Methiant gofal yn ffactor allweddol ym marwolaeth claf

Ysbyty Glan Clwyd Bu farw'r claf yn yr ysbyty ym mis Tachwedd 2009

Mae ymchwiliad i'r driniaeth dderbyniodd dyn a fu farw ar ôl cael ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn nodi "methiannau sylweddol" yn ei ofal.

Roedd y dyn, sy'n cael ei enwi yn yr adroddiad fel Mr Y, yn dioddef o Alzheimer's a bu farw ym mis Tachwedd 2009 ar ôl llawdriniaeth i glirio casgliad.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Peter Tyndall, wedi cytuno cwyn merch y dyn, Mrs A.

Fe gytunodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ymddiheuro i deulu'r dyn a thalu iawndal o £3,000.

Wrth ymchwilio i'r gwyn fe wnaeth Mr Tyndall ganfod bod yr oedi mewn diagnosis a chynnal y llawdriniaeth "yn ffactorau allweddol" ym marwolaeth Mr Y.

Fe wnaeth yr ombwdsmon argymell adolygu trefniadau, archwiliad a hyfforddiant, y cyfan wedi eu derbyn gan y bwrdd iechyd.

Diffyg cofnodi

Cafodd Mr Y ei gludo i'r ysbyty ar Hydref 22 2009 gyda haint ar y dŵr.

Roedd yn diodde' o glefyd yr ysgyfaint, Alzheimer's ac roedd yn cael anawsterau i gyfathrebu.

Peter Tyndall Fe wnaeth Peter Tyndall ganfod diffyg cyfathrebu rhwng staff yr ysbyty

Bu farw ar Dachwedd 7 wedi llawdriniaeth sylweddol i glirio casgliad parhaol a haint difrifol oedd yn lledu yn gyflym.

Yn ôl Mr Tyndall, roedd yr oedi mewn diagnosis a chynnal y llawdriniaeth "yn ffactorau allweddol" ym marwolaeth Mr Y.

Dywedodd bod 'na ddiffyg o ran adolygu gan ymgynghorol wroleg a methiant gan feddygon i gofnodi yn gyson a gweithredu ar ganlyniadau profion allweddol a fyddai'n adolygu'r diagnosis cychwynnol.

Fe wnaeth ganfod hefyd bod 'na gyfathrebu gwael rhwng staff meddygol a theulu Mr Y.

Oherwydd bod Mr y yn diodde' o Alzheimer's ac yn cael trafferthion cyfathrebu roedd 'na fethiant i dderbyn gwybodaeth gan y teulu ac ychwanegodd nad oedd 'na gynllun nyrsio yn ei le.

Roedd 'na fethiant yn ogystal i ailasesu wrth i'w gyflwr waethygu.

Mae Mr Tyndall, yn yr adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mercher, wedi beirniadu'r penderfyniad i beidio â rhoi llawdriniaeth yn hwyr yn y nos a diffyg cyfathrebu uniongyrchol rhwng yr ymgynghorydd anesthetig a'r llawfeddyg ymgynghorol.

Mae'r adroddiad yn nodi bod yr Ombwdsmon wedi dodi pryderon am ofal yn Ysbyty Glan Clwyd o'r blaen.

Ychwanegodd bod cadw nodiadau "yn annigonol", bod siart bwyd heb eu cwblhau a bod siartiau eraill yn "cael eu cadw'n wael gyda chyfnodau o'r dydd ar goll".

'Safon gofal isel'

"Mae fy ymchwiliad o gŵyn Mrs A wedi cadarnhau methiannau sylweddol yng ngofal meddygol a gofal nyrsio Mr Y," meddai'r adroddiad.

"Fel gyda nifer o gwynion, dwi'n gweld cyfathrebu gwael rhwng meddygon, rhwng meddygon a nyrsys ac o fewn yr un tîm oedd â gofal o Mr Y."

Dywedodd Mark scriven, cyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, eu bod yn derbyn yr argymhellion yn llawn.

"Yn yr achos yma, roedd ein safon o ofal yn is na'r hyn y byddai'r claf a'r teulu yn ei ddisgwyl," meddai.

Dywedodd y bydd newidiadau yn cael eu gwneud.

"Fe fydd y rhain yn cynnwys archwilio nodiadau clinigol, atgoffa meddygon iau am bwysigrwydd cofnodi canlyniadau profion, gwella cyfathrebu rhwng timau clinigol a diweddaru ein hyfforddiant," ychwanegodd.

Mwy Am y Stori Hon

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.