Trydaneiddio'r lein i Abertawe yn rhan o fuddsoddiad ehangach o £9bn

Llundain Paddington Bydd y daith 20 munud yn llai o Lundain Paddington i Abertawe

Straeon Perthnasol

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi manylion cynllun i fuddsoddi £9 biliwn ar wella'r rheilffyrdd.

Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys trydaneiddio rheilffordd y Great Western o Lundain, yr holl ffordd i Abertawe.

Bydd rhan helaeth o reilffyrdd y cymoedd yn cael eu trydaneiddio hefyd gan gynnwys Glyn Ebwy, Maesteg, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg.

Mae ymestyn y cynllun o Lundain i Abertawe yn golygu cwtogi'r daith o 20 munud rhwng Paddington ac Abertawe.

Trydaneiddio

Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, gyhoeddodd y manylion fore Llun.

Mae gwleidyddion yn ystyried y cyhoeddiad yn 'hwb i'r economi'.

Mae Carwyn Jones a Carl Sargeant, y gweinidog â chyfrifoldeb am drafindiaeth yng Nghymru wedi croesawu'r cyhoeddiad hefyd.

Dywedodd Mr Jones eu bod yn falch y bydd y rheilffordd yn cael ei drydaneiddio yr holl ffordd i Abertawe a bod rheilffordd y cymoedd hefyd yn mynd i elwa.

"Mae buddsoddi yn ein strwythur rheilffordd yn allweddol wrth edrych ar wella'r gystadlaeuaeth economaidd."

Ychwanegodd Mr Sargeant bod y newyddion am reilffordd y cymoedd y "cam cyntaf tuag at gwireddu fy ngweledigaeth am strwythur modern ar draws Cymru gyfan".

"Gallwn adeiladu ar hyn."

'Buddsoddiad'

Dywedodd Ms Gillan y byddai'r cynllun yn golygu y byddai 66% o boblogaeth Cymru yn medru teithio ar lein wedi ei thrydaneiddio o'u gorsaf leol.

Ffeithiau am drenau

 • Ynghyd ag Albania a Moldova, Cymru yw'r unig wlad yn Ewrop sydd heb yr un filltir o reilffordd wedi ei thrydaneiddio;
 • Lein y Great Western yw'r un hiraf sydd heb ei thrydaneiddio ym Mhrydain;
 • Mae tua 40% o'r rhwydwaith trenau wedi ei drydaneiddio;
 • Fesul milltir mae tua 60% o deithiau yn y DU ar drenau trydan;
 • Mae trenau trydan yn rhatach i'w rhedeg na threnau disel oherwydd costau tanwydd a chynnal a chadw is.

Ffynhonnell: Network Rail acAdran Drafnidiaeth y Llywodraeth

"Bydd y cyhoeddiad yn golygu bod dros £350 miliwn yn cael ei fuddsoddi'n uniongyrchol mewn isadeiledd rheilffyrdd Cymru ac mae'n dilyn y buddsoddiad o £1 biliwn i'r cynllun i drydaneiddio prif lein Great Western o Lundain i Gaerdydd a'r £500 miliwn fuddsoddwyd yn y ddolen orllewinol i Heathrow.

"Mae rhaglen Llywodraeth Cymru i foderneiddio rhwydwaith y rheilffyrdd yn golygu y bydd Cymru'n elwa'n uniongyrchol ac anuniongyrchol o bron i £2 biliwn.

"Hwn yw'r cyhoeddiad isadeiledd mwyaf arwyddocaol i Gymru am ddegawdau."

Cyhoeddodd gweinidogion y llynedd y byddai'r brif lein yn cael ei thrydaneiddio mor bell â Chaerdydd.

Ond roedd 'na feirniadaeth nad oedd yn cael ei ymestyn.

Ers cyhoeddiad y llywodraeth y pryd hynny mae 'na ymgyrchu brwd wedi bod gan wleidyddion a busnesau i geisio ymestyn y cynllun hyd at Abertawe.

Mwy o deithwyr

Ynghyd â lleihau amseroedd teithio mae'r penderfyniad yn golygu y bydd modd rhedeg trenau hirach ar y lein i Abertawe.

Bydd gan y trenau newydd naw cerbyd yn lle wyth a bydd modd cludo mwy o deithwyr.

Mae'r cynllun yng Nghymru yn costio £350 miliwn a disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn 2017.

Ym mis Mai, daeth grŵp o fusnesau a sefydliadau at ei gilydd yn Abertawe i gyflwyno'u dadleuon o blaid trydaneiddio, gan gynnwys Virgin Media, Virgin Atlantic, Admiral, Amazon, Prifysgol Abertawe a'r Post Brenhinol.

Mae Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Carl Sargeant, wedi dweud bod trydaneiddio lein y Great Western i Abertawe a leiniau'r cymoedd yn "hanfodol".

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.