Ffurfio tasglu Maes Awyr Caerdydd

Cardiff airport Mae nifer y teithwyr sy'n defnyddio Maes Awyr Caerdydd wedi gostwng 800,000 ers uchafswm o ddwy filiwn yn 2007

Straeon Perthnasol

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi datgelu manylion tasglu i hybu "safle cystadleuol" Maes Awyr Caerdydd.

Daw hyn wedi i nifer y teithwyr trwy'r maes awyr ostwng 800,000 ers cyrraedd uchafswm o ddwy filiwn yn 2007.

Mae Mr Jones wedi galw ar berchnogion y maes awyr, Abertis, i fuddsoddi yn nyfodol y safle neu ei roi ar werth.

Ond dywedodd y cwmni Sbaeneg nad oedden nhw'n bwriadu ei werthu.

Dywedodd y Ceidwadwyr fod tasglu Mr Jones yn "rhy ychydig, yn rhy hwyr".

Cyhoeddodd Mr Jones gynlluniau ar gyfer y tasglu fis diwetha', ond datgelodd mwy o fanylion ddydd Mawrth.

Beirniadaeth

Mae'r Prif Weinidog wedi anghydweld gydag Abertis ynglŷn â pherfformiad y maes awyr a phythefnos yn ôl fe adawodd y rheolwr gyfarwyddwr Patrick Duffy ei swydd.

Mae Mr Jones hefyd wedi beirniadu Abertis am oedi wrth gyflwyno cynllun buddsoddi gwerth £26 miliwn a dywedodd fod y maes awyr yn rhoi argraff wael o Gymru ac nad oedd yn cystadlu'n llwyddiannus gyda meysydd awyr eraill.

RHAI O AMCANION Y TASGLU

 • Cynyddu traffig hamdden, busnes a chludiant;
 • Gwella'r profiad i rai sy'n defnyddio'r maes awyr;
 • Manteisio'n llawn ar ei effaith economaidd, yn fasnachol ac i Gymru;
 • Lleihau effeithiau amgylcheddol negyddol;
 • Hyrwyddo gwell cysylltiad rhwng Maes Awyr Caerdydd, y gymuned fusnes a'r sector cyhoeddus;
 • Adnabod ac argymell gwelliannau penodol a buddsoddiad ar gyfer hybu cysylltedd awyr yng Nghymru.

Wrth gyhoeddi mwy o fanylion am dasglu'r maes awyr, dywedodd Mr Jones: "Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan annatod o'n hisadeiledd cenedlaethol.

"Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y maes awyr yn gwireddu ei botensial fel safle masnachol llwyddiannus sy'n gyfoes, cystadleuol a ffyniannus ac yn ffactor economaidd pwysig ac yn destun balchder i bobl Cymru.

"Dyna pam fis diwetha' fy mod i wedi cyhoeddi tasglu i edrych ar sut i wneud y mwya' o'r potensial."

Ychwanegodd y byddai'r tasglu'n edrych ar sut i wella safle cystadleuol y maes awyr trwy gydweithio rhwng y perchnogion, Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r sector cyhoeddus a'r gymuned fusnes yn ehangach.

'Segura'

"Cyfrifoldeb y perchnogion yw rheoli Maes Awyr Caerdydd o ddydd i ddydd ond bydd y tasglu yn edrych ar ffyrdd o wella pethau, gan gynnig gwell synergedd, cefnogaeth a chydweithio i gyflawni amcanion cyffredinol," meddai Mr Jones.

Ond mae'r AC Ceidwadol Byron Davies, llefarydd y blaid ar drafnidiaeth ac adfywiad, wedi dweud: "Mae'r Prif Weinidog wedi segura wrth weld nifer y teithwyr yn gostwng ym Maes Awyr Caerdydd ers blynyddoedd ac wedi defnyddio pob cyfle posib i bardduo'i enw da fel unig faes awyr rhyngwladol Cymru."

"Mae ei gynnig i gadeirio tasglu yn rhy ychydig, yn rhy hwyr".

Wedi misoedd o feirniadu'r maes awyr, dywedodd Mr Davies y gallai fod yn anodd i Mr Jones weithio'n "adeiladol gyda'r cwmni a grwpiau eraill sydd â diddordeb yn y safle."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Maes yr Eisteddfod GenedlaetholBargeinion y brifwyl yn Sir Gâr

  Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig tocynnau am £10 ar gyfer y brifwyl eleni i bobl sydd yn eu prynu mewn da bryd.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.