Derek Pontin: Corff wedi ei ddarganfod ger Pontllanfraith

Derek Pontin Mr Pontin aeth ar goll ar Tachwedd 7ed

Mae'n debyg mai corff dyn sydd wedi bod ar goll am ddyddiau, sydd wedi cael ei ddarganfod yn ardal Pontllanfraith.

Credir mai corff Derek Pontin 81, a ddiflannodd o'i gartref yny Coed Duon dros wythnos yn ôl ydyw er nad yw wedi ei adnabod yn ffurfiol eto.

Yn ôl yr heddlu does yna ddim amgylchiadau amheus am y farwolaeth ac maen nhw'n rhoi cefnogaeth i'r teulu.

Gwelwyd Mr Pontin am y tro olaf ar Stryd y Bont, Y Coed Duon ger Caerphilly, rhwng 3:30 a 4:00pm ar ddydd Iau, Tachwedd 7.

Roedd yn gwisgo hêt trilby, cot lliw khaki ac yn cario pecyn ar ei gefn.

BBC South East Wales

Weather

Cardiff

14 °C 7 °C

Features

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.