Fferm ger Aberhonddu oedd tarddiad E.coli O157

E.coli Roedd dau o blant ymhlith pump gafodd eu heintio gan E.coli O157

Straeon Perthnasol

Mae swyddogion iechyd sy'n ymchwilio i achosion E.coli wedi dweud bod profion yn dangos bod cysylltiad rhwng dau o blant gafodd eu heintio a fferm.

Cafodd dau o blant eu heintio ag E.coli O157.

Mae'r profion wedi dangos cysylltiad rhwng yr achosion a Fferm Antur Cantref ger Aberhonddu.

Bu swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio ers mis Medi.

Roedd y ddau blentyn wedi ymweld â'r fferm ddyddiau cyn cael eu taro'n wael ond mae'r ddau wedi dychwelyd adref ac yn gwella.

Cafodd y fferm gyngor i atal cysylltiad rhwng anifeiliaid ac aelodau'r cyhoedd tra bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Cydweithio

Mae tri o bobl eraill, aelodau teulu un o'r plant, hefyd wedi profi'n bositif i'r un math o haint.

Start Quote

Rydym yn annog pawb i olchi a sychu eu dwylo'n drylwyr ar ôl bod i'r toiled, ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid a chyn paratoi neu fwyta bwyd”

End Quote Dr Mac Walapu Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y gred yw bod un wedi dal yr haint yr un pryd ond heb symptomau tra bod y ddau arall wedi mynd yn sâl yn ddiweddarach ac wedi dal yr haint drwy gysylltiad gyda'r plentyn.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn cydweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ganfod y tarddiad ac mae Adrannau Iechyd Amgylcheddol Ceredigion a Chaint, lle mae'r plant yn byw, wedi bod yn cynorthwyo.

Mae swyddogion arbenigol yn cydweithio gyda pherchnogion y fferm er mwyn asesu a oes angen mwy o gyfyngiadau.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru nad yw'n anghyffredin i achosion o E.coli O157 gael eu cysylltu â phlant ag anifeiliaid fferm.

Mae modd dal yr haint drwy fwyta bwyd wedi'i halogi neu yfed llaeth heb ei basteureiddio hefyd.

"Roedd y ddau blentyn wedi ymweld â Fferm Antur Cantref yn y dyddiau cyn eu salwch ac mae'r fferm yn parhau i fod yn ganolbwynt i'n hymchwiliadau," meddai Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

'Rheolau hylendid'

"Dylai unrhyw un sydd wedi ymweld â'r fferm ers dechrau mis Awst ac sydd â symptomau E.coli O157 gysylltu â'i feddyg teulu cyn gynted â phosibl.

"Gall yr haint drosglwyddo o un person i'r llall felly mae'n bwysig bod unrhyw un sy'n sâl yn dilyn rheolau hylendid personol llym i atal yr haint rhag lledaenu.

"Rydym felly'n annog pawb i olchi a sychu eu dwylo'n drylwyr ar ôl bod i'r toiled, ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid a chyn paratoi neu fwyta bwyd.

"Dylai rhieni oruchwylio plant ifanc tra byddant yn golchi eu dwylo. Gall diheintio pob rhan o'r ystafell ymolchi yn rheolaidd, gan gynnwys arwynebau caled a dolenni toiled a dolenni drysau, helpu i leihau'r risg y bydd eraill yn cael eu heintio."

Y cyngor i unrhyw un sy'n sâl oherwydd E.coli O157 ydi aros adref o'r ysgol, y feithrinfa neu'r gwaith tra bydd y symptomau'n para a than iddyn nhw gael gwybod eu bod yn ddigon iach i ddychwelyd.

Dylai unrhyw un sy'n pryderu am ei iechyd gysylltu â'i feddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.