Pryderon am esgeulustod plant

Plentyn (cyffredinol) Mae'r elusen yn rhybuddio fod esgeulustod yn gallu 'difetha plentyndod'

Straeon Perthnasol

Mae nifer o athrawon ac arbenigwyr iechyd yng Nghymru'n dweud nad ydynt yn siŵr sut i ymateb i achosion honedig o esgeulustod plant.

Yn ôl gwaith ymchwil gan elusen Action for Children, mae bron i dri chwarter (74%) athrawon ac arbenigwyr iechyd yng Nghymru'n dweud eu bod yn amau fod plentyn maen nhw wedi dod i gysylltiad â nhw wedi'i esgeuluso, ond nad oes ganddynt y grym i wneud unrhyw beth ynglŷn â'r mater.

Dywed athrawon, gweithwyr iechyd a staff gofal plant eu bod yn fwyfwy ymwybodol fod plant yn cael eu hesgeuluso ond nad ydynt yn siŵr sut i ymateb.

Mae nifer, yn ôl yr elusen, wedi rhannu eu pryderon ynglŷn â chyfeirio achosion, gydag athrawon hyd yn oed yn sôn eu bod yn cael trafferth cysgu oherwydd eu bod yn poeni cymaint am rai plant.

Cafodd arolwg ei gynnal fel rhan o adolygiad ar draws y DU i esgeulustod plant, y cynta' mewn cyfres o arolygon blynyddol gan Brifysgol Stirling ar ran Action for Children.

Sgil effeithiau

Roedd dros 4,000 o bobl wedi cael eu holi, yn aelodau cyffredin o'r cyhoedd neu'n weithwyr proffesiynol, ac roedd 47 o awdurdodau lleol yn rhan o'r ymchwil.

Cyhoeddwyd canlyniadau'r ymchwil wrth i bron i hanner athrawon a gweithwyr iechyd Cymru (47%) ddatgelu fod plant sydd wedi'u hesgeuluso'n fwy tebygol o ddiodde' sgil effeithiau difrifol iawn.

Start Quote

Dim ond cyffwrdd â'r wyneb ydyn ni gydag esgeulustod plant, ac mae 'na filoedd yn fwy sydd angen cymorth”

End Quote Barbara Street Action for Children

Mae'r rhain yn cynnwys teimlo'n unig, problemau emosiynol neu feddyliol, iechyd corfforol gwael, diffyg cyrhaeddiad yn yr ysgol, triwantiaeth neu sgiliau cymdeithasol gwan.

Roedd yr adroddiad gan yr elusen hefyd yn honni fod bron i hanner (44%) y plismyn a'r gweithwyr cymdeithasol a holwyd yn dweud nad oeddynt yn gwybod sut i ymateb os oeddynt yn amau fod plentyn yn cael ei esgeuluso.

Roedd 81% o weithwyr proffesiynol sy'n dod i gysylltiad gyda phlant yn amau achosion o blant yn cael eu hesgeuluso.

Roedd y gweithwyr hyn hefyd yn nodi y byddai'n help petaent yn gallu cofnodi amheuon llai difrifol cyn i'r achosion waethygu.

'Difetha plentyndod'

Yn ôl 80% o weithwyr cymdeithasol, bydd toriadau i wasanaethau'n ei gwneud hi'n anoddach fyth i ymyrryd mewn achosion o esgeuluso plant.

Roedd dros draean (37%) o'r cyhoedd yn dweud y bydden nhw'n hoffi mwy o wybodaeth ynglŷn â phwy i gysylltu â nhw petai nhw'n amau fod plentyn yn cael ei esgeuluso.

Dywedodd Barbara Street, Cyfarwyddwr Gweithredol elusen Action for Children yng Nghymru:

"Mae esgeulustod yn gallu difetha plentyndod, yn golygu fod y plant mwya' bregus yn colli gobaith, hapusrwydd a chyfleoedd mewn bywyd.

"Dim ond cyffwrdd â'r wyneb ydyn ni gydag esgeulustod plant, ac mae 'na filoedd yn fwy sydd angen cymorth.

"Rydym yn croesawu ymrwymiad clir Llywodraeth Cymru tuag at ymyrryd yn gynnar. Mae cynlluniau fel 'Dechrau'n Deg' yn rhoi sylfaen gref ac rydym nawr yn teimlo bod angen gwneud llawer mwy.

"Mae mesur Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yn rhoi gwir gyfle i fynd i'r afael â'r materion hyn a bydd Action for Children yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod hyn yn digwydd."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.