Cyfrifiad: Gwynedd ar y brig o ran tai haf

Tai haf Roedd 18 o'r 20 awdurdod lleol lle oedd cyfran uchel o dai haf mewn ardaloedd gwledig neu arfordirol.

Straeon Perthnasol

Yng Ngwynedd mae'r gyfran uchaf o bobl yng Nghymru a Lloegr sydd wedi nodi ail gyfeiriad ar gyfer gwyliau, yn ôl ystadegau Cyfrifiad 2011.

Ac mae Ynys Môn, Conwy, Ceredigion a Sir Benfro ymysg y 15 cyngor sir uchaf â phobl sydd ddim yn byw yno ond yn berchen ar dai haf.

Mae gwybodaeth Y Swyddfa Ystadegau Gwladol a gyhoeddwyd ddydd Llun yn ymwneud â phobl sydd yn berchen ar ail gartref mewn awdurdod lleol sy'n wahanol i'r un maen nhw'n byw ynddo'n arferol.

Ardaloedd gwledig

Roedd 18 o'r 20 awdurdod lleol lle oedd cyfran uchel o dai haf mewn ardaloedd gwledig neu arfordirol.

Yn ôl yr ystadegau, mae dros £1.5 miliwn yng Nghymru a Lloegr (2.8% o'r boblogaeth) yn berchen ar ail gyfeiriad sy'n cael ei ddefnyddio am fwy na 30 diwrnod bob blwyddyn.

Cafodd yr ail gyfeiriadau eu rhannu'n dair adran, gwaith, gwyliau ac arall.

Start Quote

Ochr arall y geiniog ydi ein bod yn cydnabod bod ymwelwyr yn dod i'r sir ac yn aros yma yn gyfraniad i'r economi leol”

End Quote Dyfed Edwards Arweinydd Cyngor Gwynedd a llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Dai

Dywedodd Dyfed Edwards, arweinydd Cyngor Gwynedd a llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar dai a'r Gymraeg, nad oedd yr ystadegau yn rhai annisgwyl.

"Rydym yn ymwybodol iawn bod 'na ganran uchel o ail gartrefi yn y sir a rhai ardaloedd o fewn Gwynedd efo dros 50%," meddai.

"Mae'n fater yr ydan ni wedi ei daclo yn y blynyddoedd diwethaf....ond yn amlwg bydd angen gwneud mwy.

"Ochr arall y geiniog ydi ein bod yn cydnabod bod ymwelwyr yn dod i'r sir ac yn aros yma yn gyfraniad i'r economi leol ar adegau o'r flwyddyn."

Dywedodd bod modd gwneud rhai pethau o ran grymoedd sy'n bodoli, megis codi dros 100 y 100 ar dreth cyngor ail gartrefi.

"Creu ffynhonnell incwm i godi mwy o dai fforddiadwy a fydd gobeithio yn rhoi rhywfaint o gosb i bobl sy'n teimlo bod ail gartre yn rhywbeth y maen nhw'n haeddu ei gael, ni am godi mwy i gael yr hawl ac ail-fuddsoddi mewn tai fforddiadwy i ateb galw lleol."

Hwn yw'r tro cyntaf i ystadegau o'r fath gael eu cyhoeddi fel rhan o'r Cyfrifiad.

Cafodd Cyfrifiad 2011 ei gynnal ddydd Sul, Mawrth 27, 2011.

Hwn oedd y tro cyntaf i bobl allu cofnodi eu bod yn Gymry, hyd yn oed os oedden nhw'n byw mewn rhannau eraill o Brydain.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod poblogaeth Cymru wedi cynyddu o 5% (153,000) dros y 10 mlynedd diwethaf.

Y boblogaeth ar ddiwrnod y Cyfrifiad, oedd 3.06 miliwn. 2.91 miliwn oedd y ffigwr yn 2001.

Ail gyfeiriadau ar gyfer gwyliau

Awdurdod Lleol Trigolion arferol 2011 Trigolion yn byw rhywle arall gydag ail gyfeiriad yn yr awdurdod lleol hwn Pobl ag ail gyfeiriad fesul mil o drigolion arferol

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Cyfrifiad 2011

1. Gwynedd

121,874

7,784

64

2. Gogledd Norfolk

101,499

4,842

48

3. Ardal y Llynnoedd (De)

103,658

4,684

45

4. De Hampshire

83,140

3,738

45

5. Ynysoedd Sili

2,203

99

45

6. Ynys Môn

69,751

2,893

41

7. Purbeck

44,973

1,809

40

8. Eden

52,564

1,865

35

9. Sir Benfro

122,439

4,310

35

10. Scarborough

108,793

3,697

34

11. Gorllewin Gwlad yr Haf

34,675

1,142

33

12. Dwyrain Lindsey

136,401

4,472

33

13. Ceredigion

75,922

2,269

30

14. Conwy

115,228

3,198

28

15. Gorllewin Dorset

99,264

2,713

27

16. Arfordir Suffolk

124,298

3,029

24

17. Chichester

113,794

2,754

24

18. King's Lynn a Gorllewin Norfolk

147,451

3,539

24

19. Ynys Wyth

138,265

3,114

23

20. Craven

55,409

1,204

22

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.