Gorwariant ar bont i gyrraedd £4m

Pont Maesdu, Llandudno Amcangyfrif gwreiddiol y gost o ail adeiladu Pont Maesdu oedd £1.1 miliwn

Straeon Perthnasol

Gallai pont a gafodd ei hail-adeiladu flwyddyn yn ôl gostio dros £4m yn y diwedd - tua phedair gwaith yr amcangyfrif gwreiddiol.

Mae archwilwyr allanol fu'n astudio cynllun Pont Rheilffordd Maesdu yn Llandudno wedi nodi ffaeleddau yn y modd y cafodd ei redeg gan Gyngor Conwy.

Mae adroddiad yr archwilwyr yn dweud y gallai'r gost gynyddu wrth i'r cyngor gynnal trafodaethau cyfreithiol dros ffioedd gyda chontractrwyr.

Dywed yr awdurdod ei fod yn gweithredu ar rai o brif argymhellion adroddiad yr archwilwyr.

Mae Pont Maesdu yn un o'r prif ffyrdd i mewn i'r dref, ac fe gafodd ei hailagor ym Medi 2010 yn dilyn y gwaith ail-adeiladu.

Mae archwilwyr KPMG wedi nodi mai'r amcangyfrif gwreiddiol am y gwaith yn 2008/09 oedd £1.1 miliwn.

Ond rhwng pan gafodd y cynllun busnes ei gymeradwyo a chwblhau'r bont, fe gododd y gost i £3.9m.

"Ynghyd â gorwariant ar adeiladu ac ymgynghori ar y cynllun, fe wnaeth y prisio gwreiddiol fethu â chynnwys nifer o eitemau - yn fwyaf arbennig costau symud pibelli dŵr a nwy a cheblau trydan, darparu bws, ffioedd a chostau i Network Rail," medd yr adroddiad.

Mae'r adroddiad hefyd yn credu nad yw'r costau eto wedi dod i ben.

Maesdu bridge Bydd adroddiad yr archwilwyr allanol yn mynd gerbron pwyllgor archwilio'r cyngor ddydd Llun

Mae'r cyngor wedi cyflogi cyfreithwyr allanol i ddelio gyda'r trafodaethau, ac nid yw eu costau nhw wedi cael eu cynnwys yn yr amcangyfrif chwaith.

Dywed KPMG fod "gwelliannau sylweddol" i brosesau rheoli cynlluniau a monitro costau wedi cael eu hargymell, gan gynnwys adnabod gorwariant yn gynt ac ail ystyried cynlluniau wrth iddyn nhw gyrraedd 70% o'r amcangyfrif.

"Mae KPMG wedi cynnwys nifer o argymhellion o fewn yr adroddiad," meddai llefarydd ar ran Cyngor Conwy.

"Wrth ymateb i'r argymhellion, mae swyddogion eisoes wedi datblygu cynllun gweithredu, ac fe fydd monitro'n digwydd fel rhan o broses adolygu perfformiad gwasanaeth yr awdurdod."

Bydd yr adroddiad yn mynd gerbron pwyllgor archwilio'r cyngor yn ddiweddarach ddydd Llun.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Bryn TerfelCyngerdd i ddathlu pen-blwydd

  Bryn Terfel yn cyhoeddi manylion am gyngerdd i ddathlu ei ben-blwydd yn 50.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.