Ffrae am gofrestr ysgol gynradd sydd i gau

Plentyn mewn dosbarth Bydd gan rieni a'r gymuned leol tan Ebrill 10 i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cyngor

Straeon Perthnasol

Mae mudiad ymgyrchu yn ddig am fod cyfarwyddwr addysg Cyngor Ceredigion wedi cyflwyno rhif anghywir cofrestr ysgol i gabinet y cyngor wrth iddyn nhw benderfynu y dylid cychwyn y broses o'i chau.

Dywed Cyngor Ceredigion i'r ffeithiau gael eu cywiro gan y cyfarwyddwr addysg, Eifion Evans, yng nghyfarfod y Cyngor ddau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ychwanegodd y cyngor fod y rhif yn dal islaw rhif trothwy'r cyngor o 16 disgybl, fyddai wedi rhoi gwell cyfle i Ysgol Dihewyd, ger Aberaeron aros ar agor.

Dechreuodd yr anghydfod yn ystod cyfarfod cabinet Cyngor Ceredigion ddydd Mawrth pan drafodwyd dyfodol yr ysgol.

Canmoliaeth

Roedd Hywel Glyn Ifans, sy'n aelod o Grŵp Ymgyrchu Ysgol Gymunedol Dihewyd, yn bresennol er nad oedd hawl ganddo gyfrannu i'r drafodaeth.

"Gofynnwyd i Eifion Evans, faint o blant sydd yn yr ysgol a dywedodd e taw 10 sydd yno," meddai Mr Ifans.

"Rwy'n gwybod mai 13 sydd ar gofrestr yr ysgol ac er na allwn i ddweud dim byd fe welodd arweinydd y cyngor, Keith Evans, fy mod i'n haflonyddu.

"Felly gofynnodd Keith Evans y cwestiwn i'r cyfarwyddwr addysg unwaith eto, a dywedodd hwnnw 10 unwaith eto.

"Roedd y ffeithiau a gyflwynwyd yn anghywir ac fe fyddwn i'n llawer hapusach petai'r cabinet wedi cymeradwyo cau'r ysgol gan wybod y ffeithiau cywir."

Bwriad y cyngor yw cau'r ysgol erbyn Rhagfyr 31 2012 a throsglwyddo disgyblion i'r ysgolion agosaf yng Nghilcennin, Felin-fach neu Llanwnnen.

Cafodd yr ysgol ei chanmol y tro diwethaf iddi gael eu harolygu gan y corff arolygu addysg, Estyn yn 2008.

'Newid yn ddyddiol'

Ar y pryd dywedodd Martin Cray a arweiniodd y tîm o arolygwyr: "Rwyf wedi arolygu dros 200 o ysgolion mewn 19 sir ar draws Cymru ac fe fyddwn i'n gosod Ysgol Dihewyd ymysg y 10% uchaf."

Dywedodd Mr Ifans: "Mae ffigyrau'r cyngor eu hunain yn datgan y bydd nifer y plant sydd ar gofrestr yn codi i 16 erbyn mis Medi 2014 ac 18 erbyn mis Medi 2015.

"Does dim rheswm addysgiadol i gau'r ysgol ond mae'r cyngor sir yn mynnu glynu wrth eu polisi i gau'r ysgol er mwyn ei chau.

"Mae gan Ysgol Dihewyd well adnoddau ar gyfer plant anabl na'r un ysgol maen nhw'n cynnig i'r plant symud iddynt."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Roedd y ffigyrau a gyflwynwyd yn yr adroddiad ysgrifenedig yn hollol gywir.

"Hynny yw, 15 o blant ar y gofrestr ym Medi 2011 ac 11 yn Ionawr 2012.

"Gofynnwyd y cwestiwn i Eifion Evans, faint sydd yno heddiw? Cafodd yr ateb o 10 ei roi gyda'r neges glir fod y sefyllfa yn newid yn ddyddiol.

"Yn dilyn y cyfarfod gwelwyd fod 13 yno heddiw ond mae'r ffigwr yma yn llai na'r 15 gwreiddiol a nodwyd yn y ddogfen ysgrifenedig."

"Cywirwyd y ffeithiau yng nghyfarfod y Cyngor heddiw (dydd Iau)."

Bydd gan rieni a'r gymuned leol tan Ebrill 10 2012 i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cyngor.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.