Anogaeth i gario'r fflam yng ngwasaneth y Sul

Kevin Davies Y Parchedig Kevin Davies oedd yn annerch y Gwasanaeth yn yr Eisteddfod

Cario'r fflam oedd thema'r gwasanaeth crefyddol ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg fore Sul ac yr oedd Fflam y Gemau Olympaidd yn ddelwedd bwysig mewn anerchiad o'r llwyfan.

Yn ystod y gwasanaeth cyfeiriodd y Parchedig Kevin Davies, a luniodd yr oedfa, yn aml at y Gemau Olympaidd sy'n cael eu cynnal yn Llundain yr un wythnos a'r Brifwyl.

Cymerwyd rhan gan aelodau o eglwysi Annibynnol y Tabernacl, Y Barri, a Bethel, Penarth, a disgyblion Ysgol Bro Morgannwg.

Gan gyfeirio at gyfraniad y rhai hynny a fu'n cario fflam Cristnogaeth yn Y Fro dros y canrifoedd pwysleisiodd ddyletswydd y genhedlaeth bresennol i sicrhau fod y fflam honno yn dal i losgi.

Daeth fflam arall y Gemau Olympaidd yn ddelwedd ganolog yn ei anerchiad a'r elfen o gystadlu yn y Gemau ac yn yr Eisteddfod a phwysigrwydd 'dal ati' yn y ddau le.

'Gwaith caled'

Cyfeiriwyd hefyd at nerth ac ymroddiad y cystadleuwyr yn y ddau ddigwyddiad.

"Heb os mae ymarfer, pa beth bynnag yw'r gamp, yn y Gemau Olympaidd neu ar lwyfan yr Eisteddfod yn golygu llawer iawn o waith caled a dycnwch i ddal ati, os ydym am lwyddo, ac mae hynny'n golygu hunanddisgyblaeth a dyfalbarhad," meddai.

Start Quote

i'r Cristion yr hyn sydd yn rhaid ei wneud yw ymdrechu hyd eithaf ein gallu, i gadw'r ffydd a gorffen y ras”

End Quote Y Parchedig Kevin Davies

"Boed i ni wrth ymarfer yn gyson ac yn galed i ymdebygu i'r Arglwydd Iesu Grist ni fydd yn rhwydd, na chwaith yn hawdd, ac ar dro mi fydd yn brifo, ond gadewch i ni ddal ati," ychwanegodd.

Pwysleisiodd nad yw'r Cristion yn gwasanaethu er bri personol ond er mwyn llwyddiant yr Eglwys.

"Ond da o beth i ni gofio fod pawb ar dro angen cael ei annog i ddyfalbarhau gyda'r gwaith," meddai.

"Arwyddair y Gemau Olympaidd yw 'ysbrydoli cenhedlaeth'.

"Boed i genhedlaeth iau ein heglwysi gael eu hysbrydoli wrth iddyn nhw weld y rhai sy' gweithio ac yn gweithredu o fewn ein heglwysi, wrth ein bod yn annog ac yn ysgogi ein gilydd a thrwy hynny yn barod i fod yn rhan un dydd o gadw'r fflam ynghyn," meddai.

Gan barhau â'r ddelwedd Olympaidd ychwanegodd: "Yn naturiol anelu at ennill y Fedal Aur y bydd pob cystadleuydd yn y Gemau Olympaidd, ond i'r Cristion yr hyn sydd yn rhaid ei wneud yw ymdrechu hyd eithaf ein gallu, i gadw'r ffydd a gorffen y ras."

"Felly rhedwn gyfeillion i ennill, cariwn y fflam, a derbyn y wobr - sef Coron Bywyd," meddai.

Mwy Am y Stori Hon

BRO MORGANNWG 2012

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Bryn TerfelCyngerdd i ddathlu pen-blwydd

  Bryn Terfel yn cyhoeddi manylion am gyngerdd i ddathlu ei ben-blwydd yn 50.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.