.

"Mae'n anodd credu a dweud y gwir, mae'n teimlo fel ddoe.

"Wrth wneud y rhaglen yma ac edrych yn ôl dwi wedi sylweddoli gymaint dwi wedi bod yn rhan ohono a pha mor freintiedig oeddwn i i gael bod yn rhan o'r noson gyntaf un.

"'Da ni'n genedl fechan ac mae'r Sianel yn un y dylen ni ymfalchïo ynddi. Mae wedi bod yn ddeg mlynedd ar hugain ffantastig."

Siân Thomas Siân Thomas oedd un o wynebau cynnar y sianel
Cyfraniad Gwynfor

A bydd un o raglenni arbennig yr wythnos yn mynd â ni yn ôl i gyfnod cyn i'r sianel fodoli i gyfnod oedd yn gwbl allweddol i'w sefydlu.

Mae Gwynfor, drama ddogfen newydd a ysgrifennwyd gan y llenor T. James Jones yn seiliedig ar flwyddyn dyngedfennol yn hanes Gwynfor Evans.

Yn ôl cynhyrchydd Gwynfor, Lona Llewelyn Davies, gallwn ddisgwyl portread "cynnes a sensitif o ddyn dewr a wnaeth benderfyniad ysgytwol".

Yn ystod yr wythnos hefyd bydd rhaglen arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol o Rosllannerchrugog, a bydd Sam ar y Sgrin a'r Byd ar Bedwar hefyd yn paratoi eitemau arbennig.

Yn ôl Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr cynnwys S4C, "Mae'r gynulleidfa wedi bod yn ganolog i holl weithgareddau'r Sianel dros y 30 mlynedd diwethaf felly fel rhan o'r dathliadau rydym yn trosglwyddo oriau o'n hamserlen i'r gynulleidfa gyda'r gystadleuaeth archif.

"Gyda'r ddrama ddogfen bwysig, digon o gomedi a rhaglenni dogfen arbennig fe fydd rhywbeth i bawb fwynhau wrth i ni ddathlu pen-blwydd y Sianel. Cofiwch nad edrych yn ôl yn unig fyddwn ni; mae llu o raglenni a chyfresi newydd ar y gweill hefyd."

Bydd y cyfan yn dechrau nos Sadwrn wrth i ffilm Hedd Wyn gael ei hail-ddarlledu.

Dyma'r ffilm gyntaf Cymraeg i gael enwebiad am Oscar.

 • Bydd rhaglen arbennig o Stiwdio am hanes S4C ar BBC Radio Cymru ddydd Iau am 2pm.

Mwy Am y Stori Hon

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.