Anwybyddu’r busnesau bach yng Nghymru

Siop Siocled Dinbych Mae'r siop yma yn Ninbych yn enghraifft o fusnes bach

Straeon Perthnasol

Mae busnesau bach yng Nghymru mewn perygl o gael eu hanwybyddu, er gwaethaf y ffaith iddyn nhw fod yn allweddol i ffyniant economaidd y wlad.

Mae rhai o arweinwyr y sector busnesau bach yn bryderus ynglŷn â newid rheolau'r asiantaeth Cyllid Cymru a chred Ffederasiwn y Busnesau Bach, nad oes 'na ddigon yn cael ei wneud i helpu'r cwmnïau drwy'r ddrycin economaidd.

Mae bron i 95% o gwmnïau Cymreig yn cyflogi llai na naw o bobl.

Cafodd Cyllid Cymru ei sefydlu yn benodol i gynorthwyo cwmnïau bach.

Penderfynodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar i newid y rheolau, a chaniatáu i'r asiantaeth i gynorthwyo busnesau mwy eu maint.

Mantais hynny yn ôl y Gweinidog Busnes Edwina Hart, ydi fod defnyddio'r arian yn "fwy hyblyg" ond na fydd y penderfyniad yn golygu llai o arian i'r cwmnïau llai.

Busnesau Micro

Mae Mark Young yn berchen Siop Siocled Dinbych ac yn Is-Gadeirydd Grŵp Busnes y dref.

Mark Young Dydi Mark Young ddim yn cyflogi mwy 'na naw o bobl

"Mae'n amhosibl i fusnesau gael credyd gan y banciau," meddai.

Mewn cyfweliad ar gyfer rhaglen BBC Cymru The Politics Show dywedodd nad oedd modd benthyg er mwyn prynu mwy o stoc ar gyfer cyfnodau prysur megis Gŵyl San Ffolant.

"Yn y gorffennol, pe bai chi'n mynd i'r banc gyda chynllun busnes call, roedd modd cael arian ar delerau fforddiadwy.

"Roedd hi'n anodd yn yr 1980au a'r 1990au, ond dwi o'r farn fod rhedeg busnes rwan yn fwy anodd ac mae'n amhosibl benthyg arian gan y banciau."

Mae siop Mark Young yn enghraifft o fusnes sy'n cyflogi llai na naw o bobl.

Yn ôl ffigurau gan Ffederasiwn y Busnesau Bach, mae 'na fwy o geisiadau am fenthyciadau gan gwmnïau yng Nghymru na mewn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Gyfunol.

Ac mae'r cwmnïau yn ei chael hi'n fwy anodd i gael benthyciad neu mae telerau'r benthyciad yn rhy ddrud.

Newid rheolau

Dywedodd Iestyn Davies mewn cyfweliad ar gyfer y rhaglen, nad oes modd amau ymrwymiad gwleidyddol o gyfeiriad San Steffan neu Gaerdydd i geisio datrys yr argyfwng cyllid.

Iestyn Davies Dywed Iestyn Davies bod hi'n wendid nad yw Cyllid Cymru yn cyrraedd y busnesau bach

"Y cwestiwn yw sut mae gwneud hynny o gofio mai'r unig asiantaeth yng Nghymru ydi Cyllid Cymru.

"Mae Cyllid Cymru o gymorth ar gyfer cynlluniau cyfalaf neu lle mae cwmni am brynu cwmni arall.

"Mae 'na wendid fodd bynnag gan nad yw Cyllid Cymru yn cyrraedd y busnesau bychain."

Mae Cyllid Cymru wedi croesawu'r penderfyniad iddyn nhw fod yn fwy hyblyg yn y modd maen nhw'n gweithredu.

Maen nhw wedi bod yn llwyddiannus dros y ddegawd ddiwethaf medda' nhw: gwerth £27 miliwn o bynnau o fuddsoddiadau yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Dywedodd Llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru na fydd y penderfyniad i ymestyn cylch gorchwyl yr asiantaeth Gyllid yn cael unrhyw effaith ar eu gallu i fod o gymorth i fusnesau bach.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.