Ysgolion uwchradd wedi cael eu bandio

Straeon Perthnasol

Mae holl ysgolion uwchradd Cymru wedi cael eu gosod mewn bandiau, rhwng Band 1 a Band 5.

Mae'r bandiau yn asesiad o berfformiad ysgol ym mlwyddyn academaidd 2010-11. Band 1 yw'r band gorau a Band 5 yw'r isaf.

Defnyddir pedwar categori wrth asesu pob ysgol, cyn rhoi cyfanswm sgôr i bob ysgol:

  • Canran y disgyblon sy'n sicrhau pum TGAU A* i C, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Wyth canlyniad gorau TGAU pob disgybl;
  • Perfformiad disgyblion mewn TGAU Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Presenoldeb

Mae'r sgôr yn cael ei haddasu er mwyn rhoi ystyriaeth i nifer y plant sy'n cael cinio am ddim hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o gategorïau hefyd yn ystyried cynnydd yr ysgol dros gyfnod o amser - er mwyn gwobrwyo ysgolion sy'n dangos perfformiad gwell.

O fewn y pedwar prif gategori, mae sgôr yn cael ei rhoi i ysgolion wedi ei seilio ar 11 mesur gwahanol.

Ysgol Awdurdod Lleol Band
Abertawe

Ffynhonell: Llywodraeth Cymru

Ysgol Yr Esgob Gore

Abertawe

Band 1

Ysgol Gatholig Yr Esgob Vaughan

Abertawe

Band 1

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt

Abertawe

Band 1

Ysgol Cymunedol Cefn Hengoed

Abertawe

Band 1

Ysgol Gyfun Gŵyr

Abertawe

Band 1

Ysgol Olchfa

Abertawe

Band 2

Ysgol Gyfun Birchgrove

Abertawe

Band 3

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas

Abertawe

Band 3

Ysgol Gyfun Penyrheol

Abertawe

Band 3

Ysgol Gyfun Pontarddulais

Abertawe

Band 3

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Abertawe

Band 3

Ysgol Tregwyr

Abertawe

Band 4

Ysgol Gymunedol Daniel James

Abertawe

Band 5

Ysgol Gyfun Treforys

Abertawe

Band 5

Ysgol Pentrehafod

Abertawe

Band 5

Blaenau Gwent

Ysgol Gyfun Glyn Ebwy

Blaenau Gwent

Band 2

Ysgol Brynmawr

Blaenau Gwent

Band 3

Ysgol Gyfun Abertyleri

Blaenau Gwent

Band 4

Ysgol Gyfun Glyncoed

Blaenau Gwent

Band 4

Ysgol Gyfun Tredegar

Blaenau Gwent

Band 5

Bro Morgannwg

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Bro Morgannwg

Band 1

Ysgol Gyfun Bryn Hafren

Bro Morgannwg

Band 2

Ysgol Gyfun Y Bont-Faen

Bro Morgannwg

Band 2

Ysgol Stanwell

Bro Morgannwg

Band 2

Ysgol Gyfun St Cyres

Bro Morgannwg

Band 3

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

Bro Morgannwg

Band 3

Ysgol Gyfun Y Barri

Bro Morgannwg

Band 4

Ysgol Llanilltud Fawr

Bro Morgannwg

Band 4

Caerdydd

Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog

Caerdydd

Band 1

Ysgol Esgob Llandaf

Caerdydd

Band 1

Ysgol Uwchradd Caerdydd

Caerdydd

Band 2

Ysgol Uwchradd Fitzalan

Caerdydd

Band 2

Ysgol Uwchradd Llanisien

Caerdydd

Band 2

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Caerdydd

Band 2

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Caerdydd

Band 2

Ysgol Uwchradd Cathays

Caerdydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi

Caerdydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Llanedeyrn

Caerdydd

Band 3

Ysgol Gyfun Radur

Caerdydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant

Caerdydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd

Caerdydd

Band 3

Coleg Cymunedol Llanfihangel

Caerdydd

Band 4

Ysgol Uwchradd Tredelerch

Caerdydd

Band 4

Ysgol Teilo Sant

Caerdydd

Band 4

Ysgol Uwchradd Cantonian

Caerdydd

Band 5

Ysgol Uwchradd Glyn Derw

Caerdydd

Band 5

Ysgol Uwchradd Llanrhymni

Caerdydd

Band 5

Ysgol Uwchradd Willows

Caerdydd

Band 5

Caerffili

Ysgol Trecelyn

Caerffili

Band 1

Ysgol Gyfun Oakdale

Caerffili

Band 1

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Caerffili

Band 1

Ysgol Uwchradd Martin Sant

Caerffili

Band 2

Ysgol Uwchradd Cwmcarn

Caerffili

Band 3

Ysgol Gyfun Heolddu

Caerffili

Band 3

Ysgol Gyfun Pontllanfraith

Caerffili

Band 3

Ysgol Gyfun Rhymni

Caerffili

Band 3

Ysgol Uwchradd Bedwas

Caerffili

Band 4

Ysgol Gyfun Y Coed-Duon

Caerffili

Band 4

Ysgol Lewis Pengam

Caerffili

Band 4

Ysgol Merched Lewis Pengam

Caerffili

Band 5

Ysgol Gyfun Rhisga

Caerffili

Band 5

Ysgol Sant Cenydd

Caerffili

Band 5

Casnewydd

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseph

Casnewydd

Band 1

Ysgol Gyfun Caerllion

Casnewydd

Band 2

Ysgol Maesaleg

Casnewydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Dyffryn

Casnewydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Hartridge

Casnewydd

Band 3

Ysgol Uwchradd Lliswerri

Casnewydd

Band 4

Ysgol Uwchradd Casnewydd

Casnewydd

Band 4

Ysgol Gyfun Julian

Casnewydd

Band 4

Castell-nedd Port Talbot

Ysgol Gyfun Cefn Saeson

Castell-nedd Port Talbot

Band 1

Ysgol Gymunedol Cwmtawe

Castell-nedd Port Talbot

Band 1

Ysgol Dyffryn

Castell-nedd Port Talbot

Band 1

Ysgol Gyfun Ystalyfera

Castell-nedd Port Talbot

Band 1

Ysgol Gyfun Cymunedol Cwrt Sart

Castell-nedd Port Talbot

Band 2

Ysgol Gyfun Dwr-y-Felin

Castell-nedd Port Talbot

Band 2

Ysgol Gymunedol Llangatwg

Castell-nedd Port Talbot

Band 2

Ysgol Gyfun Sandfields

Castell-nedd Port Talbot

Band 2

Ysgol Gyfun Cymer Afan

Castell-nedd Port Talbot

Band 3

Canolfan Chweched Dosbarth ac Ysgol Gatholig Joseph Sant

Castell-nedd Port Talbot

Band 3

Ysgol Gyfun Glan Afan

Castell-nedd Port Talbot

Band 4

Conwy

Ysgol Uwchradd Eirias

Conwy

Band 1

Ysgol Aberconwy

Conwy

Band 2

Ysgol Bryn Elian

Conwy

Band 2

Ysgol Dyffryn Conwy

Conwy

Band 2

Ysgol Y Creuddyn

Conwy

Band 2

Ysgol Emrys ap Iwan

Conwy

Band 3

Ysgol John Bright

Conwy

Band 4

Gwynedd

Ysgol Brynrefail

Gwynedd

Band 1

Ysgol Tryfan

Gwynedd

Band 1

Ysgol Botwnnog

Gwynedd

Band 2

Ysgol Dyffryn Ogwen

Gwynedd

Band 2

Ysgol Glan y Môr

Gwynedd

Band 2

Ysgol Y Gader

Gwynedd

Band 2

Ysgol Y Moelwyn

Gwynedd

Band 2

Ysgol Dyffryn Nantlle

Gwynedd

Band 3

Ysgol Eifionydd

Gwynedd

Band 3

Ysgol Uwchradd Tywyn

Gwynedd

Band 3

Ysgol Ardudwy

Gwynedd

Band 4

Ysgol Friars

Gwynedd

Band 4

Ysgol Y Berwyn

Gwynedd

Band 4

Ysgol Syr Hugh Owen

Gwynedd

Band 5

Merthyr Tudful

Ysgol Cyfarthfa

Merthyr Tudful

Band 2

Ysgol Uwchradd Pen-y-dre

Merthyr Tudful

Band 2

Ysgol Uwchradd Yr Esgob Hedley

Merthyr Tudful

Band 4

Ysgol Uwchradd Afon Taf

Merthyr Tudful

Band 5

Pen-y-bont ar Ogwr

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Pen-y-bont ar Ogwr

*

Ysgol Gyfun Porthcawl

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 1

Ysgol Gatholig Archesgob McGrath

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 2

Ysgol Gyfun Cynffig

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 2

Ysgol Gyfun Maesteg

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 3

Ysgol Gyfun Ynysawdre

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 3

Ysgol Gyfun Brynteg

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 5

Ysgol Gyfun Bryntirion

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 5

Ysgol Gyfun Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Band 5

Powys

Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt

Powys

Band 2

Ysgol Uwchradd Llandrindod

Powys

Band 2

Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Powys

Band 2

Ysgol Uwchradd Y Drenewydd

Powys

Band 2

Ysgol Uwchradd Caereinion

Powys

Band 2

Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Powys

Band 3

Ysgol Uwchradd Crughywel

Powys

Band 3

Ysgol Uwchradd Llanidloes

Powys

Band 3

Ysgol Uwchradd Y Trallwng

Powys

Band 3

Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Powys

Band 4

Ysgol Bro Ddyfi

Powys

Band 4

Ysgol Uwchradd John Beddoes

Powys

Band 5

Ysgol Maes-Y-Dderwen

Powys

Band 5

Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gyfun Merched Aberdâr

Rhondda Cynon Taf

Band 1

Ysgol Gyfun Treorci

Rhondda Cynon Taf

Band 1

Ysgol Uwchradd Gatholig y Cardinal Newman

Rhondda Cynon Taf

Band 2

Ysgol Gyfun Aberpennar

Rhondda Cynon Taf

Band 2

Ysgol Gyfun Y Pant

Rhondda Cynon Taf

Band 2

Ysgol Gyfun Bryncelynnog

Rhondda Cynon Taf

Band 3

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr

Rhondda Cynon Taf

Band 3

Ysgol Uwchradd Aberdâr

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Gyfun Blaengwawr

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Gymunedol Glyn Rhedynog

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Gymunedol Porth

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Coleg Cymunedol Tonypandy

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Gyfun Llanhari

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Rhondda Cynon Taf

Band 4

Ysgol Uwchradd Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

Band 5

Ysgol Gyfun Tonyrefail

Rhondda Cynon Taf

Band 5

Ysgol Gyfun Garth Olwg

Rhondda Cynon Taf

Band 5

Sir Benfro

Ysgol Y Preseli

Sir Benfro

Band 1

Ysgol Syr Thomas Picton

Sir Benfro

Band 3

Ysgol Dewi Sant

Sir Benfro

Band 3

Ysgol Aberdaugleddau

Sir Benfro

Band 4

Ysgol Penfro

Sir Benfro

Band 4

Ysgol Tasker-Milward V.C.

Sir Benfro

Band 4

Ysgol Bro Gwaun

Sir Benfro

Band 4

Ysgol Grennhill

Sir Benfro

Band 4

Sir Ceredigion

Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan

Sir Ceredigion

Band 2

Ysgol Gyfun Penweddig

Sir Ceredigion

Band 2

Ysgol Gyfun Penglais

Sir Ceredigion

Band 3

Ysgol Uwchradd Aberteifi

Sir Ceredigion

Band 3

Ysgol Dyffryn Teifi

Sir Ceredigion

Band 4

Ysgol Gyfun Aberaeron

Sir Ceredigion

Band 4

Ysgol Uwchradd Tregaron

Sir Ceredigion

Band 5

Sir Ddinbych

Ysgol Dinas Brân

Sir Ddinbych

Band 1

Ysgol Uwchradd Prestatyn

Sir Ddinbych

Band 2

Ysgol Uwchradd Santes Ffraid

Sir Ddinbych

Band 2

Ysgol Brynhyfryd

Sir Ddinbych

Band 2

Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones

Sir Ddinbych

Band 3

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Sir Ddinbych

Band 3

Ysgol Uwchradd Dinbych

Sir Ddinbych

Band 4

Ysgol Uwchradd Y Rhyl

Sir Ddinbych

Band 4

Sir Fynwy

Ysgol Gyfun Cas-gwent

Sir Fynwy

Band 3

Ysgol Gyfun Brenin Harri'r VIII

Sir Fynwy

Band 3

Ysgol Gyfun Trefynwy

Sir Fynwy

Band 3

Ysgol Gyfun Cil-y-Coed

Sir Fynwy

Band 5

Sir Gaerfyrddin

Ysgol Dyffryn Aman

Sir Gaerfyrddin

Band 1

Ysgol Bryngwyn

Sir Gaerfyrddin

Band 2

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Sir Gaerfyrddin

Band 2

Ysgol Tre-Gib

Sir Gaerfyrddin

Band 2

Ysgol Gyfun Dyffryn Taf

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Glan-Y-Môr

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant John Lloyd

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Gyfun Pantycelyn

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Gyfun Y Strade

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Y Gwendraeth

Sir Gaerfyrddin

Band 3

Ysgol Coedcae

Sir Gaerfyrddin

Band 4

Ysgol Gyfun Emlyn

Sir Gaerfyrddin

Band 4

Ysgol Gyfun Maes-Yr-Yrfa

Sir Gaerfyrddin

Band 4

Sir y Fflint

Ysgol Uwchradd Castell Alun

Sir y Fflint

Band 1

Ysgol Uwchradd Y Fflint

Sir y Fflint

Band 2

Ysgol Uwchradd Penarlâg

Sir y Fflint

Band 2

Ysgol Uwchradd John Summers

Sir y Fflint

Band 2

Ysgol Uwchradd Maes Garmon

Sir y Fflint

Band 2

Ysgol Uwchradd Argoed

Sir y Fflint

Band 3

Ysgol Uwchradd Cei Conna

Sir y Fflint

Band 3

Ysgol Uwchradd Elfed

Sir y Fflint

Band 3

Ysgol Uwchradd Dewi Sant

Sir y Fflint

Band 3

Ysgol Alun Yr Wyddgrug

Sir y Fflint

Band 4

Ysgol Uwchradd Treffynnon

Sir y Fflint

Band 4

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

Sir y Fflint

Band 4

Sir Ynys Môn

Ysgol Gyfun Llangefni

Sir Ynys Môn

Band 1

Ysgol David Hughes

Sir Ynys Môn

Band 3

Ysgol Syr Thomas Jones

Sir Ynys Môn

Band 3

Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir Ynys Môn

Band 5

Ysgol Uwchradd Caergybi

Sir Ynys Môn

Band 5

Torfaen

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Torfaen

Band 3

Ysgol Gyfun Abersychan

Torfaen

Band 4

Ysgol Croesyceiliog

Torfaen

Band 4

Ysgol Uwchradd Fairwater

Torfaen

Band 4

Ysgol Llantarnam

Torfaen

Band 4

Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant

Torfaen

Band 4

Ysgol Gyfun Gorllewin Trefynwy

Torfaen

Band 4

Wrecsam

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Joseph Sant

Wrecsam

Band 1

Ysgol Rhiwabon

Wrecsam

Band 1

Ysgol Uwchradd Darland

Wrecsam

Band 2

Ysgol Maelor

Wrecsam

Band 2

Ysgol Morgan Llwyd

Wrecsam

Band 2

Ysgol Y Grango

Wrecsam

Band 3

Ysgol Rhosnesni

Wrecsam

Band 5

Ysgol Bryn Alyn

Wrecsam

Band 5

Ysgol Clywedog

Wrecsam

Band 5

* Dim disgyblion ar ddiwedd CA4 yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn 2011.

Lawrlwytho'r wybodaeth yn llawn

DownloadManylion llawn bandiau ysgolion uwchradd [437kb]

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.