Bwrdd Iechyd: Ymddiheuro i deulu menyw fu farw

Daeth Nancy Lane o Gwm Cynon i gysylltiad efo'r firws wrth gael triniaeth yn Ysbyty Treforys y llynedd.

Straeon Perthnasol

Mae bwrdd iechyd wedi ymddiheuro i deulu menyw 68 oed o Aberaman ger Aberdâr fu farw ar ôl cael ei heintio â Hepatitis B tra oedd hi'n cael llawdriniaeth yn Ysbyty Treforys.

Roedd claf arall yn cael triniaeth ar gyfer Hepatitis B yn yr ysbyty ar y pryd.

Casglodd ymchwiliad annibynnol fod gwendidau yn y broses lanhau offer yn Uned y Galon.

Mae teulu Nancy Lane wedi dweud ei bod yn anodd dygymod â'i marwolaeth oherwydd ei bod mor sydyn a bod modd ei hosgoi.

Gweithdrefnau

Bu farw Mrs Lane ym Mehefin 2011 wedi iddi gael ei heintio yn ystod llawdriniaeth ar ei chalon yn Ysbyty Treforys ym mis Mawrth.

Pan ddaeth i'r amlwg ei bod hi wedi cael ei heintio comisiynodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg adroddiad panel adolygu annibynnol.

Mae'r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, gan gynnwys dadlygredd, atal a rheoli heintiau, hyfforddi staff a gweithdrefnau archwilio.

Dywedodd y bwrdd iechyd eu bod yn derbyn yr holl argymhellion.

Ym mis Ionawr 2012 gofynnodd y bwrdd iechyd i Dr Neil Wigglesworth o dîm Rhaglen Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal, Iechyd Cymru arolygu newidiadau a gwelliannau.

'Achos trasig'

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mrs Lane: "Rydym yn gobeithio na fydd unrhyw deulu arall yn gorfod dioddef yr un profiadau â ni ac mae'n ofid mawr gwybod bod profion wedi casglu bod claf arall yn yr ysbyty wedi dod i gysylltiad â'r firws.

"Mae'n angenrheidiol bod gwersi yn cael eu dysgu wedi'r achos trasig hwn a dylai'r bwrdd iechyd ddodi systemau a gweithdrefnau mewn lle i sicrhau diogelwch y cleifion.

"Rydyn ni'n pryderu am lefelau glendid cyffredinol a rheoli heintiau yn yr ysbyty pan gafodd Nancy lawdriniaeth.

"Mae'r adroddiad wedi casglu mai teclyn chwilio heintiedig gafodd ei ddefnyddio yn ystod y llawdriniaeth oedd achos yr haint."

'Gwersi'

Dywedodd Dr Bruce Ferguson, Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg: "Rydym wedi dysgu gwersi arwyddocaol wedi'r achos trasig hwn ac rydym wedi cymryd camau i wella ein gweithdrefnau i leihau'r tebygrwydd o hyn yn digwydd eto.

"Rydym yn fodlon ar y canfyddiadau wedi'r arolwg o'r Uned Galon ym mis Ionawr.

"Hoffem dawelu meddyliau cleifion ein bod wedi gwneud popeth posib i gyflawni'r gwelliannau angenrheidiol."

Dywedodd y bwrdd iechyd eu bod yn ymddiheuro i deulu a ffrindiau Mrs Lane ac nad oedden nhw wedi darparu'r safon uchel o ofal iechyd y dylai hi fod wedi ei derbyn.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.