Hylendid bwyd: 'Gormod o amser i apelio'

Pysgod a sglodion Byddai tua 32,500 o fusnesau yn y maes yng Nghymru yn dod o dan y cynllun

Straeon Perthnasol

Mae cynnig gan Lywodraeth Cymru i ymestyn y cyfnod o amser i apelio yn erbyn sgoriau hylendid bwyd yn ormodol, yn ôl Llais Defnyddwyr Cymru.

O dan y system gyfredol, saith niwrnod a gaiff busnesau bwyd i apelio yn erbyn sgôr.

Ond mae Bil Sgoriau Hylendid Bwyd (Cymru) y llywodraeth yn bwriadu ymestyn y cyfnod hwn i 21 diwrnod.

Mae'r corff gwarchod defnyddwyr yn ofni y gallai hyn achosi oedi o bron i ddeufis (56 diwrnod) cyn y caiff y wybodaeth ei harddangos.

Eu dadl yw y gallai apeliadau a gaiff eu hystyried gan awdurdodau bwyd gymryd hyd at 21 diwrnod o dan y cynigion newydd, wedi'r cyfnod o 14 diwrnod y bydd awdurdod eisoes wedi'i gael ar ôl yr arolygiad cychwynnol i anfon ei hysbysiad am ei sgôr i fusnes bwyd, gan hysbysu'r busnes hwnnw o'i hawl i apelio.

Argymell

Bydd Llais Defnyddwyr yn argymell i'r pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddydd Iau y dylai busnes bwyd orfod cyflwyno apêl o fewn 10 diwrnod o'r dyddiad y caiff hysbysiad.

Bydd hefyd yn argymell y dylai awdurdod bwyd benderfynu ar yr apêl a hysbysu gweithredwr y sefydliad am ei benderfyniad o fewn 10 diwrnod o'r dyddiad y derbyniwyd yr apêl.

Ym mis Mai, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y bydd cwmnïau sy'n cyflenwi bwytai, bwytai bwyd parod a ffreuturau yn rhan o'r cynllun marciau hylendid.

Bydd cynigion Llywodraeth Cymru yn gorfodi'r busnesau i ddangos sgôr hylendid bwyd rhwng 0 a 5.

Mae'r cynllun wedi ei ehangu i fusnesau sy'n paratoi bwyd ond ddim yn ei werthu'n uniongyrchol i gwsmeriaid.

Mae hefyd yn cynnwys cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a chludwyr bwyd.

'Cadarn o blaid'

Dywedodd Liz Withers, Pennaeth Polisi yn Llais Defnyddwyr Cymru, eu bod yn gwerthfawrogi'r ffaith bod pryderon wedi'u codi yn ystod yr ymgynghoriad o ran effaith gwyliau, naill ai gweithredwyr bwyd neu gynrychiolwyr awdurdodau bwyd sy'n gyfrifol am hyn a bod angen amser arnyn nhw i ymateb.

"Rydym o'r farn bod 21 diwrnod yn ormodol.

"Gallai hyn arwain at oedi sylweddol o bron i ddeufis cyn y gall defnyddwyr weld y sgôr newydd ar safle'r busnes bwyd.

"Er ein bod yn gadarn o blaid cyflwyno'r Bil, mae'n hanfodol bod manylion y cynigion hyn yn iawn er mwyn sicrhau y gall defnyddwyr weld gwybodaeth am hylendid bwyd yn haws.

"Mae'n allweddol sicrhau y gall defnyddwyr weld gwybodaeth gyfredol a dibynadwy am sgoriau cyn gynted â phosibl ar ôl arolygiad."

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai 2,500 busnes ychwanegol yn rhan o'r cynllun, cyfanswm o 32,500 o fusnesau.

Roedd adolygiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn 2011 yn awgrymu mai dim ond 31% o fusnesau bwyd oedd yn dangos eu sgôr hylendid bwyd yn wirfoddol.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y cynllun statudol newydd mewn lle erbyn mis Tachwedd 2013.

Cymru fydd rhan gynta'r Deyrnas Gyfunol lle bydd rhaid dangos sgoriau hylendid bwyd.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.