तलको अडियो डाउनलोड गर्नुहोस्

हाइ क्वालिटि mp3 (11.9 एमबी)

दीपकुमार उपाध्याय र अग्नि साप्कोटासंग-07.09.1

7 सेप्टेम्बर 2013 अन्तिम पटक अपडेट गरिएको समय 21:36 NST