Pobl ifanc mewn perygl o 'wynebu anghydraddoldeb'

Pobl ifanc (cyffredinol) Mae'r strategaeth yn tynnu sylw at yr angen i ganolbwyntio ar blant yn ogystal â'u teuluoedd

Straeon Perthnasol

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi lleisio pryder unwaith eto am y modd mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â thlodi plant.

Dywed Keith Towler hefyd fod plant a phobl ifanc mewn perygl o wynebu anghydraddoldeb trwy eu hoes wrth i ragor o deuluoedd gael eu gwthio i dlodi.

Daw ei sylwadau wrth iddo lansio ei Strategaeth Tlodi Plant gyntaf i nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi.

Mae'n dadlau fod nifer y plant mewn tlodi wedi cynyddu ers 2006-7

Dywed Llywodraeth Cymru fod ei ffocws ar bawb sy'n byw mewn tlodi, ond fod blaenoriaeth yn cael ei roi i anghenion plant.

Canolbwyntio

Dywed y Comisiynydd ei fod yn parhau yn bryderus am "benderfyniad Llywodraeth Cymru i gynnwys camau gweithredu ar gyfer trechu tlodi plant mewn cynllun gweithredu sy'n ymdrin â phlant ac oedolion".

Mae ei strategaeth yn tynnu sylw at yr angen i ganolbwyntio ar blant yn ogystal â'u teuluoedd, gan "gydnabod bod ganddyn nhw eu hawliau eu hunain yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn".

"Mae hi mor bwysig nad ydym yn anghofio am blant a phobl ifanc wrth i ni feddwl am drechu tlodi," meddai.

"Ni ddylai gallu plentyn i gyrraedd ei hawliau a gwireddu'i botensial ddibynnu ar incwm ei deulu.

Dywedodd Mr Towler fod tlodi plant wedi effeithio rhwng chwarter ac un ym mhob tri o blant a phobl ifanc ers iddo ddod i'r swydd.

Croesawu'r gwaith

Fe wnaeth arolwg diweddar gan Achub y Plant awgrymu fod 53% o blant Cymru sy'n byw mewn cartrefi gydag incwm isel yn poeni bod eu rhieni yn ei chael hi'n anodd talu am fwyd a dillad.

Ond fe wnaeth arolwg arall ym mis Mehefin ddod i'r casgliad fod nifer y plant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wedi gostwng i'w lefel isaf ers canol y 1990au.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn croesawu gwaith swyddfa'r Comisiynydd wrth gyfrannu at y dasg o fynd i'r afael a thlodi plant

"Ond rydym newydd dderbyn yr adroddiad a heb gael amser i ystyried y manylion yn llawn.

"Byddwn yn ymateb yn llawn maes o law."

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymroi i waredu tlodi plant erbyn 2020, ond mae'r Comisiynydd Plant wedi codi amheuon ynglŷn â'r gallu i gwrdd â'r targed.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.