नग्नतामा ‘अभिव्यक्तिको सुन्दरता’?- 06.02.14

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 06.02.14, 21:53 NST सम्मका समाचार

मिडिया प्लेयर

न्युड आर्ट अर्थात् नग्नतामा अभिव्यक्तिको सुन्दरता खोज्ने कला स्वतन्त्रताको परिचायक हो वा स्वच्छन्दताको? एक रिपोर्ट

सुन्नुहोस्mp3

यो अडियो वा भिडियो बजाउन फ्ल्याश प्लेयरको सहि भर्शन चाहिन्छ

वैकल्पिक मिडिया प्लेयरमा बजाउनुहोस्

Multimedia

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।