Wood: Modd cydweithio gyda Llafur?

Leanne Wood AC Leanne Wood: Yn wynebu ei hetholiad cyntaf fel arweinydd.

Mae Leanne Wood wedi awgrymu'r posibilrwydd y dylai Llafur a Phlaid Cymru fod yn fwy parod i gydweithio er mwyn creu ffrynt unedig yn erbyn y Torïaid yng Nghymru.

Daeth ei sylwadau wrth iddi wynebu ei hetholiad cyntaf fel arweinydd Plaid Cymru.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru mae'n lleisio ei gwrthwynebiad yn erbyn cydweithio gyda'r Torïaid.

Ffurfiodd Plaid Cymru a Llafur lywodraeth glymblaid ym Mae Caerdydd rhwng 2007 a 2011.

Ar ôl Etholiad y Cynulliad y llynedd penderfynodd Llafur lywodraethu ond heb fwyafrif clir.

Daw sylwadau Ms Wood wrth i Blaid Cymru a Llafur ymladd am bleidleisiau yn etholiadau lleol dydd Iau, Mai 3, yn enwedig mewn llefydd fel Sir Gaerfyrddin a Chaerffili.

Cydweithio

Cyhuddodd Lafur, "oedd wedi siomi pobl," o ddiffyg uchelgais ac o beidio â gwneud digon.

Ond ychwanegodd: "Lle mae Llafur yn barod i gydweithio gyda ni, lle maen nhw'n fodlon dilyn polisïau blaengar a pheidio â bod yn blwyfol, ... byddwn yn ystyried cydweithio â nhw.

"Ond beth sy'n bwysig yw'r wleidyddiaeth flaengar y gallwn ni ei chreu. A allwn ni roi dewis arall i etholwyr Cymru, dewis arall yn lle toriadau'r Torïaid?

"Dwi'n meddwl ei fod e'n bosib ond bydd hynny'n golygu pobl yn dod at ei gilydd gydag agwedd bositif.

"Fe fyddwn ni'n ffurfio clymbleidiau lleol a byddwn yn cydweithio gydag unrhyw un sy'n rhannu ein hagenda a'n gwerthoedd.

"Mae hynny'n golygu nad oes modd cydweithio gyda'r Ceidwadwyr. Dwi ddim yn gweld sut y gall unrhyw un ddweud fod y Ceidwadwyr yn gweithredu er budd Cymru."

Dywedodd fod toriadau o Lundain yn cael mwy o effaith ar bobl Cymru na rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

Mesur

Mae Plaid Cymru wedi dweud na ddylid ystyried canlyniadau'r etholiadau leol fel mesur o boblogrwydd Ms Wood fel arweinydd.

Cafodd hi ei hethol i'r swydd ar Fawrth 15.

"Rwy newydd ymgymryd â'r swydd. Felly byddai'n anodd meddwl y byddai hyn yn gallu dylanwadu'n fawr ar berfformiad Plaid Cymru," meddai.

"Rwy'n gobeithio y cawn ni berfformiad da. Yn amlwg, rydym am ennill cymaint o seddi ag sy'n bosib."

Dywedodd y byddai'n etholiad anodd i Blaid Cymru gan y byddai'r pleidiau Prydeinig yn ceisio ei droi'n etholiad Prydeinig.

Yn y cyfamser, mae hi wedi gwrthod gwahoddiad i fynychu gwasanaeth gyda'r Frenhines a Dug Caeredin yn Eglwys Gadeiriol Caerdydd ddydd Iau.

Mae'r gwasanaeth yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau yn nodi'r Jiwbilî Diemwnt.

Dywedodd y byddai hi'n bresennol pan fydd y Frenhines yn agor y Cynulliad.

Gweriniaethwr

Ond fel gweriniaethwr dywedodd na allai fynychu gwasanaeth ddydd Iau gan "fod egwyddorion a gonestrwydd yn bwysig mewn gwleidyddiaeth."

Bydd tri o gyn arweinwyr, Ieuan Wyn Jones, Arglwydd Wigley ac Arglwydd Elis-Thoms yn cynrychioli'r blaid yn y gwasanaeth. Gwnaed y cyhoeddiad mewn cyfarfod i'r wasg gan Rhodri Glyn Thomas AC.

Pan ofynnwyd i Mr Thomas am awgrym Ms Wood i Lafur dywedodd: "Wnes i ddim clywed y cyfweliad felly does gennyf ddim syniad am yr hyn yr oedd Leanne yn cyfeirio ato."

Mwy Am y Stori Hon

ETHOLIAD 2012

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.